ดีที่สุด เชี่ยวชาญข้อมูลขนาดใหญ่ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. Big Data Experience Center (BX)

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
Big Data Experience Center (BX)
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX) 110/1 ถนนกรุงธนบุรี, บางลำภูล่าง คลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้


หน้าเว็บ: http://bigdataexperience.org/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลขนาดใหญ่


ใกล้ Big Data Experience Center (BX):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. Government Big Data Institute - GBDi

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
Government Big Data Institute - GBDi
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 80 ถ. ลาดพร้าว, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 026 2333

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://gbdi.depa.or.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงข้อมูลขนาดใหญ่และผู้เชี่ยวชาญ


ใกล้ Government Big Data Institute - GBDi:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย - Smart City Thailand Office

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย - Smart City Thailand Office
ที่ตั้ง
4.8
ราคา
4.8
ชั้นเรียน
4.9
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ครูผู้สอน
4.8

ที่อยู่: 80, 80/15-365 ถ. ลาดพร้าว, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 026 2333 ext. 5101

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://smartcitythailand.or.th/


ใกล้ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย - Smart City Thailand Office:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. Esri Thailand

แสดงความคิดเห็น
5 ความคิดเห็น
Esri Thailand
ที่ตั้ง
5
ราคา
5
ชั้นเรียน
5
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ครูผู้สอน
5

ที่อยู่: 202 Nang Linchi Rd, แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 678 0710

ผู้ชาย: บริษัทซอฟท์แวร์


หน้าเว็บ: https://www.esrith.com/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงข้อมูลขนาดใหญ่


ใกล้ Esri Thailand:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. A - HOST Company Limited

แสดงความคิดเห็น
10 ความคิดเห็น
A - HOST Company Limited
ที่ตั้ง
4.1
ราคา
4.2
ชั้นเรียน
4.1
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1
ครูผู้สอน
4.1

ที่อยู่: 979, 52-55 ถ. พหลโยธิน, Khwaeng Phaya Thai เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 298 0625

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์


หน้าเว็บ: http://www.a-host.co.th/


ใกล้ A - HOST Company Limited:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. ThaiQuest Limited

แสดงความคิดเห็น
ThaiQuest Limited
ที่ตั้ง
0
ราคา
0
ชั้นเรียน
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: 888/180 Ploenchit Road 18th Fl., Mahatun Plaza Building Lumpini, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 651 4747


หน้าเว็บ: http://www.thaiquest.com/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงเชี่ยวชาญและข้อมูลขนาดใหญ่


ใกล้ ThaiQuest Limited:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. Cambridge Assessment English (Thailand)

แสดงความคิดเห็น
Cambridge Assessment English (Thailand)
ที่ตั้ง
ราคา
0
ชั้นเรียน
0
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ครูผู้สอน
0

ที่อยู่: 54 B.B Building, #1704, ซอย สุขุมวิท 21, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 97 181 2555

ผู้ชาย: บริการทดสอบทางการศึกษา


หน้าเว็บ: https://www.cambridgeenglish.org/th

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงขนาดใหญ่


ใกล้ Cambridge Assessment English (Thailand):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

แสดงความคิดเห็น
23 ความคิดเห็น
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.4
ชั้นเรียน
4.3
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: 80 ซอย ลาดพร้าว 4, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 026 2333

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.depa.or.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงข้อมูลขนาดใหญ่


ใกล้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แสดงความคิดเห็น
527 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ตั้ง
4.5
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.6
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ครูผู้สอน
4.5

ที่อยู่: 110/1-4 ถ. ประชาชื่น, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 954 7300

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน


หน้าเว็บ: http://www.dpu.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงข้อมูลขนาดใหญ่


ใกล้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

แสดงความคิดเห็น
13 ความคิดเห็น
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
ที่ตั้ง
4.2
ราคา
4.1
ชั้นเรียน
4.1
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1
ครูผู้สอน
4.1

ที่อยู่: No.108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 612 6060

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://www.dga.or.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงข้อมูลขนาดใหญ่และเชี่ยวชาญ


ใกล้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แสดงความคิดเห็น
108 ความคิดเห็น
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ที่ตั้ง
4.4
ราคา
4.5
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ครูผู้สอน
4.4

ที่อยู่: 25 Sukhumvit 64/1, แขวงพระโขนงใต้, เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 108 8399

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://www.tgia.org/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงข้อมูลขนาดใหญ่


ใกล้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แสดงความคิดเห็น
40 ความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ตั้ง
4.3
ราคา
4.3
ชั้นเรียน
4.4
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ครูผู้สอน
4.3

ที่อยู่: ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63, พระราม 9, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 202 1768

ผู้ชาย: ที่ปรึกษา


หน้าเว็บ: https://www.reic.or.th/

ทบทวน: "พนักงาน ส่วนใหญ่อัทยาศัยดี ..."


ใกล้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ