ดีที่สุด อาคารฟื้นฟู กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล:

1. ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู พระมงกุฎเกล้า4 ความคิดเห็น
ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู พระมงกุฎเกล้า

ที่อยู่: ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, 315 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

ใกล้ ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู พระมงกุฎเกล้า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

3 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง, แขวง บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 6808

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร

หน้าเว็บ: http://www.rehabmed.or.th/

ใกล้ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. ภาค วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู2 ความคิดเห็น
ภาค วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่อยู่: QF5P+2F2, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10700, ไทย

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

ใกล้ ภาค วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู0 ความคิดเห็น
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่อยู่: Vajira Hospital, 1st Floor, Rehabilitation Building, 681 ถนนสามเสน, แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

ผู้ชาย: ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

หน้าเว็บ: https://sites.google.com/nmu.ac.th/pmr

ใกล้ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. ตึกกิจกรรมบำบัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯตึกกิจกรรมบำบัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

ที่อยู่: VG3G+26V, ซอย หลวงวิเชียรแพทยาคม, ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

ใกล้ ตึกกิจกรรมบำบัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บีอาร์ซี : Bangkok Rehabilitation Center (BRC)17 ความคิดเห็น
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บีอาร์ซี : Bangkok Rehabilitation Center (BRC)

ที่อยู่: 738, 78 ถ. เจริญนคร, แขวง ดาวคะนอง เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 84 458 4591

ผู้ชาย: สถานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุระยะยาว

หน้าเว็บ: http://www.bkkrehabcenter.com/

ใกล้ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บีอาร์ซี : Bangkok Rehabilitation Center (BRC):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. บริษัท ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สปาความงาม ฟาร์มนกบิน จำกัดบริษัท ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สปาความงาม ฟาร์มนกบิน จำกัด

ที่อยู่: อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น25 โซนบี 35, 65/213 ถนน พระราม 9, แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

ผู้ชาย: ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ใกล้ บริษัท ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สปาความงาม ฟาร์มนกบิน จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. ร.พ.วิชัยยุทธ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู8 ความคิดเห็น
ร.พ.วิชัยยุทธ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่อยู่: 53 ถนน เศรษฐศิริ, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 265 7777

ผู้ชาย: แผนกในโรงพยาบาล

ใกล้ ร.พ.วิชัยยุทธ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. ศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์7 ความคิดเห็น
ศูนย์ฟื้นฟูไลท์เฮ้าส์

ที่อยู่: 118 ถนน รามคำแหง, แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 85 213 2179

ผู้ชาย: ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด

หน้าเว็บ: https://www.lhsthai.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. RegeneLife Vital Center ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม2 ความคิดเห็น
RegeneLife Vital Center ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม

ที่อยู่: เลขที่ 183 อาคาร รีเจ้นท์ เฮ้าส์ 2 ชั้น 5, ถนน ราชดำริ, ลุมพินี เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 83 941 5537

ผู้ชาย: คลินิกแพทย์แผนจีน

หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/Regenelife

ใกล้ RegeneLife Vital Center ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์1 ความคิดเห็น
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ที่อยู่: RHXG+FX9, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

ใกล้ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฮลท์ตี้ แฮบบิแทท21 ความคิดเห็น
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฮลท์ตี้ แฮบบิแทท

ที่อยู่: ซอย ชุมชนมหาดไทย 3, แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 65 297 9241

ผู้ชาย: ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

หน้าเว็บ: http://www.healthyhabitatth.com/

ใกล้ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฮลท์ตี้ แฮบบิแทท:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ที่อยู่: ชั้น 8, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารดิเรกฤทธิ์ อาคาร A, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 81 901 6854

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.led.go.th/

ใกล้ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวงสมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่: อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ที่อยู่: 213, อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 6, 5 ถ. สุขุมวิท, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 664 0078

ผู้ชาย: ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

หน้าเว็บ: http://www.siamca.com/

ใกล้ ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. Royal Golden Jubilee Building58 ความคิดเห็น
Royal Golden Jubilee Building

ที่อยู่: PHWP+M2W, ซอย เพชรบุรี 47, แขวง บางกะปิ เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. KIN ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) อัมพฤกษ์ อัมพาต ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด8 ความคิดเห็น
KIN ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) อัมพฤกษ์ อัมพาต ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ที่อยู่: เลชที่ 6, ซอย นาคนิวาส 18, เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร 10230 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 91 803 3071

ผู้ชาย: ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

หน้าเว็บ: https://www.kinrehab.com/

ใกล้ KIN ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) อัมพฤกษ์ อัมพาต ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี108 ความคิดเห็น
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ที่อยู่: สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ, 60 ตึกอำนวยการ, บรมราชนนี, อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 531 0080

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

หน้าเว็บ: http://www.pmnidat.go.th/thai/index.php

ใกล้ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว3 ความคิดเห็น
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่อยู่: 1035/7-10 บ้านฝันคอนโด, ถนน ศรีนครินทร์, แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 721 0150

ผู้ชาย: มูลนิธิ

หน้าเว็บ: http://www.fordecthai.org/

ใกล้ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. เดอะซีนิเซ่นส์ โครงการที่พักผู้สูงอายุ31 ความคิดเห็น
เดอะซีนิเซ่นส์ โครงการที่พักผู้สูงอายุ

ที่อยู่: 448 อาคาร Sn1, 38 ถ. บางแวก, แขวง บางแวก เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร 10160 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 412 0999

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

หน้าเว็บ: http://www.thesenizens.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ อาคารฟื้นฟู กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า