ดีที่สุด ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. ร.ร.สอนภาษาญี่ปุ่น - ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น Jeducation (สีลม)

แสดงความคิดเห็น
42 ความคิดเห็น
ร.ร.สอนภาษาญี่ปุ่น - ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น Jeducation (สีลม)
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 23 ห้อง 2303, ถนน สีลม, 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 267 7726

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: https://jeducation.com/


ใกล้ ร.ร.สอนภาษาญี่ปุ่น - ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น Jeducation (สีลม):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

แสดงความคิดเห็น
17 ความคิดเห็น
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องเลขที่ 501, ถ. สาทรใต้, แขวง ยานนาวา เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 670 3456

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: https://waseda.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

แสดงความคิดเห็น
21 ความคิดเห็น
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ที่ตั้ง
4.9
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 481/5 ถ. ราชวิถี, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 248 2804

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: http://www.we-jpschool.com/


ใกล้ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
72 ความคิดเห็น
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.9
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 159 อาคาร เสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอย สุขุมวิท 21, ถ. สุขุมวิท, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 260 8560

ผู้ชาย: ศูนย์วัฒนธรรม


หน้าเว็บ: http://www.jfbkk.or.th/


ใกล้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพมหานคร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ พหลโยธิน

แสดงความคิดเห็น
19 ความคิดเห็น
โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ พหลโยธิน
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: อาคาร พหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 สามเสนใน, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 357 1241

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: https://www.school.ojsat.or.th/


ใกล้ โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ พหลโยธิน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น (สาขาสีลม)

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น (สาขาสีลม)
ที่ตั้ง
4.7
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ถ.สีลม ชั้น 23 สีลม, เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 267 7726

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านการศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.jeducation.com/


ใกล้ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น (สาขาสีลม):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. ZA-SHI ญี่ปุ่นครูพี่โฮม

แสดงความคิดเห็น
14 ความคิดเห็น
ZA-SHI ญี่ปุ่นครูพี่โฮม
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.9
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: Ideal Physics, 448 Siamkit Building G Floor, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 658 3819

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: https://za-shi.com/


ใกล้ ZA-SHI ญี่ปุ่นครูพี่โฮม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. TLS สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น TLSプロームポン校 タイ語・英語

แสดงความคิดเห็น
26 ความคิดเห็น
TLS สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น TLSプロームポン校 タイ語・英語
ที่ตั้ง
4.6
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.7
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: 15 สุขุมวิท 33 ซอย 1, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 662 2584

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: http://www.tls-silom.com/


ใกล้ TLS สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น TLSプロームポン校 タイ語・英語:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. JAT JAPANESE LANGUAGE SCHOOL :โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท (JAT) สาขาพระรามเก้า

แสดงความคิดเห็น
7 ความคิดเห็น
JAT JAPANESE LANGUAGE SCHOOL :โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท (JAT) สาขาพระรามเก้า
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 539, 541 ถนน ดินแดง, ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 245 2270

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: http://www.jatschool.com/


ใกล้ JAT JAPANESE LANGUAGE SCHOOL :โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแจ๊ท (JAT) สาขาพระรามเก้า:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. Learnsbuy by ZA-SHI เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
Learnsbuy by ZA-SHI เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: Ideal Physics, 448 Siamkit Building G Floor, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 658 3819

ผู้ชาย: ครูสอนภาษาญี่ปุ่น


หน้าเว็บ: https://learnsbuy.com/course


ใกล้ Learnsbuy by ZA-SHI เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

แสดงความคิดเห็น
17 ความคิดเห็น
โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 206 ถนน เย็นจิต, แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 86 547 0327

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: http://www.ajarnbank.com/


ใกล้ โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง
ที่ตั้ง
4.9
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: The Paseo Town Ramkhamhaeng, ชั้น2 ห้อง H205 - H206 (Zone Europe 7, 2-7 ถนน รามคำแหง, แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง, กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 86 824 8456

ผู้ชาย: ครูสอนภาษาญี่ปุ่น


หน้าเว็บ: http://www.rjs.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นรามคำแหง:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเซีย

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเซีย
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: เลขที่ 2 อาคาร ยงดีเวลล็อป ปุณณวิถี, 31 ซอย สุขุมวิท 101, บางจาก, เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร 10260 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 730 5622

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/ajlsth.jp/


ใกล้ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเซีย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. TLS アソーク タイ語学校 - สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
TLS アソーク タイ語学校 - สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
ที่ตั้ง
4.1
ราคา
4.1
ชั้นเรียน
4.2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1
ครูผู้สอน
4.1

ที่อยู่: ไทย, กรุงเทพมหานคร, 14fl., Times Square Building 246 Sukhumvit Rd., Between Soi 12-14

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 653 0887

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: http://www.tls-bangkok.com/


ใกล้ TLS アソーク タイ語学校 - สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 989 ชั้น 11 ยูนิต A1/2, อาคารสยามทาวเวอร์, ถนน พระรามที่ ๑, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 658 0555

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: http://www.study-in-japan.com/


ใกล้ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. Thai solutions

แสดงความคิดเห็น
12 ความคิดเห็น
Thai solutions
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: Room 128/206,Phayathai Plaza Building, 19th Floor, อาคาร, ถ. พญาไท, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 81 308 0287

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: https://www.thaisolutions1502.com/


ใกล้ Thai solutions:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

แสดงความคิดเห็น
5 ความคิดเห็น
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
ที่ตั้ง
2.7
ราคา
2.7
ชั้นเรียน
2.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
2.7
ครูผู้สอน
2.7

ที่อยู่: 1110 ถนน สีลม, แขวง สีลม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษาใกล้ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. TLS Thong Lo タイ語英会話学校

แสดงความคิดเห็น
30 ความคิดเห็น
TLS Thong Lo タイ語英会話学校
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 1013 ถ. สุขุมวิท, Klongton-nua, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 714 2229

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/tls.thoglor/


ใกล้ TLS Thong Lo タイ語英会話学校:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. JLS โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกษตร

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
JLS โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกษตร
ที่ตั้ง
2.9
ราคา
3
ชั้นเรียน
2.9
สิ่งอำนวยความสะดวก
2.9
ครูผู้สอน
2.9

ที่อยู่: 167 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 561 2901

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: https://www.jlsschool.com/


ใกล้ JLS โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกษตร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. แนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan

แสดงความคิดเห็น
แนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan
ที่ตั้ง
0
ราคา
0
ชั้นเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: อาคารพหลโยธินเพลส ห้องเลขที่ 408/65 ชั้น 16, ถนนสามเสน, ใน, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 85 521 1325

ผู้ชาย: ครูสอนภาษาญี่ปุ่น


หน้าเว็บ: http://www.ojsatstudyinjapan.com/


ใกล้ แนะนำศึกษาต่อญี่ปุ่น OJSAT Study in Japan:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ