ดีที่สุด มหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี355 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ที่อยู่: 16, 10 ถนน คลองทวีวัฒนา, แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 800 6800

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.bkkthon.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

98 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

ที่อยู่: 6, 999 ซอย พหลโยธิน 52, แขวง คลองถนน เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 972 7200

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.northbkk.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม447 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่อยู่: 2410, 2 ถ. พหลโยธิน, แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 579 1111

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: https://www.spu.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต124 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่อยู่: 1761 ถ. พัฒนาการ, แขวง พัฒนาการ แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 320 2777

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://kbu.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC)199 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC)

ที่อยู่: 306 ซอย ลาดพร้าว 107, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 375 4480

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.rbac.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. มหาวิทยาลัยสยาม270 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่: 38 ถ. เพชรเกษม, แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร 10160, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 867 8088

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.siam.edu/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. มหาวิทยาลัยเกริก94 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเกริก

ที่อยู่: 3 ถ. รามอินทรา, แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 552 3500

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.krirk.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเกริก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. Asian University of Science and TechnologyAsian University of Science and Technology

ที่อยู่: 16, Soi Soonvijai 3, New Petchburi Road, Bangkapi, Khet Huaykwang, Bangkok, 10320, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 613 7468

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.asianu.ac.th/

ใกล้ Asian University of Science and Technology:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. International College9 ความคิดเห็น
International College

ที่อยู่: 110/1-4 ถ. ประชาชื่น, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 954 9734

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร207 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ที่อยู่: 140 ถนน เชื่อมสัมพันธ์, แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก, กรุงเทพมหานคร 10530, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 988 3655

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.mut.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์527 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่อยู่: 110/1-4 ถ. ประชาชื่น, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 954 7300

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.dpu.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น391 ความคิดเห็น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ที่อยู่: 1771/1 Pattanakarn Road, แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 763 2600

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: https://www.tni.ac.th/

ใกล้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี5 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี

ที่อยู่: 90/9-17 อาคาร สาธรธานี 1 ชั้น 6-8, ถ. สาทรเหนือ, แขวง สีลม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 636 8383

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

ใกล้ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า325 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า

ที่อยู่: 60 ถ. ร่มเกล้า, มีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10510, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:45 น. อ.

โทรศัพท์: +66 2 904 2222

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: https://www.kbu.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ม.หอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ม.หอการค้าไทย

ที่อยู่: อาคาร ม.หอการค้าไทย ซอยวิภาวดีรังสิต 2, ถนน วิภาวดีรังสิต 2, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

ใกล้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ม.หอการค้าไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. มหาวิทยาลัยชินวัตร3 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยชินวัตร

ที่อยู่: 197 ถนน วิภาวดีรังสิต, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 650 6011

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.siu.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยชินวัตร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์147 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ที่อยู่: 19, 1 ถ. เพชรเกษม, แขวง หนองค้างพลู เขตหนองแขม, กรุงเทพมหานคร 10160 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 807 4500

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: https://www.sau.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. สถาบันนานาชาติสารสาสน์กรุงเทพมหานครสถาบันนานาชาติสารสาสน์กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: M97M+FCJ, Unnamed Road, แขวง บางบอน เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร 10150 ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

ใกล้ สถาบันนานาชาติสารสาสน์กรุงเทพมหานคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ที่อยู่: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 1771/1 ซอย พัฒนาการ 37, แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250 ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://grad.tni.ac.th/

ใกล้ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. SiamUSiamU

ที่อยู่: PF93+J68, Unnamed Road, แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร 10160 ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ มหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า