ดีที่สุด คําแนะนําแรงงาน กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว

แสดงความคิดเห็น
8 ความคิดเห็น
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: MFMX+6XC, แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 00:00 น. จ.

ผู้ชาย: บริการตรวจคนเข้าเมืองและการแปลงสัญชาติใกล้ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

แสดงความคิดเห็น
15 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: เลข ที่ 2 ชั้น 2 อาคาร เหล่า ธง สิงห์ ราษฎร์บูรณะ, ซอย สุขสวัสดิ์ 33, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 428 9630

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/labour7/


ใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (สรพ.9)

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (สรพ.9)
ราคา/คุณภาพ
4.9
บริการ
4.8
ที่จอดรถ
4.8
ที่ตั้ง
4.8
สถานประกอบการ
4.8

ที่อยู่: สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 7, ซอย วิภาวดีรังสิต 34, แขวง จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 513 7922

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://area9.labour.go.th/


ใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (สรพ.9):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

แสดงความคิดเห็น
59 ความคิดเห็น
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: QH72+MJ4, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 351 1763

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.doe.go.th/alien


ใกล้ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

แสดงความคิดเห็น
100 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
ราคา/คุณภาพ
3.3
บริการ
3.3
ที่จอดรถ
3.4
ที่ตั้ง
3.3
สถานประกอบการ
3.3

ที่อยู่: 48, 48/1 ถ. สุขสวัสดิ์, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 427 5918

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/prd/ar2


ใกล้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. สำนักงานจัดหางาน พื้นที่8

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางาน พื้นที่8
ราคา/คุณภาพ
4.3
บริการ
4.2
ที่จอดรถ
4.2
ที่ตั้ง
4.2
สถานประกอบการ
4.2

ที่อยู่: อาคาร 4, อาคารพลับพลาไชย, ชั้น 6 ซอย ธนาคารกรุงเทพ, แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 221 7312

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://doe.go.th/prd/ar8


ใกล้ สำนักงานจัดหางาน พื้นที่8:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9

แสดงความคิดเห็น
20 ความคิดเห็น
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9
ราคา/คุณภาพ
2.2
บริการ
2.3
ที่จอดรถ
2.2
ที่ตั้ง
2.2
สถานประกอบการ
2.2

ที่อยู่: 107/23, 107/23 ถ. กำแพงเพชร 6, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 576 1780

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/prd/ar9


ใกล้ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืั้นที่ 8

แสดงความคิดเห็น
10 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืั้นที่ 8
ราคา/คุณภาพ
4.2
บริการ
4.2
ที่จอดรถ
4.3
ที่ตั้ง
4.2
สถานประกอบการ
4.2

ที่อยู่: อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ถ. เฟื่องนคร, แขวง วัดราชบพิตร เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 221 0947

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://area8.labour.go.th/


ใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืั้นที่ 8:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น
80 ความคิดเห็น
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ราคา/คุณภาพ
4
บริการ
3.9
ที่จอดรถ
3.9
ที่ตั้ง
3.9
สถานประกอบการ
3.9

ที่อยู่: สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3, มิตรไมตรี, แขวงดินแดง เขตดินแดง, 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 245 6499

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท


หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/prd/overseas


ใกล้ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

แสดงความคิดเห็น
39 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
ราคา/คุณภาพ
2.8
บริการ
2.9
ที่จอดรถ
2.8
ที่ตั้ง
2.8
สถานประกอบการ
2.8

ที่อยู่: QCJF+F32, แขวง ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 422 3916

ผู้ชาย: สถานที่ราชการใกล้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

แสดงความคิดเห็น
7 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 308 ร้าน สหกรณ์ จำกัด สาขา ลาด หญ้า ชั้น, 2 ถ. ลาดหญ้า, แขวง คลองสาน เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 439 0771

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://area6.labour.go.th/


ใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7

แสดงความคิดเห็น
10 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7
ราคา/คุณภาพ
4.5
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.4
ที่ตั้ง
4.4
สถานประกอบการ
4.4

ที่อยู่: 22/3 หมู่ 2, อาคารสวัสดิการและคุ้มครอง, ถนน บรมราชชนนี, แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชั่น, กรุงเทพมหานคร 10170 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 448 5006

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://area7.labour.go.th/


ใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ชั้น 6)

แสดงความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ชั้น 6)
ราคา/คุณภาพ
0
บริการ
ที่จอดรถ
0
ที่ตั้ง
0
สถานประกอบการ
0

ที่อยู่: 33 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9, แขวง ประเวศ เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 328 8288

ผู้ชาย: สถานที่ราชการใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ชั้น 6):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด

แสดงความคิดเห็น
24 ความคิดเห็น
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
ราคา/คุณภาพ
4.4
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.5
ที่ตั้ง
4.4
สถานประกอบการ
4.4

ที่อยู่: 49, 51 ถ. สุขสวัสดิ์, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 018 8688

ผู้ชาย: ตัวแทนจัดหางาน


หน้าเว็บ: http://www.jobsworkerservice.com/


ใกล้ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 4

แสดงความคิดเห็น
55 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 4
ราคา/คุณภาพ
3.2
บริการ
3.1
ที่จอดรถ
3.1
ที่ตั้ง
3.1
สถานประกอบการ
3.1

ที่อยู่: ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์บางกะปิ ชั้น 2, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 509 7944

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.doe.go.th/prd/ar4


ใกล้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 4:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

แสดงความคิดเห็น
67 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
ราคา/คุณภาพ
3.1
บริการ
3.2
ที่จอดรถ
3.1
ที่ตั้ง
3.1
สถานประกอบการ
3.1

ที่อยู่: 555 / 29-33 ถนน สีหบุรานุกิจ, มีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10510, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 540 7003

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/prd/ar5


ใกล้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

แสดงความคิดเห็น
227 ความคิดเห็น
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ราคา/คุณภาพ
3.7
บริการ
3.7
ที่จอดรถ
3.8
ที่ตั้ง
3.7
สถานประกอบการ
3.7

ที่อยู่: ถนน มิตรไมตรี, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/


ใกล้ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 7 (ดูแลเขตราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ จอมทอง) )

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 7 (ดูแลเขตราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ จอมทอง) )
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: MGC5+WFQ, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 428 9629

ผู้ชาย: สถานที่ราชการใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 7 (ดูแลเขตราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ จอมทอง) ):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

แสดงความคิดเห็น
24 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
ราคา/คุณภาพ
1.6
บริการ
1.7
ที่จอดรถ
1.6
ที่ตั้ง
1.6
สถานประกอบการ
1.6

ที่อยู่: 173, 1-2 ซอย สุรวงศ์, แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 235 0620

ผู้ชาย: กรมการจ้างงานประจำเมืองใกล้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

แสดงความคิดเห็น
43 ความคิดเห็น
สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
ราคา/คุณภาพ
3.7
บริการ
3.7
ที่จอดรถ
3.8
ที่ตั้ง
3.7
สถานประกอบการ
3.7

ที่อยู่: เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2,4, ถนน วิภาวดีรังสิต, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 617 6566

ผู้ชาย: กระทรวงสังคมสงเคราะห์


หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/prd/ar10


ใกล้ สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ