ดีที่สุด หลักสูตรการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. Thai Vancouver Education&Travel

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
Thai Vancouver Education&Travel
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: Ifield Bangna 241/9 ซอย 6, ถ. กาญจนาภิเษก, แขวงทุ่งดอกไม้, เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 85 914 0495

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้


หน้าเว็บ: https://www.thaivancouver.com/


ใกล้ Thai Vancouver Education&Travel:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 2410/2 ถ. พหลโยธิน, แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 561 2222

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: https://www.spu.ac.th/


ใกล้ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น
51 ความคิดเห็น
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
ที่ตั้ง
4.9
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 11 Soi Leam Ngop 2, Third District เขตคลองสามวา, กรุงเทพมหานคร 10510, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 15:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 914 3172

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.bcbat.ac.th/


ใกล้ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า | GSTM NIDA

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า | GSTM NIDA
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2-3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 148, ถ. เสรีไทย, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 727 3671

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ


หน้าเว็บ: http://tour.nida.ac.th/


ใกล้ คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า | GSTM NIDA:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แสดงความคิดเห็น
26 ความคิดเห็น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 4 ถนน ราชดำเนินนอก, แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 283 1500

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.mots.go.th/


ใกล้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. ตลาดน้อย

แสดงความคิดเห็น
300 ความคิดเห็น
ตลาดน้อย
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 22 ถนน เจริญกรุง, แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

ผู้ชาย: สถานที่ท่องเที่ยว


ใกล้ ตลาดน้อย:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. โรงเรียน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ

แสดงความคิดเห็น
28 ความคิดเห็น
โรงเรียน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
ที่ตั้ง
3.7
ราคา
3.8
ชั้นเรียน
3.7
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.7
ครูผู้สอน
3.7

ที่อยู่: 79 ซอย รามคำแหง 50, แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 732 0170

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.i-tim.ac.th/


ใกล้ โรงเรียน การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แสดงความคิดเห็น
357 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 2 ถนน หลานหลวง, แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 280 3413

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์


หน้าเว็บ: http://www.kpi.ac.th/


ใกล้ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok

แสดงความคิดเห็น
2548 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok
ที่ตั้ง
4.7
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: 499 ถ. กำแพงเพชร 6, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 016 5666

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ศิลปะ


หน้าเว็บ: https://mocabangkok.com/


ใกล้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. Sierra Silent

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่: 27 พระราม 9 ซอย 41, แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 96 724 2324

ผู้ชาย: สถานที่ท่องเที่ยว


หน้าเว็บ: http://www.sierrasilent.com/


ใกล้ Sierra Silent:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. Vatel Thailand - Hotel & Tourism Business School

แสดงความคิดเห็น
10 ความคิดเห็น
Vatel Thailand - Hotel & Tourism Business School
ที่ตั้ง
4.1
ราคา
4.1
ชั้นเรียน
4.2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1
ครูผู้สอน
4.1

ที่อยู่: CAT Telecom Building, 72 P1 Floor, ถนน เจริญกรุง, แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 639 7531

ผู้ชาย: Hospitality and tourism schoolใกล้ Vatel Thailand - Hotel & Tourism Business School:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. Rodeo House BKK hotel

แสดงความคิดเห็น
106 ความคิดเห็น
Rodeo House BKK hotel
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 42/36 ถนน จตุโชติ, ออเงิน เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 11:00 น. ⋅ เปิดอีกครั้ง 15:00 น.

โทรศัพท์: +66 89 003 0550

ผู้ชาย: สถานที่ท่องเที่ยว


หน้าเว็บ: http://facebook.com/rodeohorseriding


ใกล้ Rodeo House BKK hotel:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

แสดงความคิดเห็น
148 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ที่ตั้ง
4.1
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.1
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1
ครูผู้สอน
4.1

ที่อยู่: QG76+RV3, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 92 426 5199

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์


หน้าเว็บ: https://www.nacc.go.th/main.php


ใกล้ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. THAI-Amadeus Southeast Asia Co., Ltd.

แสดงความคิดเห็น
4 ความคิดเห็น
THAI-Amadeus Southeast Asia Co., Ltd.
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 89 อาคาร 6 ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 207 9000

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท


หน้าเว็บ: http://www.thaiamadeus.com/


ใกล้ THAI-Amadeus Southeast Asia Co., Ltd.:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทย - จีน

แสดงความคิดเห็น
974 ความคิดเห็น
ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทย - จีน
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 322 ถนน ตรีมิตร, แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 66 002 7020

ผู้ชาย: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์


ใกล้ ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทย - จีน:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

ที่อยู่: QHC3+7HM, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 203 2710

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


ใกล้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

แสดงความคิดเห็น
1009 ความคิดเห็น
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: PFMW+7P9, ถนน สมเด็จเจ้าพระยา, แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

ผู้ชาย: วัด


หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/phichaiyat/


ใกล้ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แสดงความคิดเห็น
606 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่ตั้ง
4.6
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 126/1 ถนน วิภาวดีรังสิต, แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 697 6000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://www.utcc.ac.th/


ใกล้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร

แสดงความคิดเห็น
2443 ความคิดเห็น
วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
ที่ตั้ง
4.6
ราคา
4.7
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: 132 ซอย ปุณณวิถี 20, แขวง บางจาก เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 332 4145

ผู้ชาย: วัด


หน้าเว็บ: http://www.dhammamongkol.com/


ใกล้ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. Hoh International

แสดงความคิดเห็น
3 ความคิดเห็น
Hoh International
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 688/11 Supalai park Srinakarin Nongbon, แขวง ประเวศ เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

โทรศัพท์: +66 85 983 0555

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.hohinternational.com/


ใกล้ Hoh International:ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ หลักสูตรการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า