ดีที่สุด การศึกษาธรณีเทคนิค กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย:

1. พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย28 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 13:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 218 5442

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: https://www.chula.ac.th/museum/762/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

42 ความคิดเห็น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ที่อยู่: 924 ถนน สุขุมวิท, แขวง พระโขนง เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 392 4021

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้

หน้าเว็บ: http://www.ipst.ac.th/

ใกล้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. Department of Geology, Chulalongkorn University2 ความคิดเห็น
Department of Geology, Chulalongkorn University

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 5442

ผู้ชาย: โรงเรียน

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. กรมทรัพยากรธรณี28 ความคิดเห็น
กรมทรัพยากรธรณี

ที่อยู่: 75, 10 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 621 9500

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.dmr.go.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี103 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี

ที่อยู่: 75, กรมทรัพยากรธรณี, 10 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:30 น. อ.

โทรศัพท์: +66 2 621 9647

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: http://www.dmr.go.th/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ295 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่อยู่: 2 ถนน นางลิ้นจี่, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 287 9600

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.rmutk.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ797 ความคิดเห็น
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ที่อยู่: 928 ถ. สุขุมวิท, แขวง พระโขนง เขตค ลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. อ.

โทรศัพท์: +66 2 391 0544

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หน้าเว็บ: http://www.sciplanet.org/

ใกล้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. สวพ มทร.กรุงเทพสวพ มทร.กรุงเทพ

ที่อยู่: 2 ถนน นางลิ้นจี่, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

โทรศัพท์: +66 95 224 4262

ผู้ชาย: โรงเรียน

หน้าเว็บ: http://www.rdi.rmutk.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์174 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่อยู่: 399 ถนน สามเสน, แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 665 3777

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://www.rmutp.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ1 ความคิดเห็น
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่อยู่: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคาร 36 ชั้น 3 เลขที่ 2, ถนน นางลิ้นจี่, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 287 9600

ผู้ชาย: สถาบันวิจัย

หน้าเว็บ: https://rdi.rmutk.ac.th/

ใกล้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. วิชาศึกษาทั่วไป1 ความคิดเห็น
วิชาศึกษาทั่วไป

ที่อยู่: VHHQ+6VC, แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 544 8061

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://odin.pnru.ac.th/ge

ใกล้ วิชาศึกษาทั่วไป:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ10 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

ที่อยู่: 878 ถนน อาคารสงเคราะห์ 1, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต7 ความคิดเห็น
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

ที่อยู่: 1518 ถนน ประชาราษฎร์ 1, วงศ์สว่าง, บางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 555 2000 ext. 8612

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.mpte.eng.kmutnb.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้)53 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้)

ที่อยู่: 1635 ถ. เจริญกรุง, Yannawa เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://university-1386.business.site/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี630 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่: 126 ถ. ประชาอุทิศ, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 470 8000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.kmutt.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒​121 ความคิดเห็น
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒​

ที่อยู่: 333 ถนน นวมินทร์, แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 947 9160

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: http://www.bodin2.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒​:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)155 ความคิดเห็น
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ที่อยู่: 40 ซอย รามคำแหง 43/1, แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 538 2573

ผู้ชาย: โรงเรียนมัธยมศึกษา

หน้าเว็บ: https://www.bodin.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. โรงเรียนวัดราชบพิธ55 ความคิดเห็น
โรงเรียนวัดราชบพิธ

ที่อยู่: 3 ถนน สนามไชย, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 224 6774

ผู้ชาย: โรงเรียนชาย

หน้าเว็บ: http://www.rb.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนวัดราชบพิธ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร83 ความคิดเห็น
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่: ถนน พิษณุโลก, แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

ใกล้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัดบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด

ที่อยู่: 151 ถ. นวลจันทร์, แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 363 7723

ผู้ชาย: ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

หน้าเว็บ: http://www.gfe.co.th/

ใกล้ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ การศึกษาธรณีเทคนิค กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า