ดีที่สุด หน่วยงานต้นแบบ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

แสดงความคิดเห็น
15 ความคิดเห็น
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: Bang Khun Thian Road, Chai Thale Road, 49 เทียนทะเล 25, แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร 10150 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 452 3456

ผู้ชาย: ห้องปฏิบัติการ


หน้าเว็บ: http://www.pdti.kmutt.ac.th/


ใกล้ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

แสดงความคิดเห็น
376 ความคิดเห็น
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: อาคารไปรษณีย์กลาง, 1160 ถ. เจริญกรุง, แขวง บางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 105 7400

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้


หน้าเว็บ: https://web.tcdc.or.th/


ใกล้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
บริการ
4.8
ราคา/ราคา/อัตรา
4.8
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.9
ความเป็นมืออาชีพ
4.8
บริการลูกค้า
4.8

ที่อยู่: 999/9, อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 17, ถนนพระราม 1, แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330, 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 264 5963

ผู้ชาย: วิศวกรใกล้ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. หอประติมากรรมต้นแบบ

แสดงความคิดเห็น
15 ความคิดเห็น
หอประติมากรรมต้นแบบ
บริการ
5
ราคา/ราคา/อัตรา
5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
5
ความเป็นมืออาชีพ
5
บริการลูกค้า
5

ที่อยู่: QF3R+452, ถนน หน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 222 5820

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์


หน้าเว็บ: http://www.finearts.go.th/


ใกล้ หอประติมากรรมต้นแบบ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

แสดงความคิดเห็น
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
บริการ
0
ราคา/ราคา/อัตรา
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
0
ความเป็นมืออาชีพ
0
บริการลูกค้า
0

ที่อยู่: ​Witthayu ​Lumpinee, ​​​​Pathum Wan, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 118 9400

ผู้ชาย: องค์กรบริการทางสังคม


หน้าเว็บ: https://www.tijthailand.org/


ใกล้ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. ต้นแบบ การพิมพ์

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
ต้นแบบ การพิมพ์
บริการ
3.1
ราคา/ราคา/อัตรา
3.1
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
3.2
ความเป็นมืออาชีพ
3.1
บริการลูกค้า
3.1

ที่อยู่: สวีท เอ็กซ์เพรส, 3530 (ปากซอยลาดพร้าว 144) โรงแรมมอลล์, ถ. ลาดพร้าว, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 88 824 1996

ผู้ชาย: โรงพิมพ์ใกล้ ต้นแบบ การพิมพ์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. ต้นแบบ

แสดงความคิดเห็น
5 ความคิดเห็น
ต้นแบบ
บริการ
4.4
ราคา/ราคา/อัตรา
4.3
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.3
ความเป็นมืออาชีพ
4.3
บริการลูกค้า
4.3

ที่อยู่: ซอย วชิรธรรมสาธิต 70, ถ. สุขุมวิท 101/1, แขวง บางจาก เขตพระโขนง, กรุงเทพมหานคร 10260 ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

ผู้ชาย: ร้านอาหารใกล้ ต้นแบบ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. National Biopharmaceutical Facility : โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น
National Biopharmaceutical Facility : โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
บริการ
0
ราคา/ราคา/อัตรา
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
0
ความเป็นมืออาชีพ
0
บริการลูกค้า
0

ที่อยู่: 49 เทียนทะเล 25, แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 470 7495

ผู้ชาย: บริษัทเวชภัณฑ์


หน้าเว็บ: http://www.nbf.kmutt.ac.th/


ใกล้ National Biopharmaceutical Facility : โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. ต้นแบบการพิมพ์ โดยนายศักดิ์ดา วงศ์ษา

แสดงความคิดเห็น
ต้นแบบการพิมพ์ โดยนายศักดิ์ดา วงศ์ษา
บริการ
0
ราคา/ราคา/อัตรา
0
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
ความเป็นมืออาชีพ
0
บริการลูกค้า
0

ที่อยู่: 3548 ถ. ลาดพร้าว, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 733 1559

ผู้ชาย: ร้านค้าใกล้ ต้นแบบการพิมพ์ โดยนายศักดิ์ดา วงศ์ษา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แสดงความคิดเห็น
4 ความคิดเห็น
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บริการ
4
ราคา/ราคา/อัตรา
3.9
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
3.9
ความเป็นมืออาชีพ
3.9
บริการลูกค้า
3.9

ที่อยู่: 2012 ถนนอรุณอมรินทร์ 36, แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 447 8500

ผู้ชาย: รัฐบาล


หน้าเว็บ: http://www.rdpb.go.th/


ใกล้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

แสดงความคิดเห็น
922 ความคิดเห็น
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
บริการ
4.2
ราคา/ราคา/อัตรา
4.3
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.2
ความเป็นมืออาชีพ
4.2
บริการลูกค้า
4.2

ที่อยู่: 120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 142 2233

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.governmentcomplex.com/


ใกล้ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. กองรักษาการณ์พระราชฐานจิตรลดารโหฐาน (รก.ตำรวจ) ประตูพระยมอยู่คุ้น

แสดงความคิดเห็น
41 ความคิดเห็น
กองรักษาการณ์พระราชฐานจิตรลดารโหฐาน (รก.ตำรวจ) ประตูพระยมอยู่คุ้น
บริการ
4.1
ราคา/ราคา/อัตรา
4.1
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.2
ความเป็นมืออาชีพ
4.1
บริการลูกค้า
4.1

ที่อยู่: 443 ถ. ศรีอยุธยา, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

ผู้ชาย: สถานที่ราชการใกล้ กองรักษาการณ์พระราชฐานจิตรลดารโหฐาน (รก.ตำรวจ) ประตูพระยมอยู่คุ้น:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แสดงความคิดเห็น
7 ความคิดเห็น
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
บริการ
4.6
ราคา/ราคา/อัตรา
4.5
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.5
ความเป็นมืออาชีพ
4.5
บริการลูกค้า
4.5

ที่อยู่: ชั้น 25 อาคารโทรคมนาคม 72 ซ, ซอย เจริญกรุง 34, แขวง บางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 033 8000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.eeco.or.th/


ใกล้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. กรมพัฒนาที่ดิน

แสดงความคิดเห็น
39 ความคิดเห็น
กรมพัฒนาที่ดิน
บริการ
4
ราคา/ราคา/อัตรา
4.1
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4
ความเป็นมืออาชีพ
4
บริการลูกค้า
4

ที่อยู่: 2003, 61 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 562 5100

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.ldd.go.th/


ใกล้ กรมพัฒนาที่ดิน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)

แสดงความคิดเห็น
13 ความคิดเห็น
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
บริการ
4.1
ราคา/ราคา/อัตรา
4.1
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.2
ความเป็นมืออาชีพ
4.1
บริการลูกค้า
4.1

ที่อยู่: No.108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 612 6060

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://www.dga.or.th/


ใกล้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. ต้นแบบ

แสดงความคิดเห็น
ต้นแบบ
บริการ
ราคา/ราคา/อัตรา
0
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
0
ความเป็นมืออาชีพ
0
บริการลูกค้า
0

ที่อยู่: 552, 22 ซ. พหลโยธิน 58, แขวง สายไหม เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 81 801 2101

ผู้ชาย: ร้านถ่ายเอกสารใกล้ ต้นแบบ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น
48 ความคิดเห็น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บริการ
4.2
ราคา/ราคา/อัตรา
4.3
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.2
ความเป็นมืออาชีพ
4.2
บริการลูกค้า
4.2

ที่อยู่: QGF5+7P2, ถนนนครราชสีมา, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 241 9000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.dla.go.th/


ใกล้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แสดงความคิดเห็น
22 ความคิดเห็น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บริการ
3.4
ราคา/ราคา/อัตรา
3.4
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
3.5
ความเป็นมืออาชีพ
3.4
บริการลูกค้า
3.4

ที่อยู่: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 120, ถนน แจ้งวัฒนะ, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 141 8888

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://www.ect.go.th/


ใกล้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF)

แสดงความคิดเห็น
20 ความคิดเห็น
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF)
บริการ
4.8
ราคา/ราคา/อัตรา
4.7
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
4.7
ความเป็นมืออาชีพ
4.7
บริการลูกค้า
4.7

ที่อยู่: 388 อาคารเอส.พี อาคารเอ, ถ. พหลโยธิน, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 079 5475

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.eef.or.th/


ใกล้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Equitable Education Fund (EEF):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. More Foods Innotech (โรงงานต้นแบบ)

แสดงความคิดเห็น
More Foods Innotech (โรงงานต้นแบบ)
บริการ
0
ราคา/ราคา/อัตรา
สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
0
ความเป็นมืออาชีพ
0
บริการลูกค้า
0

ที่อยู่: 4, 25 ถ. เอกชัย, แขวง บางบอน เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร 10150 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท


หน้าเว็บ: http://morefoods.in/


ใกล้ More Foods Innotech (โรงงานต้นแบบ):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ