ดีที่สุด โรงเรียนภาคฤดูร้อน กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. โรงเรียนเทพศิรินทร์

แสดงความคิดเห็น
141 ความคิดเห็น
โรงเรียนเทพศิรินทร์
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 1466 ถ. กรุงเกษม, แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 621 5801

ผู้ชาย: โรงเรียนชาย


หน้าเว็บ: http://www.debsirin.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนเทพศิรินทร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

แสดงความคิดเห็น
100 ความคิดเห็น
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 652 7477

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมปลายชายล้วน


หน้าเว็บ: http://www.sd.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
116 ความคิดเห็น
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 94 ถ. สุนทรโกษา, แขวง คลองเตย เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 671 9044

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.shc.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. โรงเรียน พระหฤทัยดอนเมือง (มารีสวรรค์)

แสดงความคิดเห็น
54 ความคิดเห็น
โรงเรียน พระหฤทัยดอนเมือง (มารีสวรรค์)
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 18, 95 ถนน สรงประภา, แขวง ดอนเมือง เขตดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 566 1606

ผู้ชาย: โรงเรียนคาทอลิก


หน้าเว็บ: http://www.ptd.ac.th/


ใกล้ โรงเรียน พระหฤทัยดอนเมือง (มารีสวรรค์):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

แสดงความคิดเห็น
58 ความคิดเห็น
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 210 ถนน สิรินธร, แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 15:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 424 2244

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.khemasiri.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. โรงเรียนอัสสัมชัญ

แสดงความคิดเห็น
202 ความคิดเห็น
โรงเรียนอัสสัมชัญ
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 26 ถ. เจริญกรุง, แขวง บางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 630 7111

ผู้ชาย: โรงเรียนเอกชน


หน้าเว็บ: http://www.assumption.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนอัสสัมชัญ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

แสดงความคิดเห็น
68 ความคิดเห็น
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
ที่ตั้ง
4.6
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.7
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ครูผู้สอน
4.6

ที่อยู่: 254 ซอย จุฬาฯ 11, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 218 2314

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.satitm.chula.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

แสดงความคิดเห็น
155 ความคิดเห็น
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ที่ตั้ง
4.6
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 40 ซอย รามคำแหง 43/1, แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 538 2573

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: https://www.bodin.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. The American School of Bangkok - Sukhumvit Campus

แสดงความคิดเห็น
36 ความคิดเห็น
The American School of Bangkok - Sukhumvit Campus
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 59, 59/1 ซอย สุขุมวิท 49/3, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 620 8600

ผู้ชาย: โรงเรียนนานาชาติ


หน้าเว็บ: https://www.asb.ac.th/sukhumvit


ใกล้ The American School of Bangkok - Sukhumvit Campus:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
128 ความคิดเห็น
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 132, 11 ถนน พระรามที่ 6, แขวง พญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:40 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 279 1992

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.samsenwit.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แสดงความคิดเห็น
196 ความคิดเห็น
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ที่ตั้ง
4.6
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 92 ถนน อัสสัมชัญ, แขวง บางไผ่ เขตบางแค, กรุงเทพมหานคร 10160, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 807 9555

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.act.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม

แสดงความคิดเห็น
47 ความคิดเห็น
โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 8 ถนน ประมวญ, แขวง สีลม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 635 0136

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://ascs.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. โรงเรียนเพลินพัฒนา

แสดงความคิดเห็น
42 ความคิดเห็น
โรงเรียนเพลินพัฒนา
ที่ตั้ง
3.7
ราคา
3.7
ชั้นเรียน
3.8
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.7
ครูผู้สอน
3.7

ที่อยู่: 33/39-40 ถนน สวนผัก, แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 885 2670

ผู้ชาย: โรงเรียนเอกชน


หน้าเว็บ: http://www.plearnpattana.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนเพลินพัฒนา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา

แสดงความคิดเห็น
14 ความคิดเห็น
โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 123/15 ซอย 5 (ร่วมฤดี)ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม, 10330, 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 256 6414

ผู้ชาย: โรงเรียนเอกชน


หน้าเว็บ: https://pramahatai.thai.ac/


ใกล้ โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

แสดงความคิดเห็น
71 ความคิดเห็น
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 120 ถนน พุทธมณฑลสาย 1, แขวง บางระมาด เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 448 6130

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.ps.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. โรงเรียน ณ ดรุณ Na Daroon School

แสดงความคิดเห็น
16 ความคิดเห็น
โรงเรียน ณ ดรุณ Na Daroon School
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ครูผู้สอน
4.2

ที่อยู่: 518, 22 ซอยสหการประมูล, แขวง วังทองหลาง วังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 89 127 9533

ผู้ชาย: โรงเรียนประถมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.nadaroon.ac.th/


ใกล้ โรงเรียน ณ ดรุณ Na Daroon School:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น
17 ความคิดเห็น
โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 21/1 ซอย วุฒากาศ 47, แขวง บางค้อ เขตจอมทอง, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 876 3021

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.mp.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

แสดงความคิดเห็น
45 ความคิดเห็น
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.6
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: PGF7+4PX, ซอย เจริญกรุง 40, แขวง บางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 234 7779

ผู้ชาย: โรงเรียนสตรี


หน้าเว็บ: http://www.asc.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. โรงเรียนทวีธาภิเศก

แสดงความคิดเห็น
87 ความคิดเห็น
โรงเรียนทวีธาภิเศก
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.5
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 505/5 ซอย อิสรภาพ 42, แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมปลายชายล้วน


หน้าเว็บ: http://www.taweethapisek.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนทวีธาภิเศก:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

แสดงความคิดเห็น
127 ความคิดเห็น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 174 ซอย สุขุมวิท 23, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 662 3180

ผู้ชาย: โรงเรียนประถมศึกษา


หน้าเว็บ: http://prathom.swu.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ