ดีที่สุด ชั้นเรียนเสริมโรงเรียน กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนมัธยมศึกษา:

1. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย74 ความคิดเห็น
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ที่อยู่: 534 ถนน เพลินจิต, แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 06:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 252 6316

ผู้ชาย: โรงเรียนนานาชาติ

หน้าเว็บ: http://www.materdei.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

128 ความคิดเห็น
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ที่อยู่: 132, 11 ถนน พระรามที่ 6, แขวง พญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:40 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 279 1992

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.samsenwit.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์40 ความคิดเห็น
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ที่อยู่: 137 ถ. พระรามที่ ๕, แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 241 4738

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนคนหูหนวก

หน้าเว็บ: http://www.setsatian.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา60 ความคิดเห็น
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ที่อยู่: 336, 7 ถ. สาธุประดิษฐ์, แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 212 0157

ผู้ชาย: โรงเรียนเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.ektra.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม49 ความคิดเห็น
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ที่อยู่: 31/1 ซอย สุขสวัสดิ์, แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 06:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 428 8980

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.bpk.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. โรงเรียนโยธินบูรณะ106 ความคิดเห็น
โรงเรียนโยธินบูรณะ

ที่อยู่: 1313 Pracha Rat Sai 1 Rd, แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 020 5791

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมปลาย

หน้าเว็บ: http://www.yothinburana.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนโยธินบูรณะ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. โรงเรียนศึกษานารี91 ความคิดเห็น
โรงเรียนศึกษานารี

ที่อยู่: 176 ถนน ประชาธิปก, แขวง วัดกัลยา เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:43 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 466 7223

ผู้ชาย: โรงเรียนสตรี

หน้าเว็บ: http://www.snr.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย15 ความคิดเห็น
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

ที่อยู่: 588 ซอย เพชรบุรี 20, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:40 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 208 9802

ผู้ชาย: วิทยาลัยการอาชีพ

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์20 ความคิดเห็น
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์

ที่อยู่: ถนน รามคำแหง - ซอย รามคำแหง 68, แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 376 2168

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.pensmithschool.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. โรงเรียนสารวิทยา103 ความคิดเห็น
โรงเรียนสารวิทยา

ที่อยู่: 2398 96 ถ. พหลโยธิน, แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 579 3646

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.srv.ac.th/home/

ใกล้ โรงเรียนสารวิทยา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. The American School of Bangkok - Sukhumvit Campus36 ความคิดเห็น
The American School of Bangkok - Sukhumvit Campus

ที่อยู่: 59, 59/1 ซอย สุขุมวิท 49/3, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 620 8600

ผู้ชาย: โรงเรียนนานาชาติ

หน้าเว็บ: https://www.asb.ac.th/sukhumvit

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี72 ความคิดเห็น
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี

ที่อยู่: 497 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 245 1717

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.sriayudhya.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. โรงเรียนสตรีวิทยา166 ความคิดเห็น
โรงเรียนสตรีวิทยา

ที่อยู่: 82 ถนน ดินสอ, แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 281 6505

ผู้ชาย: โรงเรียนสตรี

หน้าเว็บ: http://www.satriwit.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนสตรีวิทยา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. โรงเรียน ศีลาจารพิพัฒน์11 ความคิดเห็น
โรงเรียน ศีลาจารพิพัฒน์

ที่อยู่: 212 ซ.กรุงเทพนนท์ 21, ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี, แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร, 10800, 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 06:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 585 2901

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.silacharn.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี85 ความคิดเห็น
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ที่อยู่: 186 ซอย สุขุมวิท 22, เเขวง คลองเตย เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 258 2234

ผู้ชาย: โรงเรียนสตรี

ใกล้ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก.ท.216 ความคิดเห็น
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก.ท.

ที่อยู่: 35 ถนน ประมวญ, แขวง สีลม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 637 1852

ผู้ชาย: โรงเรียนชาย

หน้าเว็บ: http://www.bcc.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก.ท.:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. โรงเรียนเทพศิรินทร์141 ความคิดเห็น
โรงเรียนเทพศิรินทร์

ที่อยู่: 1466 ถ. กรุงเกษม, แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 621 5801

ผู้ชาย: โรงเรียนชาย

หน้าเว็บ: http://www.debsirin.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนเทพศิรินทร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนอัสสัมชัญ202 ความคิดเห็น
โรงเรียนอัสสัมชัญ

ที่อยู่: 26 ถ. เจริญกรุง, แขวง บางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 630 7111

ผู้ชาย: โรงเรียนเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.assumption.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนอัสสัมชัญ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. โรงเรียนสตรีวิทยา 2158 ความคิดเห็น
โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ที่อยู่: 29 ซอย สุคนธสวัสดิ์ 3, แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 907 7910

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.sw2.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนสตรีวิทยา 2:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. บ้านเด็กศรีเสริมวิทย์4 ความคิดเห็น
บ้านเด็กศรีเสริมวิทย์

ที่อยู่: PJMX+F37, แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

โทรศัพท์: +66 81 446 9226

ผู้ชาย: ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน

ใกล้ บ้านเด็กศรีเสริมวิทย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ ชั้นเรียนเสริมโรงเรียน กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า