ดีที่สุด หลักสูตรสัตวแพทย์ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
64 ความคิดเห็น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 218 9773

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://www.vet.chula.ac.th/


ใกล้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

2. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
1603 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 39 ถ. อังรีดูนังต์, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 11:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 218 9715

ผู้ชาย: โรงพยาบาลสัตว์3. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แสดงความคิดเห็น
1676 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 50 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ใกล้เปิดแล้ว ⋅ 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 797 1900

ผู้ชาย: โรงพยาบาลสัตว์ใกล้ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

4. สัตวแพทยสภา

แสดงความคิดเห็น
69 ความคิดเห็น
สัตวแพทยสภา
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.9
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 68/8 บางไผ่, เมือง, นนทบุรี 11000, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 017 0700

ผู้ชาย: สัตวแพทย์


หน้าเว็บ: http://www.vetcouncil.or.th/


ใกล้ สัตวแพทยสภา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

5. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
13 ความคิดเห็น
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง
4.7
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: 50 Ngamwongwan Road, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.vettech.ku.ac.th/


ใกล้ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

6. รพ.สัตว์เกษตร

แสดงความคิดเห็น
455 ความคิดเห็น
รพ.สัตว์เกษตร
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 2368 ถ. พหลโยธิน, แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 797 1900

ผู้ชาย: โรงพยาบาลสัตว์ใกล้ รพ.สัตว์เกษตร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น
58 ความคิดเห็น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ตั้ง
4.7
ราคา
4.7
ชั้นเรียน
4.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ครูผู้สอน
4.7

ที่อยู่: เลขที่ 999, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3310, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 441 5242

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://vs.mahidol.ac.th/th/


ใกล้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

8. โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น
607 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170, ไทย

กำหนดการ: ใกล้เปิดแล้ว ⋅ 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 441 5245

ผู้ชาย: โรงพยาบาลสัตว์ใกล้ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

9. สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ตั้ง
3.9
ราคา
4
ชั้นเรียน
3.9
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.9
ครูผู้สอน
3.9

ที่อยู่: QG4M+2F9, ถนน พญาไท, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://www.thaivma.com/


ใกล้ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

10. Elicser International

แสดงความคิดเห็น
8 ความคิดเห็น
Elicser International
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 294/1 Asia building 12A Floor12 Phayathai Road BTS Ratchatewi Exit3, เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 64 193 0999

ผู้ชาย: โรงเรียนกวดวิชาใกล้ Elicser International:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

11. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกรุงเทพ-วัชรพล

แสดงความคิดเห็น
106 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกรุงเทพ-วัชรพล
ที่ตั้ง
4
ราคา
4.1
ชั้นเรียน
4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4
ครูผู้สอน
4

ที่อยู่: หมู่ที่ 11, 4 ถ. หทัยราษฎร์, ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา, ปทุมธานี 12150 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 563 5252

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน


หน้าเว็บ: http://www.western.ac.th/


ใกล้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกรุงเทพ-วัชรพล:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

12. สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม

แสดงความคิดเห็น
3 ความคิดเห็น
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 69/1 ถ. พญาไท, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 251 3745

ผู้ชาย: โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม


หน้าเว็บ: http://www.ahathai.com/


ใกล้ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

13. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
82 ความคิดเห็น
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: เทพทวาราวดี, 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2017

ผู้ชาย: โรงเรียนกฎหมาย


หน้าเว็บ: http://www.law.chula.ac.th/


ใกล้ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

14. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
52 ความคิดเห็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง
4.6
ราคา
4.7
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 215 3555

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ


หน้าเว็บ: https://www.chula.ac.th/en/


ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

แสดงความคิดเห็น
207 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 140 ถนน เชื่อมสัมพันธ์, แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก, กรุงเทพมหานคร 10530, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 988 3655

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน


หน้าเว็บ: http://www.mut.ac.th/


ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

16. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
18 ความคิดเห็น
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง
4.7
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: 154 ถนน พระรามที่ ๑, กรุงเทพมหานคร, จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 1032

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัยใกล้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ