ดีที่สุด หลักสูตรเสริมเภสัชกรรม กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย:

1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม0 ความคิดเห็น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่: 38 อาคารเฉลิมพระเกียรติ, 19 ถ. เพชรเกษม, เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร 10160 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 868 6000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://pharmacy.siam.edu/

ใกล้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. สภาเภสัชกรรม

14 ความคิดเห็น
สภาเภสัชกรรม

ที่อยู่: 88/19 อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข, ถ. ติวานนท์, อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 591 9992

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

ใกล้ สภาเภสัชกรรม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. องค์การเภสัชกรรม61 ความคิดเห็น
องค์การเภสัชกรรม

ที่อยู่: 75/1 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 203 8000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.gpo.or.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล43 ความคิดเห็น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 447 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 644 8677

หน้าเว็บ: https://pharmacy.mahidol.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต2 ความคิดเห็น
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่: XH7P+65H, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000, ไทย

โทรศัพท์: +66 97 237 1979

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.rsu.ac.th/rsupharmacy

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2)1 ความคิดเห็น
อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2)

ที่อยู่: 3JC6+XPC, ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://cicm.tu.ac.th/

ใกล้ อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ31 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่: 18/18 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด, ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี, สมุทรปราการ 10540, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 312 6300

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: https://www.hcu.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. L B P Phesat PharmacyL B P Phesat Pharmacy

ที่อยู่: 666, Rarm Intra Road, Khan Na Yao, Khet Khan Na Yao, Bangkok, 10230, 10230, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 918 0130

ผู้ชาย: ร้านขายยา

ใกล้ L B P Phesat Pharmacy:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด2 ความคิดเห็น
บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด

ที่อยู่: 32-32/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก), แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 260 2444

ผู้ชาย: ร้านขายยา

หน้าเว็บ: http://www.pharmanet.co.th/

ใกล้ บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. สถาบันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ1 ความคิดเห็น
สถาบันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ที่อยู่: 14/1196, ซอยหมู่บ้านบัวทองธานี16 ถนนกาญจนาภิเษก, ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง, นนทบุรี 11110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 95 767 3067

ผู้ชาย: ผู้ผลิต

หน้าเว็บ: https://ncca.maggang.com/

ใกล้ สถาบันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. ขาวละออเภสัช10 ความคิดเห็น
ขาวละออเภสัช

ที่อยู่: 146, 22 หมู่3 ถ. สุขสวัสดิ์, ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ 10290 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 819 7991

ผู้ชาย: ร้านขายยาสมุนไพร

หน้าเว็บ: http://www.khaolaor.com/

ใกล้ ขาวละออเภสัช:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย52 ความคิดเห็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 215 3555

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.chula.ac.th/en/

ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. มหาวิทยาลัยสยาม270 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่: 38 ถ. เพชรเกษม, แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร 10160, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 867 8088

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.siam.edu/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล29 ความคิดเห็น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 25, อาคารบัณฑิตวิทยาลัย, 25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 441 4125

ผู้ชาย: บัณฑิตวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://graduate.mahidol.ac.th/

ใกล้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. RSU1 ความคิดเห็น
RSU

ที่อยู่: XH8P+4R6, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียน

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)324 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

ที่อยู่: 31 ถนน หน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.su.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ หลักสูตรเสริมเภสัชกรรม กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า