ดีที่สุด คําแนะนําแรงงาน กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว - เขตราษฎร์บูรณะ

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
8 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: MFMX+6XC, แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 00:00 น. จ.

ผู้ชาย: บริการตรวจคนเข้าเมืองและการแปลงสัญชาติ

2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 - เขตราษฎร์บูรณะ

Verifiedตรวจสอบแล้วยืนยันโปรไฟล์โดยเจ้าของวันนี้
15 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: เลข ที่ 2 ชั้น 2 อาคาร เหล่า ธง สิงห์ ราษฎร์บูรณะ, ซอย สุขสวัสดิ์ 33, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 428 9630

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (สรพ.9) - เขตจตุจักร

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
9 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (สรพ.9)
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 7, ซอย วิภาวดีรังสิต 34, แขวง จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 513 7922

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

4. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว - เขตดินแดง

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
59 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: QH72+MJ4, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 351 1763

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

5. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 - เขตราษฎร์บูรณะ

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
100 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 48, 48/1 ถ. สุขสวัสดิ์, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 427 5918

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

6. สำนักงานจัดหางาน พื้นที่8 - เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
6 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานจัดหางาน พื้นที่8
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: อาคาร 4, อาคารพลับพลาไชย, ชั้น 6 ซอย ธนาคารกรุงเทพ, แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 221 7312

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

7. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 - เขตหลักสี่

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
20 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 107/23, 107/23 ถ. กำแพงเพชร 6, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 576 1780

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

8. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืั้นที่ 8 - เขตพระนคร

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
10 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืั้นที่ 8
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ถ. เฟื่องนคร, แขวง วัดราชบพิตร เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 221 0947

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

9. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ - เขตดินแดง

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
80 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3, มิตรไมตรี, แขวงดินแดง เขตดินแดง, 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 245 6499

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

10. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 - เขตตลิ่งชัน

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
39 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: QCJF+F32, แขวง ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 422 3916

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

11. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 - เขตคลองสาน

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
7 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 308 ร้าน สหกรณ์ จำกัด สาขา ลาด หญ้า ชั้น, 2 ถ. ลาดหญ้า, แขวง คลองสาน เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 439 0771

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

12. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7 - เขตตลิ่งชัน

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
10 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 22/3 หมู่ 2, อาคารสวัสดิการและคุ้มครอง, ถนน บรมราชชนนี, แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชั่น, กรุงเทพมหานคร 10170 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 448 5006

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

13. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ชั้น 6) - เขตประเวศ

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ชั้น 6)
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 33 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9, แขวง ประเวศ เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 328 8288

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

14. บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด - เขตราษฎร์บูรณะ

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
24 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 49, 51 ถ. สุขสวัสดิ์, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 018 8688

ผู้ชาย: ตัวแทนจัดหางาน

15. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 4 - เขตบางกะปิ

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
55 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 4
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์บางกะปิ ชั้น 2, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 509 7944

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

16. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 - เขตมีนบุรี

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
67 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 555 / 29-33 ถนน สีหบุรานุกิจ, มีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10510, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 540 7003

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

17. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน - เขตดินแดง

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
227 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: ถนน มิตรไมตรี, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

18. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 7 (ดูแลเขตราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ จอมทอง) ) - เขตราษฎร์บูรณะ

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
2 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 7 (ดูแลเขตราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ จอมทอง) )
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: MGC5+WFQ, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 428 9629

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

19. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - แขวงสุริยวงศ์

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
24 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 173, 1-2 ซอย สุรวงศ์, แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 235 0620

ผู้ชาย: กรมการจ้างงานประจำเมือง

20. สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 - เขตจตุจักร

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
43 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2,4, ถนน วิภาวดีรังสิต, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 617 6566

ผู้ชาย: กระทรวงสังคมสงเคราะห์


เข้าชมมากที่สุด

เพิ่มความคิดเห็น ของ คําแนะนําแรงงาน กรุงเทพฯ

ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า