ดีที่สุด บ้านในชนบทพิการ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

แสดงความคิดเห็น
61 ความคิดเห็น
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
ราคา/คุณภาพ
5
บริการที่มีจำหน่าย
5
ที่ตั้ง
5
ความสามารถในการจอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: เลขที่ 78/5 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1, ถนนติวานนท์, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, 11120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 583 7999

ผู้ชาย: สถานสงเคราะห์


หน้าเว็บ: http://www.nontapum.com/


ใกล้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
54 ความคิดเห็น
ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร
ราคา/คุณภาพ
5
บริการที่มีจำหน่าย
5
ที่ตั้ง
5
ความสามารถในการจอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: QGCH+34P, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 3388

ผู้ชาย: บริการเพื่อคนพิการและองค์กรให้การสนับสนุนใกล้ ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

แสดงความคิดเห็น
42 ความคิดเห็น
โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)
ราคา/คุณภาพ
5
บริการที่มีจำหน่าย
5
ที่ตั้ง
5
ความสามารถในการจอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: 21/13 รามอินทรา 34 แยก 19, แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 510 4895

ผู้ชาย: โรงเรียนการศึกษาพิเศษ


หน้าเว็บ: https://www.cfbt.or.th/bkk/


ใกล้ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. บ้านราชาวดีชาย

แสดงความคิดเห็น
21 ความคิดเห็น
บ้านราชาวดีชาย
ราคา/คุณภาพ
4.8
บริการที่มีจำหน่าย
4.8
ที่ตั้ง
4.9
ความสามารถในการจอดรถ
4.8
ไวไฟ
4.8

ที่อยู่: 78/6 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์, บางตลาด, ปากเกร็ด, Nonthaburi 11120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 583 8426

ผู้ชาย: บริการเพื่อคนพิการและองค์กรให้การสนับสนุน


หน้าเว็บ: http://www.banrachawadee.com/


ใกล้ บ้านราชาวดีชาย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น
90 ความคิดเห็น
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคา/คุณภาพ
3.9
บริการที่มีจำหน่าย
3.8
ที่ตั้ง
3.8
ความสามารถในการจอดรถ
3.8
ไวไฟ
3.8

ที่อยู่: 255, อาคาร 60 ปี กรม ประชาสงเคราะห์ ชั้น ถนน, 1 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 354 3388

ผู้ชาย: กระทรวงสังคมสงเคราะห์


หน้าเว็บ: http://dep.go.th/


ใกล้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

แสดงความคิดเห็น
26 ความคิดเห็น
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ราคา/คุณภาพ
4.6
บริการที่มีจำหน่าย
4.7
ที่ตั้ง
4.6
ความสามารถในการจอดรถ
4.6
ไวไฟ
4.6

ที่อยู่: 546 ซอย ลาดพร้าว 47, แขวง สะพานสอง เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 539 2916

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://fcdthailand.org/


ใกล้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ราคา/คุณภาพ
4.7
บริการที่มีจำหน่าย
4.7
ที่ตั้ง
4.8
ความสามารถในการจอดรถ
4.7
ไวไฟ
4.7

ที่อยู่: เลขที่ 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19, ถนนรามอินทรา, แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร, 10230, 10220, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 510 3625

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://cfbt.or.th/bkk/


ใกล้ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ราคา/คุณภาพ
5
บริการที่มีจำหน่าย
5
ที่ตั้ง
5
ความสามารถในการจอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: 255, อาคาร ศพอ. ห้อง 6-8, ถนนราชวิถี, แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร, 10400, 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 4260

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


หน้าเว็บ: http://www.dth.or.th/


ใกล้ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Universal Foundation for Persons with Disabilities

แสดงความคิดเห็น
34 ความคิดเห็น
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Universal Foundation for Persons with Disabilities
ราคา/คุณภาพ
4.6
บริการที่มีจำหน่าย
4.7
ที่ตั้ง
4.6
ความสามารถในการจอดรถ
4.6
ไวไฟ
4.6

ที่อยู่: 27, 27/1-5 ถ. อรุณอมรินทร์, แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 886 1188

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://forallcenter.org/


ใกล้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Universal Foundation for Persons with Disabilities:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
ราคา/คุณภาพ
2.9
บริการที่มีจำหน่าย
2.9
ที่ตั้ง
3
ความสามารถในการจอดรถ
2.9
ไวไฟ
2.9

ที่อยู่: 29 ถนน วิสุทธิกษัตริย์, แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 281 3019

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.tddf.or.th/


ใกล้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น
39 ความคิดเห็น
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ราคา/คุณภาพ
4.4
บริการที่มีจำหน่าย
4.3
ที่ตั้ง
4.3
ความสามารถในการจอดรถ
4.3
ไวไฟ
4.3

ที่อยู่: 362 ถนน เพชรบุรี, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 215 0781

ผู้ชาย: มูลนิธิใกล้ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. บ้านราชาวดีหญิง

แสดงความคิดเห็น
104 ความคิดเห็น
บ้านราชาวดีหญิง
ราคา/คุณภาพ
4.5
บริการที่มีจำหน่าย
4.6
ที่ตั้ง
4.5
ความสามารถในการจอดรถ
4.5
ไวไฟ
4.5

ที่อยู่: 78/15 หมู่ที่ 1 ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 583 4246

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.rachawadeeforgirl.go.th/


ใกล้ บ้านราชาวดีหญิง:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. บ้านเฟื่องฟ้า

แสดงความคิดเห็น
61 ความคิดเห็น
บ้านเฟื่องฟ้า
ราคา/คุณภาพ
4.6
บริการที่มีจำหน่าย
4.6
ที่ตั้ง
4.7
ความสามารถในการจอดรถ
4.6
ไวไฟ
4.6

ที่อยู่: WG22+P7J, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 583 6815

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.fuengfah.com/


ใกล้ บ้านเฟื่องฟ้า:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านแห่งความหวัง

แสดงความคิดเห็น
24 ความคิดเห็น
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านแห่งความหวัง
ราคา/คุณภาพ
4.3
บริการที่มีจำหน่าย
4.2
ที่ตั้ง
4.2
ความสามารถในการจอดรถ
4.2
ไวไฟ
4.2

ที่อยู่: 3 ซอย อ่อนนุช 88 แยก 10, แขวง ประเวศ เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 328 7399

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.fscc.or.th/


ใกล้ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านแห่งความหวัง:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ราคา/คุณภาพ
5
บริการที่มีจำหน่าย
5
ที่ตั้ง
5
ความสามารถในการจอดรถ
5
ไวไฟ
5

ที่อยู่: ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 5726

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.braille-cet.in.th/


ใกล้ ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

แสดงความคิดเห็น
24 ความคิดเห็น
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
ราคา/คุณภาพ
4.5
บริการที่มีจำหน่าย
4.5
ที่ตั้ง
4.6
ความสามารถในการจอดรถ
4.5
ไวไฟ
4.5

ที่อยู่: WGJ5+QM2, ซอย สุขาประชาสรรค์ 2, ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 582 0620

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


หน้าเว็บ: http://www.ccd-thailand.org/


ใกล้ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
16 ความคิดเห็น
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
ราคา/คุณภาพ
4.3
บริการที่มีจำหน่าย
4.2
ที่ตั้ง
4.2
ความสามารถในการจอดรถ
4.2
ไวไฟ
4.2

ที่อยู่: 77, 4-5 ถ. แจ้งวัฒนะ, ตำบล คลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 147 1820

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://www.apht-th.org/


ใกล้ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. Paper Ranger บ้านจิตอาสา

แสดงความคิดเห็น
36 ความคิดเห็น
Paper Ranger บ้านจิตอาสา
ราคา/คุณภาพ
4.3
บริการที่มีจำหน่าย
4.4
ที่ตั้ง
4.3
ความสามารถในการจอดรถ
4.3
ไวไฟ
4.3

ที่อยู่: 2044, 21 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 89 670 4600

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://paperranger.org/


ใกล้ Paper Ranger บ้านจิตอาสา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
ราคา/คุณภาพ
3.8
บริการที่มีจำหน่าย
3.8
ที่ตั้ง
3.9
ความสามารถในการจอดรถ
3.8
ไวไฟ
3.8

ที่อยู่: 85, 1-2 ซ. บุญอยู่, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 248 0555

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.tab.or.th/


ใกล้ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. มูลนิธิคนพิการไทย

แสดงความคิดเห็น
3 ความคิดเห็น
มูลนิธิคนพิการไทย
ราคา/คุณภาพ
4.7
บริการที่มีจำหน่าย
4.6
ที่ตั้ง
4.6
ความสามารถในการจอดรถ
4.6
ไวไฟ
4.6

ที่อยู่: 78/63 หมู่ 1 ถนน ติวานนท์, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 582 0898

ผู้ชาย: มูลนิธิใกล้ มูลนิธิคนพิการไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ