ดีที่สุด ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. Lab Pharmacy0 ความคิดเห็น
Lab Pharmacy

ที่อยู่: G, Zone C, CG , Thanya Shopping Park , Srinakarindra Road , Suan Luang , Suan Luang , 10250 Bangkok, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 110 8600

ผู้ชาย: ร้านขายยา

ใกล้ Lab Pharmacy:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. Lab Pharmacy

0 ความคิดเห็น
Lab Pharmacy

ที่อยู่: 80/1 ถนน สารสิน, แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 21:00 น.

โทรศัพท์: +66 81 938 9101

ผู้ชาย: แพทย์

ใกล้ Lab Pharmacy:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. K.B. Laboratory Co.,Ltd.1 ความคิดเห็น
K.B. Laboratory Co.,Ltd.

ที่อยู่: 50, Dowkanong-Chomtong Road, Jom Thong, Khet Bangkhuntien, Bangkok, 10150, 10150, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 547 9698

ผู้ชาย: ร้านขายยา

ใกล้ K.B. Laboratory Co.,Ltd.:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. ร้านขายยาเภสัชมหิดล สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน4 ความคิดเห็น
ร้านขายยาเภสัชมหิดล สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ที่อยู่: 447 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 96 812 3561

ผู้ชาย: ร้านขายยา

ใกล้ ร้านขายยาเภสัชมหิดล สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Center of Analysis for Product Quality, CAPQ)1 ความคิดเห็น
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Center of Analysis for Product Quality, CAPQ)

ที่อยู่: 447 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 354 4320

ผู้ชาย: ห้องปฏิบัติการ

ใกล้ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Center of Analysis for Product Quality, CAPQ):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. องค์การเภสัชกรรม61 ความคิดเห็น
องค์การเภสัชกรรม

ที่อยู่: 75/1 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 16:00 น. ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 203 8000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.gpo.or.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล43 ความคิดเห็น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 447 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 644 8677

หน้าเว็บ: https://pharmacy.mahidol.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. สภาเภสัชกรรม14 ความคิดเห็น
สภาเภสัชกรรม

ที่อยู่: 88/19 อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข, ถ. ติวานนท์, อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 591 9992

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

ใกล้ สภาเภสัชกรรม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. ร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน14 ความคิดเห็น
ร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน

ที่อยู่: โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, 420/6 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 16:00 น. ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 354 9061

ผู้ชาย: ร้านขายยา

หน้าเว็บ: http://www.gpo.or.th/

ใกล้ ร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. Dental Art LabDental Art Lab

ที่อยู่: 50/812 ซอย สุขุมวิท 105, แขวง บางนา เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

ใกล้ Dental Art Lab:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่: 38 อาคารเฉลิมพระเกียรติ, 19 ถ. เพชรเกษม, เขตภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร 10160 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 868 6000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://pharmacy.siam.edu/

ใกล้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. โรงงานเภสัชกรรมทหาร12 ความคิดเห็น
โรงงานเภสัชกรรมทหาร

ที่อยู่: 183 ซอย ตรีมิตร, แขวง พระโขนง เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 392 2090

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://dpf.mod.go.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย3 ความคิดเห็น
กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย

ที่อยู่: 320 หมู่ 6 ซอย ประชาชื่น 12 แยก 1-2, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 580 8782

ผู้ชาย: กระทรวงสาธารณสุข

ใกล้ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. ร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขากระทรวงสาธารณสุข1 ความคิดเห็น
ร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขากระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่: RGXH+84F, ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 590 6034

ผู้ชาย: ร้านขายยา

หน้าเว็บ: https://www.gpo.or.th/

ใกล้ ร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขากระทรวงสาธารณสุข:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. ร้านขายยา แล็บ @ เดอะมอลล์ท่าพระ2 ความคิดเห็น
ร้านขายยา แล็บ @ เดอะมอลล์ท่าพระ

ที่อยู่: 99 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ท่าพระ, ถนน รัชดาภิเษก, แขวง บุคคโล เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 477 7199

ผู้ชาย: ร้านขายยา

ใกล้ ร้านขายยา แล็บ @ เดอะมอลล์ท่าพระ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)11 ความคิดเห็น
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

ที่อยู่: 38 ถ. สุขุมวิท, แขวง คลองเตย เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 713 5261

ผู้ชาย: การกุศล

หน้าเว็บ: http://www.pharcpa.com/

ใกล้ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. เภสัชสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.9 ความคิดเห็น
เภสัชสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ที่อยู่: 40 ซอย สุขุมวิท 38, แขวง พระโขนง เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 712 1627

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร

หน้าเว็บ: http://www.pat.or.th/

ใกล้ เภสัชสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด5 ความคิดเห็น
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด

ที่อยู่: 1/1, ถนน คู้บอน, แขวง คันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร 10230 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 510 2101

ผู้ชาย: บริษัทเวชภัณฑ์

หน้าเว็บ: http://www.chumchon.co.th/home/

ใกล้ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด - N Health20 ความคิดเห็น
เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด - N Health

ที่อยู่: 2301/2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: ใกล้ปิดแล้ว ⋅ 16:00 น. ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 762 4000

ผู้ชาย: ห้องแล็บการแพทย์

ใกล้ เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด - N Health:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. สำนักยาและวัตถุเสพติด สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2 ความคิดเห็น
สำนักยาและวัตถุเสพติด สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่: VG3J+533, ถนน ติวานนท์, ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 951 0000

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

หน้าเว็บ: http://www.bdn.go.th/

ใกล้ สำนักยาและวัตถุเสพติด สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า