ดีที่สุด หลักสูตรเกษตรชีวภาพ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
1428 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 0113

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ


หน้าเว็บ: https://www.ku.ac.th/

ทบทวน: "การเรียนการสอนดีมาก มีหลากหลายสาขา แต่ถ้าจะเดินทางมา ..."


ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 39/1 ถ. รัชดาภิเษก, แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 512 5192

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://kaset.chandra.ac.th/

ทบทวน: "... เคยเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ขอขอบพระคุณมากครับ."


ใกล้ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (School of Integrated Science)

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (School of Integrated Science)
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 6fl Rapee Sakrik Bldg. Kasetart university lardyaw, ่, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 61 509 6710

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://sis.ku.ac.th/


ใกล้ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (School of Integrated Science):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แสดงความคิดเห็น
13 ความคิดเห็น
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.9
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.พหลโยธิน, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 561 5006

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.oae.go.th/

ทบทวน: "... 50 Phahonyothin Rd Ladyao Chatuchak BKK Thailand 10900."


ใกล้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
22 ความคิดเห็น
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง
4.7
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: 50 ถนนงามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 0588

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.agr.ku.ac.th/


ใกล้ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

แสดงความคิดเห็น
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ที่ตั้ง
0
ราคา
ชั้นเรียน
0
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 561 3482

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.fm.agr.ku.ac.th/


ใกล้ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร KAPI

แสดงความคิดเห็น
10 ความคิดเห็น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร KAPI
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 942 8600

ผู้ชาย: สถาบันวิจัย


หน้าเว็บ: http://www.kapi.ku.ac.th/


ใกล้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร KAPI:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร (KU)

แสดงความคิดเห็น
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร (KU)
ที่ตั้ง
ราคา
0
ชั้นเรียน
0
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: อาคารคณะเกษตร, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 561 4891

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.hort.agr.ku.ac.th/


ใกล้ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร (KU):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
17 ความคิดเห็น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 562 5000

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.agro.ku.ac.th/


ใกล้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ