ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญด้านวารสารศาสตร์ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

แสดงความคิดเห็น
12 ความคิดเห็น
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ราคา / คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: QF5R+25X, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10200, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 613 2733

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://jc.tu.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน


ใกล้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แสดงความคิดเห็น
10 ความคิดเห็น
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ราคา / คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 3J93+GP5, ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 696 6215

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.jc.tu.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงเชี่ยวชาญด้านวารสารศาสตร์


ใกล้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
42 ความคิดเห็น
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา / คุณภาพ
4.8
บริการ
4.9
ที่จอดรถ
4.8
ที่ตั้ง
4.8
สถานประกอบการ
4.8

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2205

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.commarts.chula.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงด้านวารสารศาสตร์


ใกล้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
ราคา / คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 126 ถ. ประชาอุทิศ, แขวง ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 470 8647

ผู้ชาย: สถาบันวิจัย


หน้าเว็บ: https://tci-thailand.org/


ใกล้ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. SI-UK Bangkok

แสดงความคิดเห็น
5 ความคิดเห็น
SI-UK Bangkok
ราคา / คุณภาพ
4
บริการ
3.9
ที่จอดรถ
3.9
ที่ตั้ง
3.9
สถานประกอบการ
3.9

ที่อยู่: Sukhumvit 25 VASU 01 Building, Room 501, 5th Floor Klongtoey Nua, เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 260 6033

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านการศึกษา


หน้าเว็บ: http://www.siuk-thailand.com/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงด้านวารสารศาสตร์


ใกล้ SI-UK Bangkok:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
19 ความคิดเห็น
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ราคา / คุณภาพ
4.3
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.3
ที่ตั้ง
4.3
สถานประกอบการ
4.3

ที่อยู่: 538/1, ถนนสามเสน, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300, 10300, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 241 3160

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


หน้าเว็บ: http://www.isra.or.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวารสารศาสตร์


ใกล้ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ราคา / คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: ถนน พุทธมณฑลสาย 4, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 441 0815

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://ihrp.mahidol.ac.th/


ใกล้ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. คณะรัฐศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
15 ความคิดเห็น
คณะรัฐศาสตร์
ราคา / คุณภาพ
4.5
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.4
ที่ตั้ง
4.4
สถานประกอบการ
4.4

ที่อยู่: QF5R+F6F, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10200, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 613 2301

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.polsci.tu.ac.th/index.html


ใกล้ คณะรัฐศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
71 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ราคา / คุณภาพ
4.3
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.3
ที่ตั้ง
4.3
สถานประกอบการ
4.3

ที่อยู่: วัด, 3 มหาธาตุ, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 222 0680

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.mcu.ac.th/


ใกล้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

แสดงความคิดเห็น
324 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
ราคา / คุณภาพ
4.6
บริการ
4.6
ที่จอดรถ
4.7
ที่ตั้ง
4.6
สถานประกอบการ
4.6

ที่อยู่: 31 ถนน หน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.su.ac.th/


ใกล้ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
8 ความคิดเห็น
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ราคา / คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: Q8VF+4WQ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล, นครปฐม 73170, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 800 2840

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://sh.mahidol.ac.th/


ใกล้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ