ดีที่สุด หลักสูตรฝึกอบรมทางทะเลขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ฝึกอบรม:

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต26 ความคิดเห็น
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต

ที่อยู่: 73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6, ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 644 8150

ผู้ชาย: ศูนย์ฝึกอบรม

หน้าเว็บ: https://www.career4future.com/

ใกล้ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

0 ความคิดเห็น
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

ที่อยู่: 1871, อาคารเฉลิมบูรณะนนท์, ถนนอังรีดูนังต์, แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330, 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 253 4803

ผู้ชาย: รัฐบาล

ใกล้ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. Department of Marine and Coastal Resources4 ความคิดเห็น
Department of Marine and Coastal Resources

ที่อยู่: 120 Moo 3, Ratthaprasasanabhakti Building, 5-9th Floor, Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong, Khet Lak Si, Bangkok, 10210 ‎, 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 141 1300

ผู้ชาย: รัฐบาล

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า82 ความคิดเห็น
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

ที่อยู่: 120 หมู่7, ซอยเทศบาล6 ถนนสุขุมวิท, ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ 10270 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 756 4971

ผู้ชาย: ศูนย์ฝึกอบรม

หน้าเว็บ: http://www.mmtc.ac.th/

ใกล้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4 ความคิดเห็น
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: PGVM+42H, ถนน พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 8160

ผู้ชาย: สถาบันวิจัย

หน้าเว็บ: http://www.arri.chula.ac.th/

ใกล้ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่14 ความคิดเห็น
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ที่อยู่: 22 77 ถ. รัชดาภิเษก, แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 507 7999

ผู้ชาย: ศูนย์ฝึกอบรม

หน้าเว็บ: http://nea.ditp.go.th/

ใกล้ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ96 ความคิดเห็น
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ที่อยู่: 141 ถนน บรมราชชนนี, แขวง ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 884 1852

ผู้ชาย: ศูนย์ฝึกอบรม

หน้าเว็บ: http://www.shawpat.or.th/

ใกล้ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ4 ความคิดเห็น
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

ที่อยู่: ITBS Logistics อาคาร19 ชั้น 4 ก, ถนน ศรีนครินทร์, 10260, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 95 759 8058

ผู้ชาย: โรงเรียนธุรกิจ

หน้าเว็บ: http://www.itbslogistics.com/

ใกล้ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. สถาบันประกันภัยไทย21 ความคิดเห็น
สถาบันประกันภัยไทย

ที่อยู่: อาคารมโนรม, 3354/32 ชั้น 10, ถนนพระรามที่ ๔, แขวง คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 671 7440

ผู้ชาย: ศูนย์ฝึกอบรม

หน้าเว็บ: http://www.tiins.com/

ใกล้ สถาบันประกันภัยไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่9 ความคิดเห็น
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่: 119/76, ตำบล ท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร 74000, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 34 870 708

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://maritime.cmu.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. กรมเจ้าท่า94 ความคิดเห็น
กรมเจ้าท่า

ที่อยู่: 1278 ถนน โยธา, แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 233 1311 ext. 8

ผู้ชาย: กระทรวงคมนาคม

หน้าเว็บ: http://www.md.go.th/

ใกล้ กรมเจ้าท่า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute14 ความคิดเห็น
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute

ที่อยู่: ถ. พหลโยธิน, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 619 5500

ผู้ชาย: ที่ปรึกษา

หน้าเว็บ: http://www.ftpi.or.th/

ใกล้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด (Trainer In Thai Co.,ltd.)35 ความคิดเห็น
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด (Trainer In Thai Co.,ltd.)

ที่อยู่: เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ซอย 30, แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 328 2110

ผู้ชาย: บริษัท

หน้าเว็บ: http://www.trainerinthai.com/

ใกล้ บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด (Trainer In Thai Co.,ltd.):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช527 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่อยู่: 9/9 หมู่ที่ 9, ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 504 7788

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.stou.ac.th/main/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. มหาวิทยาลัยศรีปทุม447 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่อยู่: 2410, 2 ถ. พหลโยธิน, แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 579 1111

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: https://www.spu.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด4 ความคิดเห็น
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 2170 ถนน เพชรบุรี, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 670 4800

ผู้ชาย: บริษัท

หน้าเว็บ: http://www.bureauveritas.co.th/

ใกล้ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ หลักสูตรฝึกอบรมทางทะเลขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า