ดีที่สุด หลักสูตรการผลิตดนตรี กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. RSU Music Academy Conservatory of Music Rangsit University

แสดงความคิดเห็น
8 ความคิดเห็น
RSU Music Academy Conservatory of Music Rangsit University
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: Rangsit University 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกทักษิณ, ตำบล หลักหก muang, ปทุมธานี 12000, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 791 6259

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://www.rsu.ac.th/music/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงหลักสูตรและการผลิตดนตรี


ใกล้ RSU Music Academy Conservatory of Music Rangsit University:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. Faculty of Music, Silpakorn University

แสดงความคิดเห็น
26 ความคิดเห็น
Faculty of Music, Silpakorn University
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 22 ถนน บรมราชชนนี, แขวง ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 424 5623

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี


หน้าเว็บ: http://www.music.su.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงหลักสูตรและการผลิตดนตรี


ใกล้ Faculty of Music, Silpakorn University:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. Superstar College of Arts

แสดงความคิดเห็น
55 ความคิดเห็น
Superstar College of Arts
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 946/7 ซอย ทองหล่อ 20 ถนน สุขุมวิท 55, ถนน สุขุมวิท, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 80 415 9999

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี


หน้าเว็บ: http://www.scacollege.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงหลักสูตรและการผลิตดนตรี


ใกล้ Superstar College of Arts:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการดนตรี

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการดนตรี
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.9
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 1061 ถนน อิสรภาพ, แขวง หิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://music.bsru.ac.th/


ใกล้ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการดนตรี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. InEarBeat | Electronic Music School

แสดงความคิดเห็น
8 ความคิดเห็น
InEarBeat | Electronic Music School
ที่ตั้ง
3.4
ราคา
3.4
ชั้นเรียน
3.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.4
ครูผู้สอน
3.4

ที่อยู่: 1255 ชอยอารีย์, อาคารIN EAR BEAT ชั้น3, 4 ถ. พหลโยธิน, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 11:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 619 5668

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี


หน้าเว็บ: http://www.inearbeat.com/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงหลักสูตรการ


ใกล้ InEarBeat | Electronic Music School:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา [ศูนย์บางยี่ขัน]

แสดงความคิดเห็น
39 ความคิดเห็น
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา [ศูนย์บางยี่ขัน]
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 2010 ถนนอรุณอมรินทร์ 36, แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 447 8597

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.pgvim.ac.th/

ทบทวน: "สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรี"


ใกล้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา [ศูนย์บางยี่ขัน]:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. Creme Academy Thailand

แสดงความคิดเห็น
8 ความคิดเห็น
Creme Academy Thailand
ที่ตั้ง
3.3
ราคา
3.4
ชั้นเรียน
3.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.3
ครูผู้สอน
3.3

ที่อยู่: 4, 4/5 Zen World Tower, ถนน ราชดำริ, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 658 6560

ผู้ชาย: โรงเรียนเทคนิค


หน้าเว็บ: http://www.creme.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงหลักสูตรและการผลิตดนตรี


ใกล้ Creme Academy Thailand:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

แสดงความคิดเห็น
16 ความคิดเห็น
โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 358 ถ. พระรามที่ ๕, แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

โทรศัพท์: +66 81 809 8472

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี


หน้าเว็บ: http://www.phattayakulschool.com/


ใกล้ โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. Rockschool Thailand

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
Rockschool Thailand
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 71 ถ. พหลโยธิน, แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

โทรศัพท์: +66 95 108 3933

ผู้ชาย: บริการทดสอบทางการศึกษา


หน้าเว็บ: http://rockschoolthailand.com/


ใกล้ Rockschool Thailand:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. Mephoom School (โรงเรียนดนตรี ศิลปะการแสดง มีภูมิ)

แสดงความคิดเห็น
15 ความคิดเห็น
Mephoom School (โรงเรียนดนตรี ศิลปะการแสดง มีภูมิ)
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.9
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 265 ถนนบรมราชชนนี, ฉิมพลี ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 95 553 9224

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี


หน้าเว็บ: http://www.mephoomschool.com/


ใกล้ Mephoom School (โรงเรียนดนตรี ศิลปะการแสดง มีภูมิ):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. Yamaha Music School The Regent's

แสดงความคิดเห็น
Yamaha Music School The Regent's
ที่ตั้ง
0
ราคา
0
ชั้นเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: 601/100 วังทองหลาง วังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

โทรศัพท์: +66 93 996 9249ใกล้ Yamaha Music School The Regent's:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

แสดงความคิดเห็น
33 ความคิดเห็น
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 2, ถนนอิสรภาพ, แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, 10700, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 475 4650

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรีใกล้ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

แสดงความคิดเห็น
96 ความคิดเห็น
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ที่ตั้ง
4.7
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.7
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ครูผู้สอน
4.7

ที่อยู่: 25, 25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 800 2525

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://www.music.mahidol.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงหลักสูตรดนตรี การ


ใกล้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์

แสดงความคิดเห็น
24 ความคิดเห็น
โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร, จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 379 0891

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี


หน้าเว็บ: http://www.churairatmusic.com/

ทบทวน: "... เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้เรียนและเล่น ช่วยเพิ่มทักษะการแสดงออก ..."


ใกล้ โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. Music Factor

แสดงความคิดเห็น
11 ความคิดเห็น
Music Factor
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.7
ชั้นเรียน
4.7
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ครูผู้สอน
4.7

ที่อยู่: 30/23 ฝนทอง ซ.2 พหลโยธิน, อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 23:00 น.

โทรศัพท์: +66 93 519 6365

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี


หน้าเว็บ: http://www.thaimusicfactor.com/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงหลักสูตรและการผลิต


ใกล้ Music Factor:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. บริษัท สามเสน มิวสิค จำกัด

แสดงความคิดเห็น
บริษัท สามเสน มิวสิค จำกัด
ที่ตั้ง
0
ราคา
ชั้นเรียน
0
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: 935/12 อาคารศูนย์การค้าไฮมอลล์สามเสน, ถ. นครไชยศรี, แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 636 9801

ผู้ชาย: ร้านขายเพลงใกล้ บริษัท สามเสน มิวสิค จำกัด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. Music Plus Academy Silpakorn University

แสดงความคิดเห็น
Music Plus Academy Silpakorn University
ที่ตั้ง
0
ราคา
0
ชั้นเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: 22 ถนน บรมราชชนนี, แขวง ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 880 7957

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี


หน้าเว็บ: http://www.music.su.ac.th/


ใกล้ Music Plus Academy Silpakorn University:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แสดงความคิดเห็น
3 ความคิดเห็น
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ที่ตั้ง
4.7
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: Q8CX+75Q, แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 800 6800

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน


ทบทวน: "... มีการตกแต่งคณะสวยดี มีห้องซ้อมรวมวง ห้องซ้อมเดี่ยว ห้องดนตรีไทย ..."


ใกล้ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. Guitar School

แสดงความคิดเห็น
Guitar School
ที่ตั้ง
0
ราคา
ชั้นเรียน
0
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: 476/5 ซอยประชาอุทิศ 79, ถนนประชาอุทิศ, แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร, 10140, 10140, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 871 5623

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรีใกล้ Guitar School:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. Royal Bangkok Symphony Music School

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
Royal Bangkok Symphony Music School
ที่ตั้ง
4.7
ราคา
4.7
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ครูผู้สอน
4.7

ที่อยู่: 2nd floor, Kian Gwan Building, 3, ถ. วิทยุ, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 255 9191

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรีใกล้ Royal Bangkok Symphony Music School:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ