ดีที่สุด ห้องสมุดวันหยุดเปิด กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

ผู้แต่งและการอ้างอิง

เรียงโดย:
ความเกี่ยวข้อง
เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

278 ความคิดเห็น
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
บริการ
5
ที่ตั้ง
5
ความสนใจ
5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: 39 ถนน ราชดำเนินกลาง, แขวง ตลาดยอด เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 21:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 282 0680

ผู้ชาย: ห้องสมุดสาธารณะ


หน้าเว็บ: http://bangkokcitylibrary.com/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

83 ความคิดเห็น
ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริการ
5
ที่ตั้ง
5
ความสนใจ
5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: 93 ถ. รัชดาภิเษก, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 009 9777

ผู้ชาย: ห้องสมุด


หน้าเว็บ: https://www.maruey.com/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน

8 ความคิดเห็น
ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน
บริการ
4.4
ที่ตั้ง
4.2
ความสนใจ
4.2
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.5
ไวไฟ
4.8

ที่อยู่: Jim Thompson Art Center Building, 2nd floor, Soi Kasemsan2 Rd, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 18:00 น. ⋅ เปิด 10:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 216 7368

ผู้ชาย: ห้องสมุดสาธารณะ


หน้าเว็บ: http://www.jimthompsonartcenter.org/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์

161 ความคิดเห็น
ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์
บริการ
4
ที่ตั้ง
4
ความสนใจ
4.5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.9
ไวไฟ
4.5

ที่อยู่: 195 ซอย สุรวงศ์, แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:30 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 233 1731

ผู้ชาย: ห้องสมุด


หน้าเว็บ: http://neilsonhayslibrary.org/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี

50 ความคิดเห็น
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี
บริการ
4
ที่ตั้ง
4.2
ความสนใจ
4.1
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.9
ไวไฟ
4.8

ที่อยู่: 192 , Rama 4 Road , Lumphini , 10330 Pathumwan , Bangkok, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 252 8030

ผู้ชาย: ห้องสมุดสาธารณะ


หน้าเว็บ: http://bangkoklibrary.go.th/web03

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. อุทยานการเรียนรู้ TK Park

134 ความคิดเห็น
อุทยานการเรียนรู้ TK Park
บริการ
4.2
ที่ตั้ง
4.2
ความสนใจ
4.2
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.1
ไวไฟ
4.9

ที่อยู่: Central World 8th Floor, Dazzle Zone, ถนน ราชดำริ, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 257 4300

ผู้ชาย: ห้องสมุด


หน้าเว็บ: http://www.tkpark.or.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ อุทยานการเรียนรู้ TK Park:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. หอสมุดแห่งชาติ

204 ความคิดเห็น
หอสมุดแห่งชาติ
บริการ
4.2
ที่ตั้ง
5
ความสนใจ
4.3
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.6
ไวไฟ
4.4

ที่อยู่: QGC4+W28, ถนน สามเสน, แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 280 9828

ผู้ชาย: หอสมุดแห่งชาติ


หน้าเว็บ: https://www.nlt.go.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ หอสมุดแห่งชาติ:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. หอสมุดปรีดี พนมยงค์

40 ความคิดเห็น
หอสมุดปรีดี พนมยงค์
บริการ
4.7
ที่ตั้ง
4.2
ความสนใจ
4
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4
ไวไฟ
4.1

ที่อยู่: 2 ถ. พระจันทร์, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 21:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 613 3544

ผู้ชาย: ห้องสมุดมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://library.tu.ac.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ หอสมุดปรีดี พนมยงค์:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์

24 ความคิดเห็น
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์
บริการ
4.7
ที่ตั้ง
4
ความสนใจ
4.7
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.9
ไวไฟ
4.6

ที่อยู่: MJPH+2GV, แขวง บางจาก เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 398 2551

ผู้ชาย: ห้องสมุดสาธารณะ


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

13 ความคิดเห็น
ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
บริการ
4.6
ที่ตั้ง
4.8
ความสนใจ
4.5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.7
ไวไฟ
4.1

ที่อยู่: QF9X+363, แขวง วัดสามพระยา เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 356 7766

ผู้ชาย: ห้องสมุดสาธารณะ


หน้าเว็บ: http://www.botlc.or.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. Bangkok Discovery Learning Library

2 ความคิดเห็น
Bangkok Discovery Learning Library
บริการ
4
ที่ตั้ง
4.6
ความสนใจ
4.2
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.6
ไวไฟ
4

ที่อยู่: QHHM+HRG, ติด โรงเรียน จันทร์หุ่นบำเพ็ญ, ถ. ประชาราษฎร์บำเพ็ญ, เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 277 2161

ผู้ชาย: ห้องสมุดสาธารณะ


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ Bangkok Discovery Learning Library:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

33 ความคิดเห็น
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริการ
4.3
ที่ตั้ง
4.4
ความสนใจ
5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4
ไวไฟ
4.3

ที่อยู่: 114 ซ. สุขุมวิท 23, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 18:00 น. ⋅ เปิด 10:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 649 5000

ผู้ชาย: ห้องสมุดมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://lib.swu.ac.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

48 ความคิดเห็น
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บริการ
4.6
ที่ตั้ง
4.1
ความสนใจ
4.3
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.9
ไวไฟ
4.9

ที่อยู่: 1 ถนน ฉลองกรุง, Lat Krabang, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 329 8544

ผู้ชาย: ห้องสมุด


หน้าเว็บ: http://www.lib.kmitl.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงวันหยุด

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. Bookzforkidz

Bookzforkidz
บริการ
4.1
ที่ตั้ง
4.5
ความสนใจ
4
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.3
ไวไฟ
4.6

ที่อยู่: QH5C+R28, พระราม 9 ซอย 7, แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 91 853 9627

ผู้ชาย: ห้องสมุด


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ Bookzforkidz:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
บริการ
4.4
ที่ตั้ง
4.5
ความสนใจ
4.7
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.2
ไวไฟ
4.3

ที่อยู่: QG7M+VHW อาคาร อเนกประสงค์, ถนน ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 640 9843

ผู้ชาย: ห้องสมุดมหาวิทยาลัย


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. Darunbannalai Children's Library

31 ความคิดเห็น
Darunbannalai Children's Library
บริการ
4.1
ที่ตั้ง
4.6
ความสนใจ
5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.2
ไวไฟ
4.6

ที่อยู่: 1 ถ. เจริญกรุง, แขวง บางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 630 5953

ผู้ชาย: ห้องสมุด


หน้าเว็บ: http://darunbannalai.in.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ Darunbannalai Children's Library:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า

3 ความคิดเห็น
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า
บริการ
5
ที่ตั้ง
5
ความสนใจ
5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: 64 ซอย ลาดปลาเค้า 28, แขวง จรเข้บัว เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 570 5792

ผู้ชาย: ห้องสมุด


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดลาดปลาเค้า:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางบอน Bangbon Discovery Learning Library

2 ความคิดเห็น
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางบอน Bangbon Discovery Learning Library
บริการ
4.8
ที่ตั้ง
4
ความสนใจ
4.6
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.4
ไวไฟ
4.7

ที่อยู่: ถ. พรหมราษฎร์, แขวง บางบอน เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 450 6946

ผู้ชาย: ห้องสมุดสาธารณะ


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางบอน Bangbon Discovery Learning Library:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. ห้องสมุดเพือการเรียนรู้ วัดราชโอรสาราม

8 ความคิดเห็น
ห้องสมุดเพือการเรียนรู้ วัดราชโอรสาราม
บริการ
4.7
ที่ตั้ง
4.4
ความสนใจ
5
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4
ไวไฟ
4

ที่อยู่: 72/33 เอกชัย 2, แขวง บางขุนเทียน เขตจอมทอง, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 416 0816

ผู้ชาย: ห้องสมุดสาธารณะ


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดเพือการเรียนรู้ วัดราชโอรสาราม:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางขุนเทียน

8 ความคิดเห็น
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางขุนเทียน
บริการ
4.6
ที่ตั้ง
4.6
ความสนใจ
4.9
ความเป็นไปได้ของที่จอดรถ
4.2
ไวไฟ
4.1

ที่อยู่: JCWC+49R, แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 416 3962

ผู้ชาย: ห้องสมุด


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางขุนเทียน:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

ทุกสัปดาห์อัลกอริธึมของเราจะค้นหาไซต์ใหม่ๆ และเราแนะนำเพียง 20 อันดับแรก เท่านั้น อัปเดตครั้งต่อไปใน 470 นาที.


⭐️ หากคุณโปรโมตหรือเพิ่มธุรกิจของคุณ รายชื่อของคุณจะอยู่ในรายการนี้อย่างถาวร

เราช่วยคุณเลือก ห้องสมุดวันหยุดเปิด กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับสู่ For Bangkok Lovers! ที่นี่คุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองหลวงของเยอรมัน เราต้องการร่วมเดินทางไปกับคุณตลอดการเดินทางในเมือง ไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่นั่น ในวันหยุด แค่ไปเที่ยวสองสามวัน หรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นมือเก่าและต้องการเซอร์ไพรส์ เราจะแสดง ห้องสมุดวันหยุดเปิด ให้คุณดู!
มีเมืองไม่กี่แห่งที่มีประวัติศาสตร์ล่าสุดที่สำคัญพอๆ กับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องศาลเจ้าอันวิจิตรงดงามและชีวิตบนท้องถนนที่มีชีวิตชีวา เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ในทุกหิน ทุกมุม และทุกถนน เราทุกคนต่างคุ้นเคยกับอดีตของเมืองนี้ และมีผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมทุกวัน
ความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพฯ ขึ้นอยู่กับอดีต และเพื่อให้คุณเข้าใจได้ 100% เราอยู่ที่นี่ พร้อมเสนอโพสต์มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเมือง เพื่อให้คุณมีเมืองนี้อยู่ในมือคุณ ดังนั้นใช้เราอย่างเต็มที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์นี้! ไม่รู้จะกินที่ไหน? เรามีรายชื่อร้านอาหารที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด ส่วนหนึ่งของแผนที่และคำแนะนำ เพื่อช่วยคุณให้รอดพ้นจากการหลงทาง นอกจากนี้เรายังแนะนำที่พักพร้อมข้อมูลที่ตั้งโรงแรม แพ็คเกจราคา และบทวิจารณ์
สิ่งที่ต้องทำ เยี่ยมชมอะไร และซื้อที่ไหน ... นั่นคือสิ่งที่คุณจะพบน้อยที่สุดในเว็บไซต์นี้เพราะทุกอย่างคือทุกอย่างและนั่นคือสิ่งที่เราจะเสนอให้คุณ สำหรับ Bangkok Lovers เราได้สร้างเว็บไซต์นี้ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของคุณในเมืองหลวง และเมื่อคุณออกจากที่นี่ คุณจะจากไปพร้อมกับรสชาติที่ดีที่สุดในปากของคุณ เพื่อให้คุณกลับมาอีกแน่นอน ด้วยวิธีนี้ คุณจะอยู่กับเรา เพลิดเพลินกับการอัปเดตและติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการพัฒนาของภาคการท่องเที่ยว การพาณิชย์และบริการใน กรุงเทพฯ
จากคนรัก เพื่อคนรัก!