ดีที่สุด สถาบันการศึกษาคัดเลือก กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน:

1. สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี0 ความคิดเห็น
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี

ที่อยู่: 41-64 ซ. ทวีวัฒนา 10, แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

ใกล้ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

18 ความคิดเห็น
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 256 4092

ผู้ชาย: โรงเรียนการพยาบาล

หน้าเว็บ: http://stin.ac.th/

ใกล้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. อาคาร1 โรงเรียน สาธิต KU ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา102 ความคิดเห็น
อาคาร1 โรงเรียน สาธิต KU ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 942 8800

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.kus.ku.ac.th/

ใกล้ อาคาร1 โรงเรียน สาธิต KU ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)12 ความคิดเห็น
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ที่อยู่: ชั้น 5 319 อาคาร รัชมังคลาภิเษก1 กระทรวงศึกษาธิการ, ถนน ราชดำเนินนอก, เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 280 2835

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://otepc.go.th/th/

ใกล้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้18 ความคิดเห็น
ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

ที่อยู่: 126 ถ. ประชาอุทิศ, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 470 8315

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://e-school.kmutt.ac.th/

ใกล้ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร5 ความคิดเห็น
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 19 ซอย เอกชัย 116, แขวง บางบอน เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 450 3572

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: https://www.iveb.ac.th/

ใกล้ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. สถาบันพระปกเกล้า37 ความคิดเห็น
สถาบันพระปกเกล้า

ที่อยู่: 120 Chaeng Wattana Road, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 141 9600

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.kpi.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF)20 ความคิดเห็น
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF)

ที่อยู่: 388 อาคารเอส.พี อาคารเอ, ถ. พหลโยธิน, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 079 5475

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.eef.or.th/

ใกล้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. English by kru Sam MBA USAEnglish by kru Sam MBA USA

ที่อยู่: English by Kru Sam ห้อง B41 ตลาดทรัพย์นิมิตร, ซอย สุคนธสวัสดิ์ 3, แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร 10230 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. ส.

โทรศัพท์: +66 92 270 6570

ผู้ชาย: ครูสอนภาษาอังกฤษ

ใกล้ English by kru Sam MBA USA:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. The CREW Club By AommerThe CREW Club By Aommer

ที่อยู่: 69 ศาลาแดง ซอย 3, แขวง สีลม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

โทรศัพท์: +66 92 690 5461

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.thecrewclubteam.com/

ใกล้ The CREW Club By Aommer:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (School of Integrated Science)1 ความคิดเห็น
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (School of Integrated Science)

ที่อยู่: 6fl Rapee Sakrik Bldg. Kasetart university lardyaw, ่, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 61 509 6710

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://sis.ku.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (School of Integrated Science):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. Dynamic Education Network แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ2 ความคิดเห็น
Dynamic Education Network แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ที่อยู่: 80, 341 ซอย หมู่บ้านทิพวัล 1 ซอย 43, ตำบล บางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ 10270 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 130 7696

ผู้ชาย: สถาบันการศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.dynamiceducation.net/

ใกล้ Dynamic Education Network แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี630 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่: 126 ถ. ประชาอุทิศ, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 470 8000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.kmutt.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง691 ความคิดเห็น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่: 1 ซอย ฉลองกรุง 1, แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 329 8000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.kmitl.ac.th/

ใกล้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ23 ความคิดเห็น
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ที่อยู่: 504/57 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน, แขวง บุคคโล เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 475 2614

ผู้ชาย: โรงเรียนการพยาบาล

หน้าเว็บ: http://www.rtncn.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย18 ความคิดเห็น
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2565

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.edu.chula.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย972 ความคิดเห็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 215 3555

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.chula.ac.th/

ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. สถาบันการบินพลเรือน111 ความคิดเห็น
สถาบันการบินพลเรือน

ที่อยู่: 1032/355 ถ. พหลโยธิน, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 272 5741

ผู้ชาย: สถาบันฝึกอบรมการบิน

หน้าเว็บ: http://www.catc.or.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)42 ความคิดเห็น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ที่อยู่: 924 ถนน สุขุมวิท, แขวง พระโขนง เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 392 4021

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้

หน้าเว็บ: http://www.ipst.ac.th/

ใกล้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. งานบริการการศึกษางานบริการการศึกษา

ที่อยู่: RHWC+4V5, ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ งานบริการการศึกษา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ สถาบันการศึกษาคัดเลือก กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า