ดีที่สุด ศูนย์กี ⁇ าเทศบาล กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) - เขตดินแดง

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
3333 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)

ที่อยู่: 2 ถนน มิตรไมตรี, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 21:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 245 4743

ผู้ชาย: สนามกีฬา

2. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ - เขตจตุจักร

Verifiedตรวจสอบแล้วยืนยันโปรไฟล์โดยเจ้าของวันนี้
481 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

ที่อยู่: ถนน เทศบาลรัง รักใต้, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 589 3201

ผู้ชาย: ศูนย์กีฬา

3. ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี - ตำบลท่าทราย

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
142 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี

ที่อยู่: VGHV+HFG, ซอย สามัคคี 58/10, ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

ผู้ชาย: สนามกีฬา

4. อาคารสนามกีฬาในร่ม 1 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - แขวงวังใหม่

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
118 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
อาคารสนามกีฬาในร่ม 1 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: Chulalongkorn University Sports Center, ., 254 Soi Chulalongkorn 9, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2878

ผู้ชาย: สนามกีฬา

5. Chulalongkorn University Sports Center - แขวงวังใหม่

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
10 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
Chulalongkorn University Sports Center

ที่อยู่: สนามกีฬาในร่ม, Chulalongkorn University, 254,, Phayathai Rd.,, Pathum Wan, Pathumwan, Bangkok, 10330, 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2834

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

6. สนามกีฬา เทศบาลตำบล บางกระทึก

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
23 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สนามกีฬา เทศบาลตำบล บางกระทึก

ที่อยู่: Q8H4+FV9, ตำบล บางกระทึก อำเภอสามพราน, นครปฐม 73170, ไทย

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา - เขตบางบอน

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
417 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ที่อยู่: 515 Phromraj Rd, แขวง บางบอน เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 453 0580

ผู้ชาย: สนามกีฬา

8. สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ - แขวงวังใหม่

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
326 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์

ที่อยู่: 254 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ซอย จุฬาลงกรณ์ 9, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2834

ผู้ชาย: สนามกีฬา

9. ศูนย์กีฬารามอินทรา - เขตบางเขน

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
64 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์กีฬารามอินทรา

ที่อยู่: VJHC+JGP, แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 21:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 552 8044

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

10. สนามกีฬา SCB สำนักงานใหญ่ - เขตจตุจักร

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่

ที่อยู่: RHG6+HG9, แขวง จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

11. สนามกีฬาเทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี - อำเภอบางกรวย

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
6 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สนามกีฬาเทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี

ที่อยู่: RC8G+6CH, ซอย หมู่บ้านโนเบลจีโอพระราม 5, ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย, นนทบุรี 11130 ไทย

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

12. ศูนย์กีฬาทางน้ำ บึงหนองบอน - เขตประเวศ

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
2302 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์กีฬาทางน้ำ บึงหนองบอน

ที่อยู่: ซอย 43 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9, แขวง หนองบอน เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 328 0236

ผู้ชาย: ศูนย์กีฬา

13. ศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ - อำเภอธัญบุรี

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
18 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ที่อยู่: Unnamed Road, ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี, ปทุมธานี 12130, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 577 2911

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

14. อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน - แขวงวังใหม่

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
98 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

ที่อยู่: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2874

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

15. Bangkok Arena - เขตหนองจอก

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
5 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่

ที่อยู่: RRMX+6M3, แขวง โคกแฝด เขต หนองจอก, กรุงเทพมหานคร 10530, ไทย

ผู้ชาย: สนามกีฬา

16. สนามกีฬาในร่ม เทศบาลลำสามแก้ว - อำเภอลำลูกกา

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
142 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สนามกีฬาในร่ม เทศบาลลำสามแก้ว

ที่อยู่: XMC3+PVQ, ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา, ปทุมธานี 12130, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

ผู้ชาย: ศูนย์กีฬา

17. NTS Futsal Arena & NTS Badminton

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
30 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
NTS Futsal Arena & NTS Badminton

ที่อยู่: 95/11, Tambon Phanthai Norasingha, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร 74000, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 00:00 น.

โทรศัพท์: +66 81 493 9799

ผู้ชาย: ศูนย์กีฬา


เข้าชมมากที่สุด

เพิ่มความคิดเห็น ของ ศูนย์กี ⁇ าเทศบาล กรุงเทพฯ

ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า