ดีที่สุด ศูนย์กี ⁇ าเทศบาล กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง สถานออกกำลังกาย:

1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)3333 ความคิดเห็น
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)

ที่อยู่: 2 ถนน มิตรไมตรี, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 21:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 245 4743

ผู้ชาย: สนามกีฬา

หน้าเว็บ: http://www.bangkok.go.th/thai_japan

ใกล้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

481 ความคิดเห็น
ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

ที่อยู่: ถนน เทศบาลรัง รักใต้, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 589 3201

ผู้ชาย: ศูนย์กีฬา

ใกล้ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี142 ความคิดเห็น
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี

ที่อยู่: VGHV+HFG, ซอย สามัคคี 58/10, ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

ผู้ชาย: สนามกีฬา

ใกล้ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. อาคารสนามกีฬาในร่ม 1 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย118 ความคิดเห็น
อาคารสนามกีฬาในร่ม 1 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: Chulalongkorn University Sports Center, ., 254 Soi Chulalongkorn 9, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2878

ผู้ชาย: สนามกีฬา

หน้าเว็บ: http://www.cusc.chula.ac.th/wordpress/

ใกล้ อาคารสนามกีฬาในร่ม 1 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. Chulalongkorn University Sports Center10 ความคิดเห็น
Chulalongkorn University Sports Center

ที่อยู่: สนามกีฬาในร่ม, Chulalongkorn University, 254,, Phayathai Rd.,, Pathum Wan, Pathumwan, Bangkok, 10330, 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2834

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

ใกล้ Chulalongkorn University Sports Center:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. สนามกีฬา เทศบาลตำบล บางกระทึก23 ความคิดเห็น
สนามกีฬา เทศบาลตำบล บางกระทึก

ที่อยู่: Q8H4+FV9, ตำบล บางกระทึก อำเภอสามพราน, นครปฐม 73170, ไทย

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

ใกล้ สนามกีฬา เทศบาลตำบล บางกระทึก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา417 ความคิดเห็น
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ที่อยู่: 515 Phromraj Rd, แขวง บางบอน เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 453 0580

ผู้ชาย: สนามกีฬา

หน้าเว็บ: http://www.bangkok.go.th/cstd

ใกล้ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์326 ความคิดเห็น
สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์

ที่อยู่: 254 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ซอย จุฬาลงกรณ์ 9, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2834

ผู้ชาย: สนามกีฬา

ใกล้ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. ศูนย์กีฬารามอินทรา64 ความคิดเห็น
ศูนย์กีฬารามอินทรา

ที่อยู่: VJHC+JGP, แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 21:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 552 8044

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

ใกล้ ศูนย์กีฬารามอินทรา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. สนามกีฬา SCB สำนักงานใหญ่สนามกีฬา SCB สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: RHG6+HG9, แขวง จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

ใกล้ สนามกีฬา SCB สำนักงานใหญ่:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. สนามกีฬาเทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี6 ความคิดเห็น
สนามกีฬาเทศบาลตำบลปลายบาง นนทบุรี

ที่อยู่: RC8G+6CH, ซอย หมู่บ้านโนเบลจีโอพระราม 5, ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย, นนทบุรี 11130 ไทย

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. ศูนย์กีฬาทางน้ำ บึงหนองบอน2302 ความคิดเห็น
ศูนย์กีฬาทางน้ำ บึงหนองบอน

ที่อยู่: ซอย 43 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9, แขวง หนองบอน เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 328 0236

ผู้ชาย: ศูนย์กีฬา

หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/bungnongbon/

ใกล้ ศูนย์กีฬาทางน้ำ บึงหนองบอน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. ศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ18 ความคิดเห็น
ศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ที่อยู่: Unnamed Road, ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี, ปทุมธานี 12130, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 577 2911

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

ใกล้ ศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน98 ความคิดเห็น
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

ที่อยู่: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2874

ผู้ชาย: สถานออกกำลังกาย

ใกล้ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. Bangkok Arena5 ความคิดเห็น
Bangkok Arena

ที่อยู่: RRMX+6M3, แขวง โคกแฝด เขต หนองจอก, กรุงเทพมหานคร 10530, ไทย

ผู้ชาย: สนามกีฬา

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. สนามกีฬาในร่ม เทศบาลลำสามแก้ว142 ความคิดเห็น
สนามกีฬาในร่ม เทศบาลลำสามแก้ว

ที่อยู่: XMC3+PVQ, ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา, ปทุมธานี 12130, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

ผู้ชาย: ศูนย์กีฬา

ใกล้ สนามกีฬาในร่ม เทศบาลลำสามแก้ว:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร40 ความคิดเห็น
โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: เลขที่ 4 ถนน, มิตรไมตรี ซอย 2, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 245 4756

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. กองการกีฬา กทม. ดินแดง26 ความคิดเห็น
กองการกีฬา กทม. ดินแดง

ที่อยู่: อาคารกีฬาเวสน์, 3 ถนน มิตรไมตรี, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 246 8067

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. NTS Futsal Arena & NTS Badminton30 ความคิดเห็น
NTS Futsal Arena & NTS Badminton

ที่อยู่: 95/11, Tambon Phanthai Norasingha, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร 74000, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 00:00 น.

โทรศัพท์: +66 81 493 9799

ผู้ชาย: ศูนย์กีฬา

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาประชานิเวศน์27 ความคิดเห็น
สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

ที่อยู่: ถนนเทศบาลสงเคราะห์, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900, ถนน เทศบาลรัง รักใต้, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:45 น.

โทรศัพท์: +66 2 589 3201

ผู้ชาย: สระว่ายน้ำกลางแจ้ง

ใกล้ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาประชานิเวศน์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ ศูนย์กี ⁇ าเทศบาล กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า