ดีที่สุด โรงเรียนมัธยม กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์26 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ที่อยู่: 51 ถนน เทศบาลนิมิตรเหนือ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 591 5474

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: https://www.mpnsch.info/

ใกล้ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

46 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ที่อยู่: 443 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้, แขวง หนองแขม เขตหนองแขม, กรุงเทพมหานคร 10160, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 429 3402

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.nk.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง33 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ที่อยู่: 658, 2 ถนน บรมราชชนนี, แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 424 1826

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.nairong.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย128 ความคิดเห็น
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ที่อยู่: 132, 11 ถนน พระรามที่ 6, แขวง พญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:40 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 279 1992

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.samsenwit.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์54 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ที่อยู่: 35 เอกชัย 43, แขวง บางขุนเทียน เขตจอมทอง, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 415 1681

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง73 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ที่อยู่: 1325 ถ. สุขุมวิท, แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 390 2543

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.mtt.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. โรงเรียนราชวินิต มัธยม54 ความคิดเห็น
โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ที่อยู่: 181 ถนน พิษณุโลก, แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 281 2156

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.rnm.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร2 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

ที่อยู่: 69 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 281 4050

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์9 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

ที่อยู่: PM57+Q35, แขวง ประเวศ เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 321 5355

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.msuwit.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม6 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

ที่อยู่: PF7W+628, แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

ใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี72 ความคิดเห็น
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี

ที่อยู่: 497 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 245 1717

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.sriayudhya.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์26 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ที่อยู่: QG75+P6P, ถนน กรุงเกษม, แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 281 3535

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร1 ความคิดเห็น
เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: หอประชุมพญาไท ถ.ศรีอยุธยา, แขวงพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 89 133 5084

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

ใกล้ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. โรงเรียนสารวิทยา103 ความคิดเห็น
โรงเรียนสารวิทยา

ที่อยู่: 2398 96 ถ. พหลโยธิน, แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 579 3646

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.srv.ac.th/home/

ใกล้ โรงเรียนสารวิทยา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ30 ความคิดเห็น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

ที่อยู่: 146 ถ. สาธุประดิษฐ์, แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 211 3508

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

ใกล้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. โรงเรียน มหรรณพาราม23 ความคิดเห็น
โรงเรียน มหรรณพาราม

ที่อยู่: 68/5 ถนนฉิมพลี, แขวง ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 448 6617

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: https://www.mh.ac.th/

ใกล้ โรงเรียน มหรรณพาราม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร43 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ที่อยู่: 7 ถ. แจ้งวัฒนะ, แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 06:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 521 0690

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.wpm.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา235 ความคิดเห็น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ที่อยู่: 227 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 254 0288

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมปลาย

หน้าเว็บ: http://www.triamudom.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก100 ความคิดเห็น
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ที่อยู่: 1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 652 7477

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมปลายชายล้วน

หน้าเว็บ: http://www.sd.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. โรงเรียนมักกะสันพิทยา19 ความคิดเห็น
โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ที่อยู่: 17, 846 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:45 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 252 8642

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.makkasan.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนมักกะสันพิทยา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ โรงเรียนมัธยม กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า