ดีที่สุด คําแนะนําแรงงานฟรี กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง สถานที่ราชการ:

1. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว8 ความคิดเห็น
ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่: MFMX+6XC, แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 00:00 น. จ.

ผู้ชาย: บริการตรวจคนเข้าเมืองและการแปลงสัญชาติ

ใกล้ ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

100 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

ที่อยู่: 48, 48/1 ถ. สุขสวัสดิ์, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 427 5918

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/prd/ar2

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว59 ความคิดเห็น
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

ที่อยู่: QH72+MJ4, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 351 1763

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.doe.go.th/alien

ใกล้ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 739 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

ที่อยู่: QCJF+F32, แขวง ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 422 3916

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

ใกล้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 215 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

ที่อยู่: เลข ที่ 2 ชั้น 2 อาคาร เหล่า ธง สิงห์ ราษฎร์บูรณะ, ซอย สุขสวัสดิ์ 33, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 428 9630

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://www.facebook.com/labour7/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ80 ความคิดเห็น
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ที่อยู่: สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3, มิตรไมตรี, แขวงดินแดง เขตดินแดง, 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 245 6499

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/prd/overseas

ใกล้ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (สรพ.9)9 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (สรพ.9)

ที่อยู่: สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 7, ซอย วิภาวดีรังสิต 34, แขวง จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 513 7922

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://area9.labour.go.th/

ใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (สรพ.9):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 124 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

ที่อยู่: 173, 1-2 ซอย สุรวงศ์, แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 235 0620

ผู้ชาย: กรมการจ้างงานประจำเมือง

ใกล้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 920 ความคิดเห็น
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9

ที่อยู่: 107/23, 107/23 ถ. กำแพงเพชร 6, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 576 1780

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/prd/ar9

ใกล้ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่710 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7

ที่อยู่: 22/3 หมู่ 2, อาคารสวัสดิการและคุ้มครอง, ถนน บรมราชชนนี, แขวง ฉิมพลี เขต ตลิ่งชั่น, กรุงเทพมหานคร 10170 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 448 5006

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://area7.labour.go.th/

ใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่7:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน227 ความคิดเห็น
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ที่อยู่: ถนน มิตรไมตรี, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/

ใกล้ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด24 ความคิดเห็น
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่: 49, 51 ถ. สุขสวัสดิ์, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 018 8688

ผู้ชาย: ตัวแทนจัดหางาน

หน้าเว็บ: http://www.jobsworkerservice.com/

ใกล้ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ชั้น 6)สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ชั้น 6)

ที่อยู่: 33 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9, แขวง ประเวศ เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 328 8288

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

ใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ชั้น 6):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1043 ความคิดเห็น
สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10

ที่อยู่: เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2,4, ถนน วิภาวดีรังสิต, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 617 6566

ผู้ชาย: กระทรวงสังคมสงเคราะห์

หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/prd/ar10

ใกล้ สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 384 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

ที่อยู่: 5 อาคาร, 7 ซอย บางนา-ตราด, แขวง บางนา เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10250 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 398 7615

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.doe.go.th/prd/ar3

ใกล้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน89 ความคิดเห็น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที่อยู่: QH72+QH7, ถนน มิตรไมตรี, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 245 4310

ผู้ชาย: รัฐบาล

หน้าเว็บ: http://www.labour.go.th/

ใกล้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 7 (ดูแลเขตราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ จอมทอง) )2 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 7 (ดูแลเขตราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ จอมทอง) )

ที่อยู่: MGC5+WFQ, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 428 9629

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

ใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 7 (ดูแลเขตราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ จอมทอง) ):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 67 ความคิดเห็น
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

ที่อยู่: 308 ร้าน สหกรณ์ จำกัด สาขา ลาด หญ้า ชั้น, 2 ถ. ลาดหญ้า, แขวง คลองสาน เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 439 0771

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://area6.labour.go.th/

ใกล้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 620 ความคิดเห็น
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

ที่อยู่: 289 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรีี ชั้น 6, ถนน สิรินธร, แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 434 6577

ผู้ชาย: รัฐบาล

หน้าเว็บ: https://www.doe.go.th/prd/ar6

ใกล้ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. บริษัท นำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บีแบ็ง จำกัด1 ความคิดเห็น
บริษัท นำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บีแบ็ง จำกัด

ที่อยู่: 45/129, เขตบางบอน, กรุงเทพมหานคร 10150, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 80 569 6667

ผู้ชาย: บริษัทนำเข้าส่งออก

หน้าเว็บ: http://tmdc2009.com/

ใกล้ บริษัท นำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บีแบ็ง จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ คําแนะนําแรงงานฟรี กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า