ดีที่สุด หลักสูตรธรณีวิทยา กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยรัฐ:

1. Department of Geology, Chulalongkorn University2 ความคิดเห็น
Department of Geology, Chulalongkorn University

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 5442

ผู้ชาย: โรงเรียน

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 13:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 218 5442

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: https://www.chula.ac.th/museum/762/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)42 ความคิดเห็น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ที่อยู่: 924 ถนน สุขุมวิท, แขวง พระโขนง เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 392 4021

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้

หน้าเว็บ: http://www.ipst.ac.th/

ใกล้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ Department of Earth Sciences0 ความคิดเห็น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ Department of Earth Sciences

ที่อยู่: 50 ซอย สุวรรณวาวกสิกิจ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://earth.sci.ku.ac.th/

ใกล้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ Department of Earth Sciences:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. Petroleum Geoscience Program, Department of Geology2 ความคิดเห็น
Petroleum Geoscience Program, Department of Geology

ที่อยู่: Faculty of Science, Chulalongkorn University, 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 5524

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.cupetrogeoscience.com/

ใกล้ Petroleum Geoscience Program, Department of Geology:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย34 ความคิดเห็น
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 254 v, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 218 5000

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://web.sc.chula.ac.th/

ใกล้ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย52 ความคิดเห็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 215 3555

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.chula.ac.th/en/

ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. บัณฑิตวิทยาลัย (CU)12 ความคิดเห็น
บัณฑิตวิทยาลัย (CU)

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 218 3501

ผู้ชาย: บัณฑิตวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.grad.chula.ac.th/

ใกล้ บัณฑิตวิทยาลัย (CU):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1428 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 0113

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.ku.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ226 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ถนน ​ประชา​ราษฎร์​1, แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 555 2000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.kmutnb.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย972 ความคิดเห็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 215 3555

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.chula.ac.th/

ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. คณะวิทยาศาสตร์ (KMITL)29 ความคิดเห็น
คณะวิทยาศาสตร์ (KMITL)

ที่อยู่: 1 ซอย ฉลองกรุง 1, แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 329 8400

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.science.kmitl.ac.th/

ใกล้ คณะวิทยาศาสตร์ (KMITL):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ หลักสูตรธรณีวิทยา กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า