ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
304 ความคิดเห็น
สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 9 ถ. สาทรใต้, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 287 9000

ผู้ชาย: สถานทูต


หน้าเว็บ: http://www.bangkok.diplo.de/

ทบทวน: "ต้องไปรักษาตัวที่เยอรมัน"


ใกล้ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ สถาบันด้านวัฒนธรรมเยอรมัน ณ กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น
161 ความคิดเห็น
สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ สถาบันด้านวัฒนธรรมเยอรมัน ณ กรุงเทพฯ
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 18/1 ซอย สาทร 1 แยก 2, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 108 8200

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนภาษา


หน้าเว็บ: http://www.goethe.de/thailand

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงชาวเยอรมันและผู้เชี่ยวชาญ


ใกล้ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ สถาบันด้านวัฒนธรรมเยอรมัน ณ กรุงเทพฯ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. German-Thai Chamber of Commerce หอการค้า เยอรมัน - ไทย

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
German-Thai Chamber of Commerce หอการค้า เยอรมัน - ไทย
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 14th Floor AIA Sathorn Tower, 11/1 ถ. สาทรใต้, แขวง ยานนาวา เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 055 0600

ผู้ชาย: หอการค้า


หน้าเว็บ: http://thailand.ahk.de/


ใกล้ German-Thai Chamber of Commerce หอการค้า เยอรมัน - ไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. Thai-German Ceramic Industry Plc.

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
Thai-German Ceramic Industry Plc.
ราคา/คุณภาพ
4.8
บริการ
4.8
ที่จอดรถ
4.9
ที่ตั้ง
4.8
สถานประกอบการ
4.8

ที่อยู่: 444 Olympia Building Fl.10th Ratchadaphisek Road, Samsennok, Bangkok, Thailand, 10320, ไทย

ผู้ชาย: ผู้รับเหมาก่อสร้างผนังสำเร็จรูปใกล้ Thai-German Ceramic Industry Plc.:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. สนง.องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
สนง.องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย
ราคา/คุณภาพ
บริการ
0
ที่จอดรถ
0
ที่ตั้ง
0
สถานประกอบการ
0

ที่อยู่: อาคาร เลครัชดา, 193/63 Complex (16th floor) New, ถ. รัชดาภิเษก, Klongtoey, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 661 9273

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน


ใกล้ สนง.องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. DAAD Thailand - German Academic Exchange Service, Information Centre Bangkok

แสดงความคิดเห็น
11 ความคิดเห็น
DAAD Thailand - German Academic Exchange Service, Information Centre Bangkok
ราคา/คุณภาพ
4.8
บริการ
4.9
ที่จอดรถ
4.8
ที่ตั้ง
4.8
สถานประกอบการ
4.8

ที่อยู่: 18/1 ซอย สาทร 1 แยก 2, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 286 8708

ผู้ชาย: ที่ปรึกษา


หน้าเว็บ: http://www.daad.or.th/


ใกล้ DAAD Thailand - German Academic Exchange Service, Information Centre Bangkok:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. สำนักงานแปลและรับรองเอกสารภาษาไทย-เยอรมัน สุรปรีชา สุธรรม (โด่ง) กิรณา ยิ้มถนอม

แสดงความคิดเห็น
7 ความคิดเห็น
สำนักงานแปลและรับรองเอกสารภาษาไทย-เยอรมัน สุรปรีชา สุธรรม (โด่ง) กิรณา ยิ้มถนอม
ราคา/คุณภาพ
3.9
บริการ
3.9
ที่จอดรถ
4
ที่ตั้ง
3.9
สถานประกอบการ
3.9

ที่อยู่: อาคาร จามจุรี สแควร์ สเปซเสซ ชั้น 24, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 81 302 8197

ผู้ชาย: ล่าม


หน้าเว็บ: http://www.thai-uebersetzen.de/


ใกล้ สำนักงานแปลและรับรองเอกสารภาษาไทย-เยอรมัน สุรปรีชา สุธรรม (โด่ง) กิรณา ยิ้มถนอม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. แปลภาษาเยอรมัน by สุรปรีชา สุธรรม (โด่ง) | บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น VFS & จดทะเบียนสมรส | Deutsch-Thailändische Übersetzungen | Heirat | Visa-Service VFS Chamchuri Square

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
แปลภาษาเยอรมัน by สุรปรีชา สุธรรม (โด่ง) | บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น VFS & จดทะเบียนสมรส | Deutsch-Thailändische Übersetzungen | Heirat | Visa-Service VFS Chamchuri Square
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: Chamchuri Square Building | Spaces | 24th Floor, 319 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 81 302 8197

ผู้ชาย: ล่าม


หน้าเว็บ: https://www.thai-uebersetzen.de/


ใกล้ แปลภาษาเยอรมัน by สุรปรีชา สุธรรม (โด่ง) | บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น VFS & จดทะเบียนสมรส | Deutsch-Thailändische Übersetzungen | Heirat | Visa-Service VFS Chamchuri Square:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. สถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์กรุงเทพ)

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
สถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์กรุงเทพ)
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: ถนนพระรามที่ ๔, แขวง พระโขนง เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 381 5041

ผู้ชาย: ศูนย์ฝึกอบรม


หน้าเว็บ: http://www.tgi.or.th/


ใกล้ สถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์กรุงเทพ):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. ห้องแปลเอกสารไทย-เยอรมัน@เกอเธ่ | Das Übersetzungsbüro@Goethe

แสดงความคิดเห็น
3 ความคิดเห็น
ห้องแปลเอกสารไทย-เยอรมัน@เกอเธ่ | Das Übersetzungsbüro@Goethe
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 18/1 ซอย สาทร 1 แยก 2, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 108 8260

ผู้ชาย: ล่ามใกล้ ห้องแปลเอกสารไทย-เยอรมัน@เกอเธ่ | Das Übersetzungsbüro@Goethe:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. US Visa Germany

แสดงความคิดเห็น
US Visa Germany
ราคา/คุณภาพ
บริการ
0
ที่จอดรถ
0
ที่ตั้ง
0
สถานประกอบการ
0

ที่อยู่: 47th Floor Tower, เอ็มไพร์ทาวเวอร์, 1 ถ. สาทรใต้, แขวง ยานนาวา เขต ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 84 111 0471

ผู้ชาย: Visa consultant


หน้าเว็บ: http://www.usvisa-group.com/


ใกล้ US Visa Germany:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. T.C.VISA.DE

แสดงความคิดเห็น
T.C.VISA.DE
ราคา/คุณภาพ
0
บริการ
ที่จอดรถ
0
ที่ตั้ง
0
สถานประกอบการ
0

ที่อยู่: 44/120, แขวง หนองแขม เขตหนองแขม, กรุงเทพมหานคร 10160, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 83 459 7454

ผู้ชาย: ที่ปรึกษา


หน้าเว็บ: https://www.tcvisade.com/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงชาวเยอรมัน


ใกล้ T.C.VISA.DE:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. Keen Education Germany

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
Keen Education Germany
ราคา/คุณภาพ
4.4
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.5
ที่ตั้ง
4.4
สถานประกอบการ
4.4

ที่อยู่: 86/37 หมู่บ้านวิชั่น สมาร์ทซิตี้, เมือง, นนทบุรี 11000, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 82 654 5362

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านการศึกษา


หน้าเว็บ: https://keeneducation.co/

ทบทวน: "เพราะเค้ามีทีมอยู่ที่เยอรมันด้วย"


ใกล้ Keen Education Germany:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 25 ถ. สาทรใต้, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 677 3891

ผู้ชาย: ล่ามใกล้ สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro Kiesow, Schottstädt, Phayaksri

แสดงความคิดเห็น
27 ความคิดเห็น
Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro Kiesow, Schottstädt, Phayaksri
ราคา/คุณภาพ
4.6
บริการ
4.7
ที่จอดรถ
4.6
ที่ตั้ง
4.6
สถานประกอบการ
4.6

ที่อยู่: 25 ถ. สาทรใต้, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 677 3890

ผู้ชาย: ล่าม


หน้าเว็บ: https://www.thailaendisch.de/


ใกล้ Deutsch / Thailändisches Übersetzungsbüro Kiesow, Schottstädt, Phayaksri:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. ST90 German Shepherd Dog Farm คอกลูกหมา ลูกสุนัข อัลเซเชียน (เยอรมันเช็พเพอด)

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
ST90 German Shepherd Dog Farm คอกลูกหมา ลูกสุนัข อัลเซเชียน (เยอรมันเช็พเพอด)
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 11, ซอย เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 6 แยก 4, แขวง หนองบอน เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 86 909 1355

ผู้ชาย: ฟาร์ม


หน้าเว็บ: http://www.facebook.com/ST90dog


ใกล้ ST90 German Shepherd Dog Farm คอกลูกหมา ลูกสุนัข อัลเซเชียน (เยอรมันเช็พเพอด):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. บริษัท เอส.เยอรมัน จำกัด

แสดงความคิดเห็น
บริษัท เอส.เยอรมัน จำกัด
ราคา/คุณภาพ
บริการ
0
ที่จอดรถ
0
ที่ตั้ง
0
สถานประกอบการ
0

ที่อยู่: 560 รามคำแหง24, แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 318 4019

ผู้ชาย: อสังหาริมทรัพย์ใกล้ บริษัท เอส.เยอรมัน จำกัด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. Faceworld Visa

แสดงความคิดเห็น
Faceworld Visa
ราคา/คุณภาพ
0
บริการ
ที่จอดรถ
0
ที่ตั้ง
0
สถานประกอบการ
0

ที่อยู่: 466/31 อาคาร GP House (Room 8A ซอย, ถ. สวนพลู, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 88 189 9088


หน้าเว็บ: https://www.faceworldvisa.com/


ใกล้ Faceworld Visa:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. Australian-Thai Chamber of Commerce (AustCham)

แสดงความคิดเห็น
5 ความคิดเห็น
Australian-Thai Chamber of Commerce (AustCham)
ราคา/คุณภาพ
4.7
บริการ
4.7
ที่จอดรถ
4.8
ที่ตั้ง
4.7
สถานประกอบการ
4.7

ที่อยู่: Tower II, อาคารสาธรธานี, 2nd Floor, Room no. 211, 92/5, ถ. สาทรเหนือ, แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 109 9616

ผู้ชาย: หอการค้า


หน้าเว็บ: http://www.austchamthailand.com/


ใกล้ Australian-Thai Chamber of Commerce (AustCham):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. Thai Life Insurance Company Limited

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
Thai Life Insurance Company Limited
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 230 ถ. รัชดาภิเษก, แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 247 0247

ผู้ชาย: บริษัทประกันภัยใกล้ Thai Life Insurance Company Limited:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ