ดีที่สุด หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
64 ความคิดเห็น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 218 9773

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://www.vet.chula.ac.th/


ใกล้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 50 ถนนงามวงศ์วาน, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 579 7539

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยใกล้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
13 ความคิดเห็น
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.9
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 50 Ngamwongwan Road, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.vettech.ku.ac.th/


ใกล้ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
1603 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง
4.9
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 39 ถ. อังรีดูนังต์, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 218 9715

ผู้ชาย: โรงพยาบาลสัตว์ใกล้ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น
58 ความคิดเห็น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ตั้ง
4.7
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.7
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ครูผู้สอน
4.7

ที่อยู่: เลขที่ 999, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3310, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 441 5242

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://vs.mahidol.ac.th/th/


ใกล้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แสดงความคิดเห็น
1676 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 50 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 797 1900

ผู้ชาย: โรงพยาบาลสัตว์ใกล้ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4

แสดงความคิดเห็น
2044 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.7
ชั้นเรียน
4.7
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ครูผู้สอน
4.7

ที่อยู่: 5, 5/1 ถนน เทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 953 8086

ผู้ชาย: โรงพยาบาลสัตว์


หน้าเว็บ: https://www.vet4hospital.com/


ใกล้ โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ 4:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. Chulalongkorn University Laboratory Animal Center (CULAC)

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
Chulalongkorn University Laboratory Animal Center (CULAC)
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: PGRM+XF8, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 218 9540

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.culac.chula.ac.th/


9. สัตวแพทยสภา

แสดงความคิดเห็น
69 ความคิดเห็น
สัตวแพทยสภา
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 68/8 บางไผ่, เมือง, นนทบุรี 11000, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 017 0700

ผู้ชาย: สัตวแพทย์


หน้าเว็บ: http://www.vetcouncil.or.th/


ใกล้ สัตวแพทยสภา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขา พระราม9 - iVET Animal Hospital

แสดงความคิดเห็น
179 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขา พระราม9 - iVET Animal Hospital
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 976/18 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9, ถนน ริมคลองสามเสน, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 641 5525

ผู้ชาย: โรงพยาบาลสัตว์


หน้าเว็บ: http://www.ivethospital.com/


ใกล้ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขา พระราม9 - iVET Animal Hospital:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น
13 ความคิดเห็น
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 441 9342

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://nlac.mahidol.ac.th/


ใกล้ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. รพ.สัตว์เกษตร

แสดงความคิดเห็น
455 ความคิดเห็น
รพ.สัตว์เกษตร
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 2368 ถ. พหลโยธิน, แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 797 1900

ผู้ชาย: โรงพยาบาลสัตว์ใกล้ รพ.สัตว์เกษตร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. All About Pet สาขาจุฬาฯ

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
All About Pet สาขาจุฬาฯ
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: ตึกคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ถนนอังรีดูนังค์, หจก.ออล อะเบาท์เพ็ทสาขาโรงพยาบาลสัตวเล็กจุฬา เลขที่39, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 95 164 1360

ผู้ชาย: ร้านอาหารสัตว์ใกล้ All About Pet สาขาจุฬาฯ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. Golden Place สาขา ม.เกษตร

แสดงความคิดเห็น
241 ความคิดเห็น
Golden Place สาขา ม.เกษตร
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: เลขที่ 50 อาคารส่วนสนันสนุนและอำนวยการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 22:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 942 7373

ผู้ชาย: ซูเปอร์มาร์เก็ต


หน้าเว็บ: http://www.goldenplace.co.th/


ใกล้ Golden Place สาขา ม.เกษตร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ