ดีที่สุด หลักสูตรเครื่องประดับ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. UMA Silver 925 Thailand Jeweler

แสดงความคิดเห็น
3 ความคิดเห็น
UMA Silver 925 Thailand Jeweler
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 1089, Soi 1089, 41,, 41 ถ. เจริญกรุง, แขวง สี่พระยา เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 11:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 89 497 4530

ผู้ชาย: ผู้ค้าเครื่องประดับ


หน้าเว็บ: http://www.umasilver925.com/


ใกล้ UMA Silver 925 Thailand Jeweler:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)

แสดงความคิดเห็น
64 ความคิดเห็น
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 58 ถนน สีลม, แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 634 4999

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


หน้าเว็บ: https://www.git.or.th/


ใกล้ The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. Asian Institute of Gemological Sciences

แสดงความคิดเห็น
19 ความคิดเห็น
Asian Institute of Gemological Sciences
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.9
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 919/539 Silom Rd., Jewelry Trade Center, 48th Fl. ,, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 267 4315

ผู้ชาย: ห้องปฏิบัติการ


หน้าเว็บ: https://www.aigsthailand.com/


ใกล้ Asian Institute of Gemological Sciences:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. Lohameka โรงเรียนสอนทำเครื่องประดับ

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
Lohameka โรงเรียนสอนทำเครื่องประดับ
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.9
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 405, 19 ถนนมหาพฤฒาราม, แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 13:00 น.

โทรศัพท์: +66 89 493 9750

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.lohameka.com/


ใกล้ Lohameka โรงเรียนสอนทำเครื่องประดับ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
ที่ตั้ง
4
ราคา
3.9
ชั้นเรียน
3.9
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.9
ครูผู้สอน
3.9

ที่อยู่: 1381 ถ. พิบูลสงคราม, แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย6. โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ Group 10

แสดงความคิดเห็น
โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ Group 10
ที่ตั้ง
0
ราคา
ชั้นเรียน
0
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: บี.ไอ.เอส, 119 ห้อง2D8C, ถนน มเหสักข์, แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 89 799 7946

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.group10schoolofjewelry.com/


ใกล้ โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ Group 10:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. MARJORIE Gems & Jewelry

แสดงความคิดเห็น
MARJORIE Gems & Jewelry
ที่ตั้ง
0
ราคา
0
ชั้นเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: 1593/273 The Room Sukhumvit 69, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 89 533 6555

ผู้ชาย: ร้านอัญมณี


หน้าเว็บ: https://marjoriebkk.business.site/


ใกล้ MARJORIE Gems & Jewelry:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. A-go Jewelry design studio

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
A-go Jewelry design studio
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 6 ซ. สุขุมวิท 55, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 91 424 6644

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.aterlier-jewelry.com/b/1


ใกล้ A-go Jewelry design studio:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. สอนออกแบบเครื่องประดับ เอโก้ สตูดิโอ

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
สอนออกแบบเครื่องประดับ เอโก้ สตูดิโอ
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.9
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 6 ซ. สุขุมวิท 55, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 714 9545

ผู้ชาย: นักออกแบบอัญมณี


หน้าเว็บ: https://a-gojewelrystudio.com/


ใกล้ สอนออกแบบเครื่องประดับ เอโก้ สตูดิโอ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. เกศวดี

แสดงความคิดเห็น
เกศวดี
ที่ตั้ง
0
ราคา
0
ชั้นเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: PH7V+WW5, ซอย สุขุมวิท 71, แขวง พระโขนง เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

โทรศัพท์: +66 86 938 2120

ผู้ชาย: ช่างทองใกล้ เกศวดี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 1693 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ชั้น 9 ห้อง 901, แขวง/เขตจตุจักร กทม. 10900, 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 95 595 4565

ผู้ชาย: ร้านค้า


หน้าเว็บ: http://www.bigsthailand.com/


ใกล้ สถาบันกรุงเทพอัญมณีศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์

แสดงความคิดเห็น
327 ความคิดเห็น
จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์
ที่ตั้ง
3.8
ราคา
3.9
ชั้นเรียน
3.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.8
ครูผู้สอน
3.8

ที่อยู่: 388 Si Phraya Rd, แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

ผู้ชาย: บริษัทให้เช่าพื้นที่สำนักงานใกล้ จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. Gem and Jewelry Information Center

แสดงความคิดเห็น
21 ความคิดเห็น
Gem and Jewelry Information Center
ที่ตั้ง
3.9
ราคา
3.9
ชั้นเรียน
4
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.9
ครูผู้สอน
3.9

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 634 4999 ext. 444

ผู้ชาย: บริการ


หน้าเว็บ: http://infocenter.git.or.th/


ใกล้ Gem and Jewelry Information Center:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. smitheries workshop

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
smitheries workshop
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 6 ซ. สุขุมวิท 55, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 86 336 5337ใกล้ smitheries workshop:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. โรงเรียน กรุงเทพอัญมณีศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
โรงเรียน กรุงเทพอัญมณีศาสตร์
ที่ตั้ง
0
ราคา
ชั้นเรียน
0
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: ถ. พหลโยธิน, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 541 1100

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.bigsthailand.com/


ใกล้ โรงเรียน กรุงเทพอัญมณีศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. GIA (Gemological Institute of America)

แสดงความคิดเห็น
32 ความคิดเห็น
GIA (Gemological Institute of America)
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 968 Rama 4 Road, U-Chu-Liang Building, 2nd Floor, กรุงเทพมหานคร, TH 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 779 6100

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


หน้าเว็บ: http://www.giathai.net/


ใกล้ GIA (Gemological Institute of America):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

แสดงความคิดเห็น
42 ความคิดเห็น
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
4.6
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 28 Soi Bangna-Trad 28, Bangna Tai, เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 769 9999

ผู้ชาย: ร้านค้าใกล้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนสอนออกแบบและผลิตเครื่องประดับอัญมณี

แสดงความคิดเห็น
โรงเรียนสอนออกแบบและผลิตเครื่องประดับอัญมณี
ที่ตั้ง
0
ราคา
ชั้นเรียน
0
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: 199/499 คลองมะเดื่อ, อำเภอกระทุ่มแบน, สมุทรสาคร 74130, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 61 789 6978

ผู้ชาย: ผู้ประเมินราคาเครื่องประดับ


หน้าเว็บ: http://www.gggschool.blogspot.com/


ใกล้ โรงเรียนสอนออกแบบและผลิตเครื่องประดับอัญมณี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

แสดงความคิดเห็น
174 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 399 ถนน สามเสน, แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 665 3777

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://www.rmutp.ac.th/


ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

แสดงความคิดเห็น
110 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 225 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 252 7029

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.uthen.rmutto.ac.th/


ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ