ดีที่สุด หลักสูตรการแพทย์ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนการแพทย์:

1. Biomedical Engineering Program, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University0 ความคิดเห็น
Biomedical Engineering Program, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

ที่อยู่: Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 254 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ที่อยู่: แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 600 6800

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.md-btu.com/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต11 ความคิดเห็น
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่: XH8P+V44, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต11 ความคิดเห็น
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่: QG7P+6P4, ถนน พญาไท, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 8054

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า103 ความคิดเห็น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่อยู่: 317 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 7826

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.pcm.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์8 ความคิดเห็น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 906, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.pccms.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย111 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. สถาบัน(ก)ในคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงค์ สอาด ทินกร1 ความคิดเห็น
สถาบัน(ก)ในคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงค์ สอาด ทินกร

ที่อยู่: เลขที่ 32 ถ. ลาดพร้าว, แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 86 375 3526

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา

ใกล้ สถาบัน(ก)ในคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงค์ สอาด ทินกร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี (Master of Thai Traditional Medicine, Pathumthani University)3 ความคิดเห็น
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี (Master of Thai Traditional Medicine, Pathumthani University)

ที่อยู่: 140 หมู่ 4 ถ. ติวานนท์, ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 61 498 7874

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี (Master of Thai Traditional Medicine, Pathumthani University):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ3 ความคิดเห็น
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

ที่อยู่: PHR6+JWG, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 664 4361

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://anti-aging.mfu.ac.th/index.php

ใกล้ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี7 ความคิดเห็น
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่: 8, พหลโยธิน 87, ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี, ปทุมธานี 12130 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 592 1999

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ใกล้ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. มหาวิทยาลัยรังสิต956 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่: 52, 347 ถ. พหลโยธิน, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 791 6000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: https://www2.rsu.ac.th/home

ใกล้ มหาวิทยาลัยรังสิต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ283 ความคิดเห็น
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ที่อยู่: 171/2 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ คลองถนน, เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 534 2648

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://nc.rtaf.mi.th/

ใกล้ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี355 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ที่อยู่: 16, 10 ถนน คลองทวีวัฒนา, แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 800 6800

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.bkkthon.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย9 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 2 ศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ - ซอย เพชรบุรี 47, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10320, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 5721

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.rtcog.or.th/

ใกล้ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช26 ความคิดเห็น
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ที่อยู่: 131/5 ถนนขาว, แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 241 6500

ผู้ชาย: โรงเรียนการพยาบาล

หน้าเว็บ: http://www.kcn.ac.th/

ใกล้ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล66 ความคิดเห็น
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 69 ถนน วิภาวดีรังสิต, เเขวง สามเสนใน, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 206 2000

ผู้ชาย: วิทยาลัย

ใกล้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์22 ความคิดเห็น
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ที่อยู่: 270 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1091

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ใกล้ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ หลักสูตรการแพทย์ในมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า