ดีที่สุด มหาวิทยาลัยศิลปะ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย18 ความคิดเห็น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 4568

ผู้ชาย: โรงเรียนศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.faa.chula.ac.th/site/

ใกล้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

324 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

ที่อยู่: 31 ถนน หน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.su.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok2548 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok

ที่อยู่: 499 ถ. กำแพงเพชร 6, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 016 5666

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

หน้าเว็บ: https://mocabangkok.com/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย - MOCA Bangkok:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร6 ความคิดเห็น
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่: QF3R+897, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10200, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 221 0820

ผู้ชาย: โรงเรียนศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.finearts.su.ac.th/

ใกล้ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร13678 ความคิดเห็น
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 939 ถนน พระรามที่ ๑, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 214 6630

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.bacc.or.th/

ใกล้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. ART CENTRE Silpakorn University18 ความคิดเห็น
ART CENTRE Silpakorn University

ที่อยู่: 31 ถนน หน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 92 298 0092

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.art-centre.su.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. สถาบันสอนศิลปะ Drawtime Classroom17 ความคิดเห็น
สถาบันสอนศิลปะ Drawtime Classroom

ที่อยู่: 34 Cube Space Co-working & Game ชั้น 2 ถนน กรุงธนบุรี BTS วงเวียนใหญ่ ทางออก 2, แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 81 429 6415

ผู้ชาย: โรงเรียนศิลปะ

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. Faculty of Art and Design, Rangsit UniversityFaculty of Art and Design, Rangsit University

ที่อยู่: XH8M+2XC, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 997 2200 ext. 3631

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ Faculty of Art and Design, Rangsit University:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา5 ความคิดเห็น
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่อยู่: ถนน อู่ทองนอก, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 23:00 น. ส.

โทรศัพท์: +66 2 160 1216

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.culture.ssru.ac.th/

ใกล้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์85 ความคิดเห็น
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่อยู่: 86 ถนน ตรีเพชร, แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 623 8740

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.pohchang.rmutr.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. วิทยาลัยนาฏศิลป29 ความคิดเห็น
วิทยาลัยนาฏศิลป

ที่อยู่: 4 ซอย ราชินี, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 224 1408

ผู้ชาย: โรงเรียนศิลปะ

ใกล้ วิทยาลัยนาฏศิลป:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ (KMITL)64 ความคิดเห็น
คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ (KMITL)

ที่อยู่: 1 ถนน ฉลองกรุง, แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 329 8365

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.arch.kmitl.ac.th/

ใกล้ คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ (KMITL):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. หอศิลป์จามจุรี94 ความคิดเห็น
หอศิลป์จามจุรี

ที่อยู่: PGRH+JVJ, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 218 3709

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

ใกล้ หอศิลป์จามจุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน527 ความคิดเห็น
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ที่อยู่: 84 ถนน ราชดำเนินกลาง, แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.rcac84.com/

ใกล้ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1428 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 0113

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.ku.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. Thai Art&Culture Center ศูนย์ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยITDA1 ความคิดเห็น
Thai Art&Culture Center ศูนย์ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยITDA

ที่อยู่: 39 ซอย พร้อมศรี 1, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 662 4230

ผู้ชาย: โรงเรียนการแสดง

หน้าเว็บ: http://www.itdacultural.com/

ใกล้ Thai Art&Culture Center ศูนย์ศึกษาศิลปะวัฒนธรรมไทยITDA:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. Ardel Gallery Of Modern Art49 ความคิดเห็น
Ardel Gallery Of Modern Art

ที่อยู่: 99/45 moo. 18 Km 10.5,, Boromratchonnanee Rd., Taveewathana,, แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ใกล้เปิดแล้ว ⋅ 10:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 422 2092

ผู้ชาย: ห้องแสดงงานศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.ardelgallery.com/

ใกล้ Ardel Gallery Of Modern Art:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนสอนศิลปะ ไอ แอม อาร์ทโรงเรียนสอนศิลปะ ไอ แอม อาร์ท

ที่อยู่: QFHH+9CX, ซอย แซมมี่, แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

ผู้ชาย: ร้านค้า

ใกล้ โรงเรียนสอนศิลปะ ไอ แอม อาร์ท:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. FACULTY OF DIGITAL ART , RANGSIT UNIVERSITYFACULTY OF DIGITAL ART , RANGSIT UNIVERSITY

ที่อยู่: XH8P+34J, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 997 2200

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา

ใกล้ FACULTY OF DIGITAL ART , RANGSIT UNIVERSITY:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ22 ความคิดเห็น
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ที่อยู่: 75-77 ซอย ลาดพร้าว 101, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 376 0062

ผู้ชาย: โรงเรียนศิลปะ

หน้าเว็บ: http://www.artsbkk.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ มหาวิทยาลัยศิลปะ กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า