ดีที่สุด ชั้นเรียนปรับตัวเอง กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. School of Changemakers4 ความคิดเห็น
School of Changemakers

ที่อยู่: 6, 5th Floor, Racquet Club Room No. 503, 8 ซ. สุขุมวิท 49/9, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 98 859 2648

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.schoolofchangemakers.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. สำนักงานเลขานุการ EDUCA

0 ความคิดเห็น
สำนักงานเลขานุการ EDUCA

ที่อยู่: 10 ซ. ลาซาล 56, แขวง บางนา เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา

หน้าเว็บ: http://educathai.com/

ใกล้ สำนักงานเลขานุการ EDUCA:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. Teach For Thailand5 ความคิดเห็น
Teach For Thailand

ที่อยู่: 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2, แขวง คลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 064 3919

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

หน้าเว็บ: https://www.teachforthailand.org/

ใกล้ Teach For Thailand:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. BrainFit Studio Thailand6 ความคิดเห็น
BrainFit Studio Thailand

ที่อยู่: 2nd Floor, Center, Room 5, 2 ถนน เพลินจิต, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 91 774 3769

ผู้ชาย: โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน

หน้าเว็บ: http://www.brainfit.co.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. Starfish Academy3 ความคิดเห็น
Starfish Academy

ที่อยู่: 76 พระราม 9 ซอย 57/2, แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

โทรศัพท์: +66 89 794 7991

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้

หน้าเว็บ: https://www.starfishlabz.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา10 ความคิดเห็น
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

ที่อยู่: 728, 2 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง สี่พระยา เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 637 1178

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://buddhajak.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF)20 ความคิดเห็น
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF)

ที่อยู่: 388 อาคารเอส.พี อาคารเอ, ถ. พหลโยธิน, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 079 5475

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.eef.or.th/

ใกล้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. โรงเรียนบางมดวิทยา32 ความคิดเห็น
โรงเรียนบางมดวิทยา

ที่อยู่: 9 ถนน พระรามที่ 2 ซอย 28, แขวง บางมด เขตจอมทอง, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 468 8272

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.bangmodwittaya.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนบางมดวิทยา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. อักษรเจริญทัศน์ อจท. (สนญ.)6 ความคิดเห็น
อักษรเจริญทัศน์ อจท. (สนญ.)

ที่อยู่: 142 ถ. แพร่งสรรพศาสตร์, แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 622 2999

ผู้ชาย: สำนักพิมพ์

หน้าเว็บ: http://www.aksorn.com/

ใกล้ อักษรเจริญทัศน์ อจท. (สนญ.):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา39 ความคิดเห็น
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ที่อยู่: อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง, สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 280 0551

ผู้ชาย: วิทยาลัยการอาชีพ

หน้าเว็บ: http://www.cdti.ac.th/

ใกล้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. สถาบันกวดวิชาแม็คสถาบันกวดวิชาแม็ค

ที่อยู่: 9/99 อาคารแม็คแขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 512 0661

ผู้ชาย: บริการกวดวิชา

ใกล้ สถาบันกวดวิชาแม็ค:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี72 ความคิดเห็น
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี

ที่อยู่: 497 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 245 1717

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.sriayudhya.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. ครูธัญญ์สอนนวดหน้าพลิกชีวิต นวดยกกระชับ ปรับรูปหน้าเรียว391 ความคิดเห็น
ครูธัญญ์สอนนวดหน้าพลิกชีวิต นวดยกกระชับ ปรับรูปหน้าเรียว

ที่อยู่: 79-1 ถ. นาคนิวาส, แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 11:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 96 465 5644

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนการนวด

หน้าเว็บ: https://www.akira.co.th/

ใกล้ ครูธัญญ์สอนนวดหน้าพลิกชีวิต นวดยกกระชับ ปรับรูปหน้าเรียว:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. MonkeyEveryday Learning Space5 ความคิดเห็น
MonkeyEveryday Learning Space

ที่อยู่: 10 Fr. Siamscape, 215 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 94 903 2323

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้

หน้าเว็บ: https://www.monkeyeveryday.com/

ใกล้ MonkeyEveryday Learning Space:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (WACHIRATHAMSATIT SCHOOL)54 ความคิดเห็น
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (WACHIRATHAMSATIT SCHOOL)

ที่อยู่: โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต, ซอย วชิรธรรมสาธิต 57, แขวง บางจาก เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร 10260 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 05:00 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 393 1650

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: https://www.wt.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (WACHIRATHAMSATIT SCHOOL):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. SOULFLOW BKK15 ความคิดเห็น
SOULFLOW BKK

ที่อยู่: 5 ถ. รัชดาภิเษก, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียน

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)42 ความคิดเห็น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ที่อยู่: 924 ถนน สุขุมวิท, แขวง พระโขนง เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 392 4021

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้

หน้าเว็บ: http://www.ipst.ac.th/

ใกล้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย128 ความคิดเห็น
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ที่อยู่: 132, 11 ถนน พระรามที่ 6, แขวง พญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:40 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 279 1992

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.samsenwit.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย2 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 2, อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9, ซอย เพชรบุรี 47, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 6200

หน้าเว็บ: http://www.thaipediatrics.org/

ใกล้ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ33 ความคิดเห็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

ที่อยู่: 88 ซอย สุขุมวิท 73, แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. อา.

โทรศัพท์: +66 2 311 2339

ผู้ชาย: วิทยาลัยการอาชีพ

หน้าเว็บ: https://www.btadbkk.com/

ใกล้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ ชั้นเรียนปรับตัวเอง กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า