ดีที่สุด โรงเรียนมัธยม กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

แสดงความคิดเห็น
26 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 51 ถนน เทศบาลนิมิตรเหนือ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 591 5474

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: https://www.mpnsch.info/


ใกล้ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

แสดงความคิดเห็น
46 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 443 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้, แขวง หนองแขม เขตหนองแขม, กรุงเทพมหานคร 10160, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 429 3402

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.nk.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

แสดงความคิดเห็น
33 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 658, 2 ถนน บรมราชชนนี, แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 424 1826

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.nairong.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
128 ความคิดเห็น
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 132, 11 ถนน พระรามที่ 6, แขวง พญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:40 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 279 1992

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.samsenwit.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

แสดงความคิดเห็น
54 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ราคา/คุณภาพ
4.5
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.4
ที่ตั้ง
4.4
สถานประกอบการ
4.4

ที่อยู่: 35 เอกชัย 43, แขวง บางขุนเทียน เขตจอมทอง, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 415 1681

ผู้ชาย: โรงเรียนใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

แสดงความคิดเห็น
73 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ราคา/คุณภาพ
4.2
บริการ
4.3
ที่จอดรถ
4.2
ที่ตั้ง
4.2
สถานประกอบการ
4.2

ที่อยู่: 1325 ถ. สุขุมวิท, แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 390 2543

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.mtt.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. โรงเรียนราชวินิต มัธยม

แสดงความคิดเห็น
54 ความคิดเห็น
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ราคา/คุณภาพ
4.6
บริการ
4.6
ที่จอดรถ
4.7
ที่ตั้ง
4.6
สถานประกอบการ
4.6

ที่อยู่: 181 ถนน พิษณุโลก, แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 281 2156

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.rnm.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนราชวินิต มัธยม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
ราคา/คุณภาพ
4.5
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.4
ที่ตั้ง
4.4
สถานประกอบการ
4.4

ที่อยู่: 69 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 281 4050

ผู้ชาย: โรงเรียนใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
ราคา/คุณภาพ
4.8
บริการ
4.9
ที่จอดรถ
4.8
ที่ตั้ง
4.8
สถานประกอบการ
4.8

ที่อยู่: PM57+Q35, แขวง ประเวศ เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 321 5355

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.msuwit.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
ราคา/คุณภาพ
4.1
บริการ
4.1
ที่จอดรถ
4.2
ที่ตั้ง
4.1
สถานประกอบการ
4.1

ที่อยู่: PF7W+628, แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี

แสดงความคิดเห็น
72 ความคิดเห็น
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี
ราคา/คุณภาพ
4.6
บริการ
4.5
ที่จอดรถ
4.5
ที่ตั้ง
4.5
สถานประกอบการ
4.5

ที่อยู่: 497 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 245 1717

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.sriayudhya.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

แสดงความคิดเห็น
26 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ราคา/คุณภาพ
4.6
บริการ
4.7
ที่จอดรถ
4.6
ที่ตั้ง
4.6
สถานประกอบการ
4.6

ที่อยู่: QG75+P6P, ถนน กรุงเกษม, แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 281 3535

ผู้ชาย: โรงเรียนใกล้ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: หอประชุมพญาไท ถ.ศรีอยุธยา, แขวงพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 89 133 5084

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. โรงเรียนสารวิทยา

แสดงความคิดเห็น
103 ความคิดเห็น
โรงเรียนสารวิทยา
ราคา/คุณภาพ
4.2
บริการ
4.1
ที่จอดรถ
4.1
ที่ตั้ง
4.1
สถานประกอบการ
4.1

ที่อยู่: 2398 96 ถ. พหลโยธิน, แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 579 3646

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.srv.ac.th/home/


ใกล้ โรงเรียนสารวิทยา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

แสดงความคิดเห็น
30 ความคิดเห็น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
ราคา/คุณภาพ
4.4
บริการ
4.5
ที่จอดรถ
4.4
ที่ตั้ง
4.4
สถานประกอบการ
4.4

ที่อยู่: 146 ถ. สาธุประดิษฐ์, แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 211 3508

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. โรงเรียน มหรรณพาราม

แสดงความคิดเห็น
23 ความคิดเห็น
โรงเรียน มหรรณพาราม
ราคา/คุณภาพ
4.4
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.5
ที่ตั้ง
4.4
สถานประกอบการ
4.4

ที่อยู่: 68/5 ถนนฉิมพลี, แขวง ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 448 6617

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: https://www.mh.ac.th/


ใกล้ โรงเรียน มหรรณพาราม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แสดงความคิดเห็น
43 ความคิดเห็น
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ราคา/คุณภาพ
4.3
บริการ
4.2
ที่จอดรถ
4.2
ที่ตั้ง
4.2
สถานประกอบการ
4.2

ที่อยู่: 7 ถ. แจ้งวัฒนะ, แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 06:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 521 0690

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.wpm.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แสดงความคิดเห็น
235 ความคิดเห็น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ราคา/คุณภาพ
4.6
บริการ
4.7
ที่จอดรถ
4.6
ที่ตั้ง
4.6
สถานประกอบการ
4.6

ที่อยู่: 227 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 254 0288

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมปลาย


หน้าเว็บ: http://www.triamudom.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

แสดงความคิดเห็น
100 ความคิดเห็น
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ราคา/คุณภาพ
4.4
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.5
ที่ตั้ง
4.4
สถานประกอบการ
4.4

ที่อยู่: 1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 652 7477

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมปลายชายล้วน


หน้าเว็บ: http://www.sd.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. โรงเรียนมักกะสันพิทยา

แสดงความคิดเห็น
19 ความคิดเห็น
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ราคา/คุณภาพ
4.2
บริการ
4.1
ที่จอดรถ
4.1
ที่ตั้ง
4.1
สถานประกอบการ
4.1

ที่อยู่: 17, 846 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:45 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 252 8642

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.makkasan.ac.th/


ใกล้ โรงเรียนมักกะสันพิทยา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ