ดีที่สุด มหาวิทยาลัยออกแบบ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. School of Architecture and Design (SoA+D) KMUTT27 ความคิดเห็น
School of Architecture and Design (SoA+D) KMUTT

ที่อยู่: 49 Soi Thian Thale 25, Bang Khun Thian-Chai Thale Road, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 470 7887

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://soad.kmutt.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. Department of Urban Planning and Design (UDP), Silpakorn University

0 ความคิดเห็น
Department of Urban Planning and Design (UDP), Silpakorn University

ที่อยู่: Department of Urban Design & Planning Silpakorn University, 31 ถนน หน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา

ใกล้ Department of Urban Planning and Design (UDP), Silpakorn University:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร1 ความคิดเห็น
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่: QG67+HJ5, ถนน นครสวรรค์, แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 665 3555

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

ใกล้ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ (KMITL)64 ความคิดเห็น
คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ (KMITL)

ที่อยู่: 1 ถนน ฉลองกรุง, แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 329 8365

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.arch.kmitl.ac.th/

ใกล้ คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ (KMITL):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 225 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ15 ความคิดเห็น
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 1, แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 555 2000

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://archd.kmutnb.ac.th/

ใกล้ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ1 ความคิดเห็น
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

ที่อยู่: 1381 ถ. พิบูลสงคราม, แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. Faculty of Art and Design, Rangsit UniversityFaculty of Art and Design, Rangsit University

ที่อยู่: XH8M+2XC, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 997 2200 ext. 3631

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ Faculty of Art and Design, Rangsit University:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. IPDI หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ ม.เกษตรศาสตร์IPDI หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ ม.เกษตรศาสตร์

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, Ladyao, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 942 8960

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

ใกล้ IPDI หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ ม.เกษตรศาสตร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ4 ความคิดเห็น
อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ที่อยู่: 3 ถนน ฉลองกรุง, แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

ใกล้ อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. Fashion Design Studio , fashion design school, fashion school bangkok, fashion design, Fashion Training , Fashion Study , Study Fashion Design,Fashion Design Studio , fashion design school, fashion school bangkok, fashion design, Fashion Training , Fashion Study , Study Fashion Design,

ที่อยู่: 55/129 ซอยโรงหนังงามวงศ์วาน แขวงทุ่ง2ห้อง, ถนน งามวงศ์วาน, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 89 109 3587

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ Fashion Design Studio , fashion design school, fashion school bangkok, fashion design, Fashion Training , Fashion Study , Study Fashion Design,:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่98 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

ที่อยู่: 6, 999 ซอย พหลโยธิน 52, แขวง คลองถนน เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 972 7200

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.northbkk.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ376 ความคิดเห็น
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ที่อยู่: อาคารไปรษณีย์กลาง, 1160 ถ. เจริญกรุง, แขวง บางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ใกล้เปิดแล้ว ⋅ 10:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 105 7400

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้

หน้าเว็บ: https://web.tcdc.or.th/

ใกล้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง1 ความคิดเห็น
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

ที่อยู่: 388 อาคารอามีโก้ ชั้น 9, ถนน สี่พระยา, แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 234 0293

ผู้ชาย: สถาบันวิจัย

หน้าเว็บ: http://www.uddc.net/

ใกล้ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์527 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่อยู่: 110/1-4 ถ. ประชาชื่น, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 954 7300

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.dpu.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มจพ.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มจพ.

ที่อยู่: 1518 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 1, แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มจพ.:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม3 ความคิดเห็น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่อยู่: 49 ถ. พหลโยธิน, แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 579 1111

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.spu.ac.th/fac/architecture/

ใกล้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC)199 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC)

ที่อยู่: 306 ซอย ลาดพร้าว 107, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 375 4480

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.rbac.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี630 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่: 126 ถ. ประชาอุทิศ, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 470 8000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.kmutt.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี355 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ที่อยู่: 16, 10 ถนน คลองทวีวัฒนา, แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 800 6800

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.bkkthon.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ มหาวิทยาลัยออกแบบ กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า