ดีที่สุด ชั้นเรียนฤดูร้อน กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. คณะสถิติประยุกต์ (GSAS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)3 ความคิดเห็น
คณะสถิติประยุกต์ (GSAS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ที่อยู่: 148 อาคารนวมินทราธิราช, Seri Thai Rd, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 727 3037

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://as.nida.ac.th/gsas/

ใกล้ คณะสถิติประยุกต์ (GSAS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. Wisdom House Education & Travel วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล

0 ความคิดเห็น
Wisdom House Education & Travel วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล

ที่อยู่: 126/4 Lumpini Place Sathon, Building B, แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 88 003 9300

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.wisdomhouse.co.th/

ใกล้ Wisdom House Education & Travel วิสดอม เฮ้าส์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน104 ความคิดเห็น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ที่อยู่: 2 ถ. อังรีดูนังต์, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 251 3934

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: https://www.satitpatumwan.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก100 ความคิดเห็น
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ที่อยู่: 1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 652 7477

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมปลายชายล้วน

หน้าเว็บ: http://www.sd.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. The American School of Bangkok - Sukhumvit Campus36 ความคิดเห็น
The American School of Bangkok - Sukhumvit Campus

ที่อยู่: 59, 59/1 ซอย สุขุมวิท 49/3, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 620 8600

ผู้ชาย: โรงเรียนนานาชาติ

หน้าเว็บ: https://www.asb.ac.th/sukhumvit

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ795 ความคิดเห็น
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ที่อยู่: 928 ถ. สุขุมวิท, แขวง พระโขนง เขตค ลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 391 0544

ผู้ชาย: สถานที่ท่องเที่ยว

หน้าเว็บ: http://www.sciplanet.org/

ใกล้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. อาคาร1 โรงเรียน สาธิต KU ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา102 ความคิดเห็น
อาคาร1 โรงเรียน สาธิต KU ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 942 8800

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.kus.ku.ac.th/

ใกล้ อาคาร1 โรงเรียน สาธิต KU ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. Centory Company Limited (www.educatepark.com)8 ความคิดเห็น
Centory Company Limited (www.educatepark.com)

ที่อยู่: 253 Building 29th Floor Road, 21 สุขุมวิท, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 664 2748

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.educatepark.com/

ใกล้ Centory Company Limited (www.educatepark.com):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย128 ความคิดเห็น
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ที่อยู่: 132, 11 ถนน พระรามที่ 6, แขวง พญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:40 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 279 1992

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.samsenwit.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร116 ความคิดเห็น
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 94 ถ. สุนทรโกษา, แขวง คลองเตย เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 671 9044

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.shc.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. GENT Edutainment6 ความคิดเห็น
GENT Edutainment

ที่อยู่: 333/117 Vista Park Sathorn Pinklao, Ratchapruek Road, Bangkhungong, Bangkruai, Nonthaburi 11130, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 489 4798

ผู้ชาย: ศูนย์การศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.gentedutainment.com/

ใกล้ GENT Edutainment:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. Studyinuk เรียนต่ออังกฤษ เรียนซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนต่อโทที่อังกฤษ150 ความคิดเห็น
Studyinuk เรียนต่ออังกฤษ เรียนซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนต่อโทที่อังกฤษ

ที่อยู่: 1529/7 ถ, ซอย ริมทางรถไฟสายปากน้ำ, คลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 94 646 7586

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

หน้าเว็บ: http://studyinukthailand.com/

ใกล้ Studyinuk เรียนต่ออังกฤษ เรียนซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เรียนต่อโทที่อังกฤษ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. RIS - Ruamrudee International School Bangkok26 ความคิดเห็น
RIS - Ruamrudee International School Bangkok

ที่อยู่: 6 ซอย รามคำแหง 184, มีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10510, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 791 8900

ผู้ชาย: โรงเรียนนานาชาติ

หน้าเว็บ: https://www.rism.ac.th/

ใกล้ RIS - Ruamrudee International School Bangkok:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. โรงเรียนทวีธาภิเศก87 ความคิดเห็น
โรงเรียนทวีธาภิเศก

ที่อยู่: 505/5 ซอย อิสรภาพ 42, แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมปลายชายล้วน

หน้าเว็บ: http://www.taweethapisek.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนทวีธาภิเศก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา60 ความคิดเห็น
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ที่อยู่: 336, 7 ถ. สาธุประดิษฐ์, แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 212 0157

ผู้ชาย: โรงเรียนเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.ektra.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา14 ความคิดเห็น
โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา

ที่อยู่: 123/15 ซอย 5 (ร่วมฤดี)ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม, 10330, 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 256 6414

ผู้ชาย: โรงเรียนเอกชน

หน้าเว็บ: https://pramahatai.thai.ac/

ใกล้ โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. โรงเรียนอัสสัมชัญ202 ความคิดเห็น
โรงเรียนอัสสัมชัญ

ที่อยู่: 26 ถ. เจริญกรุง, แขวง บางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 630 7111

ผู้ชาย: โรงเรียนเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.assumption.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนอัสสัมชัญ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี196 ความคิดเห็น
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ที่อยู่: 92 ถนน อัสสัมชัญ, แขวง บางไผ่ เขตบางแค, กรุงเทพมหานคร 10160, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 807 9555

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.act.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. ICES (Thailand) Co.,Ltd.ICES (Thailand) Co.,Ltd.

ที่อยู่: 599/5 ชั้น 3, ถ. รัชดาภิเษก, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 84 111 7556

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้

หน้าเว็บ: https://icesthailand.co.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. The Graduate School, Kasetsart University1 ความคิดเห็น
The Graduate School, Kasetsart University

ที่อยู่: 50 ซอย ชูชาติกำภู, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://grad.ku.ac.th/

ใกล้ The Graduate School, Kasetsart University:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ ชั้นเรียนฤดูร้อน กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า