ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ (Excellence in Science Education Bureau)1 ความคิดเห็น
สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ (Excellence in Science Education Bureau)

ที่อยู่: 319 วังจันทรเกษม, ถนน ราชดำเนินนอก, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 288 5590

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

ใกล้ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ (Excellence in Science Education Bureau):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

167 ความคิดเห็น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ที่อยู่: 272 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 201 5000

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://science.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ34 ความคิดเห็น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่อยู่: 75/7 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 201 7000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.dss.go.th/

ใกล้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. CITE วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์8 ความคิดเห็น
CITE วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

ที่อยู่: 110 ประชาชื่น 8 แยก 1-2-4, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 954 7300

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยเอกชน

หน้าเว็บ: http://cite.dpu.ac.th/

ใกล้ CITE วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. Esri Thailand5 ความคิดเห็น
Esri Thailand

ที่อยู่: 202 Nang Linchi Rd, แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 678 0710

ผู้ชาย: บริษัทซอฟท์แวร์

หน้าเว็บ: https://www.esrith.com/

ใกล้ Esri Thailand:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

ที่อยู่: HCGV+J7Q, อาคาร BRI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน, แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร 10150 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 470 7325

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ

ใกล้ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย52 ความคิดเห็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 215 3555

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.chula.ac.th/en/

ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited5 ความคิดเห็น
Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited

ที่อยู่: 26th Floor, Unit 2607, 2608 South, 195 Empire Tower II, ถ. สาทรใต้, Yannawa, เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 667 0826

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท

หน้าเว็บ: https://th.jobsdb.com/

ใกล้ Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร5 ความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร

ที่อยู่: 88/7 ซอย ติวานนท์ 14, อำเภอเมืองนนทบุรี, 11000, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 951 0491

ผู้ชาย: ที่ปรึกษา

ใกล้ ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง692 ความคิดเห็น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่: 1 ซอย ฉลองกรุง 1, แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 329 8000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.kmitl.ac.th/

ใกล้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี630 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่: 126 ถ. ประชาอุทิศ, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 470 8000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.kmutt.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ226 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ถนน ​ประชา​ราษฎร์​1, แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 555 2000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.kmutnb.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. Green Science TechnologiesGreen Science Technologies

ที่อยู่: PM8C+7P3, แขวง ประเวศ, เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10250, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น. จ.

โทรศัพท์: +66 2 721 6892

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

หน้าเว็บ: http://greensciencetech.com/

ใกล้ Green Science Technologies:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า