ดีที่สุด มหาวิทยาลัยการแพทย์ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนการแพทย์:

1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี1 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ที่อยู่: แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 600 6800

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.md-btu.com/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า103 ความคิดเห็น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่อยู่: 317 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 7826

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.pcm.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย111 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์8 ความคิดเห็น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 906, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.pccms.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์1 ความคิดเห็น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่อยู่: VHMG+367, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

ผู้ชาย: วิทยาลัย

ใกล้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. Royal College of Medicine of ThailandRoyal College of Medicine of Thailand

ที่อยู่: 2, Glorifies 50 Year, Floor 10, Soi Soonvichai, New Petchburi Road, Bangkapi, Khet Huay Kwang, Bangkok, 10310, 10310, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 6661

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.rehabmed.or.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช1154 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ที่อยู่: 681 ถนน สามเสน, แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 244 3000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.vajira.ac.th/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ3 ความคิดเห็น
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ

ที่อยู่: PHR6+JWG, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 664 4361

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://anti-aging.mfu.ac.th/index.php

ใกล้ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ283 ความคิดเห็น
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ที่อยู่: 171/2 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ คลองถนน, เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 534 2648

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://nc.rtaf.mi.th/

ใกล้ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต11 ความคิดเห็น
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่: QG7P+6P4, ถนน พญาไท, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 8054

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ9 ความคิดเห็น
โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

ที่อยู่: 504/56 กรม แพทย์ ทหาร เรือ, ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน, แขวง บุคคโล เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 90 126 5693

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ตึกและและ)20 ความคิดเห็น
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ตึกและและ)

ที่อยู่: อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล (ตึกและและ, 270, ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ตึกและและ):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย9 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 2 ศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ - ซอย เพชรบุรี 47, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10320, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 5721

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.rtcog.or.th/

ใกล้ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์22 ความคิดเห็น
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ที่อยู่: 270 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1091

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ใกล้ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. สยามการแพทย์ คลีนิค หมอจุ๋มสยามการแพทย์ คลีนิค หมอจุ๋ม

ที่อยู่: 42 ซอย รัชดาภิเษก 66, แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์

ใกล้ สยามการแพทย์ คลีนิค หมอจุ๋ม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์38 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 906 ถนน กำแพงเพชร 6, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 576 6000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.cra.ac.th/

ใกล้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย18 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม, 10310, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 5437

ผู้ชาย: ศูนย์การแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.rcost.or.th/

ใกล้ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต11 ความคิดเห็น
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่: XH8P+V44, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ มหาวิทยาลัยการแพทย์ กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า