ดีที่สุด หลักสูตรวัดสี กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

แสดงความคิดเห็น
1583 ความคิดเห็น
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 3 ถนน ท่าพระจันทร์, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 222 6011

ผู้ชาย: วัด


หน้าเว็บ: http://www.watmahathat.com/


ใกล้ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. สถาบันเอมส์ AiMS School

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
สถาบันเอมส์ AiMS School
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 34 ชั้น 9 ซีพีทาวเวอร์3, ถนนพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 644 9620

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: http://www.aims.co.th/


ใกล้ สถาบันเอมส์ AiMS School:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

แสดงความคิดเห็น
27 ความคิดเห็น
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 474/2 Si Phraya Rd, แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 236 1245

ผู้ชาย: วิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.spy.ac.th/


ใกล้ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย โดย อ.มาศ เคหาสน์ธรรม

แสดงความคิดเห็น
30 ความคิดเห็น
สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย โดย อ.มาศ เคหาสน์ธรรม
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 1055/644 อาคารสเตททาวเวอร์ชั้น 31, ถนน สีลม, บางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 630 6699

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ย


หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/Fengshui100/


ใกล้ สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย โดย อ.มาศ เคหาสน์ธรรม:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

แสดงความคิดเห็น
71 ความคิดเห็น
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 252 ถ. เจริญกรุง, แขวง ยานนาวา เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 211 4192

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.suthi.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. โรงเรียนวัดราชบพิธ

แสดงความคิดเห็น
55 ความคิดเห็น
โรงเรียนวัดราชบพิธ
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 3 ถนน สนามไชย, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 224 6774

ผู้ชาย: โรงเรียนชาย


หน้าเว็บ: http://www.rb.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนวัดราชบพิธ:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา สาขาเอียมลออ

แสดงความคิดเห็น
21 ความคิดเห็น
วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา สาขาเอียมลออ
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 462/10 สี่พระยา, แขวง มหาพฤฒาราม เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 236 1245

ผู้ชาย: วิทยาลัยการช่าง


หน้าเว็บ: http://www.spy.ac.th/


ใกล้ วิทยาลัยสารพัดช่างสีพระยา สาขาเอียมลออ:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

แสดงความคิดเห็น
417 ความคิดเห็น
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 1620 ถนน ทรงวาด, แขวง สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 05:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 233 3236

ผู้ชาย: วัดใกล้ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
71 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: วัด, 3 มหาธาตุ, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 222 0680

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.mcu.ac.th/


ใกล้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

แสดงความคิดเห็น
1009 ความคิดเห็น
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ที่ตั้ง
4.6
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: PFMW+7P9, ถนน สมเด็จเจ้าพระยา, แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

ผู้ชาย: วัด


หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/phichaiyat/


ใกล้ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

แสดงความคิดเห็น
30 ความคิดเห็น
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 248, 9 ถ. อรุณอมรินทร์, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 412 9103

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.sr.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี

แสดงความคิดเห็น
72 ความคิดเห็น
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 497 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 245 1717

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.sriayudhya.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. โรงเรียนวัดหลักสี่

แสดงความคิดเห็น
30 ความคิดเห็น
โรงเรียนวัดหลักสี่
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 101 ซอยชัยภัทร, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 06:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 573 7123

ผู้ชาย: โรงเรียนประถมศึกษา


ใกล้ โรงเรียนวัดหลักสี่:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. โรงเรียนทอสี

แสดงความคิดเห็น
27 ความคิดเห็น
โรงเรียนทอสี
ที่ตั้ง
4.6
ราคา
4.7
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: 1023/46 ซอย ปรีดี พนมยงค์ 41, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 713 0260

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.thawsischool.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนทอสี:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่: 126 10140, 126 Phuttha Bucha Rd, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 470 9096

ผู้ชาย: โรงเรียน


ใกล้ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. มหาบาลีวิชชาลัย

แสดงความคิดเห็น
10 ความคิดเห็น
มหาบาลีวิชชาลัย
ที่ตั้ง
4.9
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 10600 ซอย วังเดิม 6, แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

โทรศัพท์: +66 99 246 8986

ผู้ชาย: วัด


หน้าเว็บ: http://www.mahapali.com/


ใกล้ มหาบาลีวิชชาลัย:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

แสดงความคิดเห็น
1544 ความคิดเห็น
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 1464 ถ. กรุงเกษม, แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

ผู้ชาย: วัด


ใกล้ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนวัดชนะสงคราม

แสดงความคิดเห็น
17 ความคิดเห็น
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: QF5V+XX6, ถนนจักรพงษ์, แขวง ตลาดยอด เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 281 6931

ผู้ชาย: โรงเรียนประถมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.watchanasongkram.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนวัดชนะสงคราม:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ป.ตรี - ป.โท)

แสดงความคิดเห็น
491 ความคิดเห็น
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ป.ตรี - ป.โท)
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.7
ชั้นเรียน
4.7
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ครูผู้สอน
4.7

ที่อยู่: 46 ถ. จรัญสนิทวงศ์, แขวง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 878 5000

ผู้ชาย: วิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://www.siamtechno.ac.th/


ใกล้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ป.ตรี - ป.โท):ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

แสดงความคิดเห็น
98 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่
ที่ตั้ง
4.1
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.1
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1
ครูผู้สอน
4.1

ที่อยู่: 6, 999 ซอย พหลโยธิน 52, แขวง คลองถนน เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:08 น.

โทรศัพท์: +66 2 972 7200

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน


หน้าเว็บ: http://www.northbkk.ac.th/


ใกล้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ หลักสูตรวัดสี กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า