ดีที่สุด ผู้จัดการอิสระ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. OFFICER

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
OFFICER
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: อาคารซัน ทาวเวอร์, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัทใกล้ OFFICER:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

แสดงความคิดเห็น
23 ความคิดเห็น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: Capital Market Academy, Building 2, 2/9 Moo 4 Northpark Project Road, วิภาวดีรังสิต, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 955 1155

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://www.thai-iod.com/


ใกล้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. JobThai

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
JobThai
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601, แขวง สีลม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 480 9999


หน้าเว็บ: http://www.jobthai.com/


ใกล้ JobThai:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
184 ความคิดเห็น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: 2 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์, แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 345 1000

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://www.fti.or.th/


ใกล้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

แสดงความคิดเห็น
132 ความคิดเห็น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ราคา/คุณภาพ
3.9
บริการ
4
ที่จอดรถ
3.9
ที่ตั้ง
3.9
สถานประกอบการ
3.9

ที่อยู่: 333, 3 ถนน วิภาวดีรังสิต, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 033 9999

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://www.sec.or.th/


ใกล้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจทางพิเศษ (สาขา 1) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช CCB2

แสดงความคิดเห็น
105 ความคิดเห็น
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจทางพิเศษ (สาขา 1) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช CCB2
ราคา/คุณภาพ
4.2
บริการ
4.2
ที่จอดรถ
4.3
ที่ตั้ง
4.2
สถานประกอบการ
4.2

ที่อยู่: 238/7 ถนน ดินแดง, บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 641 4611

ผู้ชาย: บริษัทโทรคมนาคม


หน้าเว็บ: https://www.bemplc.co.th/


ใกล้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจทางพิเศษ (สาขา 1) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช CCB2:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. Pace Development Corporation

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
Pace Development Corporation
ราคา/คุณภาพ
3
บริการ
2.9
ที่จอดรถ
2.9
ที่ตั้ง
2.9
สถานประกอบการ
2.9

ที่อยู่: อาคาร CRC Tower All Seasons ชั้น 45, ถ. วิทยุ, แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 118 9599

ผู้ชาย: บริษัท


หน้าเว็บ: http://www.pacedev.com/


ใกล้ Pace Development Corporation:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand)

แสดงความคิดเห็น
324 ความคิดเห็น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand)
ราคา/คุณภาพ
4.3
บริการ
4.4
ที่จอดรถ
4.3
ที่ตั้ง
4.3
สถานประกอบการ
4.3

ที่อยู่: 93 ถ. รัชดาภิเษก, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 009 9999

ผู้ชาย: บริการด้านการลงทุน


หน้าเว็บ: https://www.set.or.th/


ใกล้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 เลขที่ 93, ถ. รัชดาภิเษก, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 009 9191

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://www.thailca.com/


ใกล้ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited

แสดงความคิดเห็น
5 ความคิดเห็น
Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited
ราคา/คุณภาพ
4
บริการ
3.9
ที่จอดรถ
3.9
ที่ตั้ง
3.9
สถานประกอบการ
3.9

ที่อยู่: 26th Floor, Unit 2607, 2608 South, 195 Empire Tower II, ถ. สาทรใต้, Yannawa, เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 667 0826

ผู้ชาย: สำนักงานของบริษัท


หน้าเว็บ: https://th.jobsdb.com/


ใกล้ Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน

แสดงความคิดเห็น
172 ความคิดเห็น
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน
ราคา/คุณภาพ
3.2
บริการ
3.3
ที่จอดรถ
3.2
ที่ตั้ง
3.2
สถานประกอบการ
3.2

ที่อยู่: 470 ถ. พหลโยธิน, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 299 8000

ผู้ชาย: ธนาคารออมสินใกล้ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

แสดงความคิดเห็น
102 ความคิดเห็น
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ราคา/คุณภาพ
4.2
บริการ
4.2
ที่จอดรถ
4.3
ที่ตั้ง
4.2
สถานประกอบการ
4.2

ที่อยู่: 999 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม, แขวง สะพานสอง เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

ผู้ชาย: นายหน้าอสังหาริมทรัพย์


หน้าเว็บ: http://areeyaagent.com/


ใกล้ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. KPI Tower

แสดงความคิดเห็น
143 ความคิดเห็น
KPI Tower
ราคา/คุณภาพ
4.1
บริการ
4
ที่จอดรถ
4
ที่ตั้ง
4
สถานประกอบการ
4

ที่อยู่: Kpi Tower, 1122 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 624 1111

ผู้ชาย: อาคารสำนักงาน


หน้าเว็บ: http://www.kpi.co.th/


14. บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

แสดงความคิดเห็น
346 ความคิดเห็น
บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ราคา/คุณภาพ
2.5
บริการ
2.6
ที่จอดรถ
2.5
ที่ตั้ง
2.5
สถานประกอบการ
2.5

ที่อยู่: อาคารไทยวิวัฒน์ประกันภัย, 71 ถนน ดินแดง, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 695 0800

ผู้ชาย: บริษัทประกันภัย


หน้าเว็บ: http://www.thaivivat.co.th/


ใกล้ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

แสดงความคิดเห็น
103 ความคิดเห็น
Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited
ราคา/คุณภาพ
4
บริการ
4
ที่จอดรถ
4.1
ที่ตั้ง
4
สถานประกอบการ
4

ที่อยู่: 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 1, 29-31 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 352 8000

ผู้ชาย: บริษัทประกันภัย


หน้าเว็บ: https://www.prudential.co.th/


ใกล้ Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. ICBC (Thai) - Head Office Branch

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
ICBC (Thai) - Head Office Branch
ราคา/คุณภาพ
3.6
บริการ
3.5
ที่จอดรถ
3.5
ที่ตั้ง
3.5
สถานประกอบการ
3.5

ที่อยู่: ชั้น L เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ เลขที่ 662, ถ. สุขุมวิท, แขวง คลองตัน เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 663 9009

ผู้ชาย: ธนาคาร


หน้าเว็บ: http://www.icbcthai.com/


ใกล้ ICBC (Thai) - Head Office Branch:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แสดงความคิดเห็น
127 ความคิดเห็น
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ราคา/คุณภาพ
3.5
บริการ
3.6
ที่จอดรถ
3.5
ที่ตั้ง
3.5
สถานประกอบการ
3.5

ที่อยู่: 63/2 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 1,3,4,5 และ 6, พระราม 9, แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 118 5555

ผู้ชาย: บริษัทประกันชีวิต


หน้าเว็บ: http://www.dhipayalife.co.th/


ใกล้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. ปริญญาโท MBA ผู้จัดการยุคใหม่ MMM มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
ปริญญาโท MBA ผู้จัดการยุคใหม่ MMM มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ราคา/คุณภาพ
5
บริการ
5
ที่จอดรถ
5
ที่ตั้ง
5
สถานประกอบการ
5

ที่อยู่: ป.โท , ปริญญาโท,สมัครเรียน ป.โท ปริญญาโท MBA ผูจัดการยุคใหม่ MMM มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 610, แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 310 8956

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ


หน้าเว็บ: https://mmm.ru.ac.th/


ใกล้ ปริญญาโท MBA ผู้จัดการยุคใหม่ MMM มหาวิทยาลัยรามคำแหง:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : เคอรี่ เอ็กเพรส สาขาสำนักบางรัก

แสดงความคิดเห็น
215 ความคิดเห็น
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : เคอรี่ เอ็กเพรส สาขาสำนักบางรัก
ราคา/คุณภาพ
2.6
บริการ
2.5
ที่จอดรถ
2.5
ที่ตั้ง
2.5
สถานประกอบการ
2.5

ที่อยู่: 906 ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู, ถ. เจริญกรุง, แขวง บางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 238 5558

ผู้ชาย: บริการจัดส่งพัสดุและไปรษณีย์


หน้าเว็บ: http://www.kerryexpress.com/


ใกล้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : เคอรี่ เอ็กเพรส สาขาสำนักบางรัก:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา/คุณภาพ
4.4
บริการ
4.5
ที่จอดรถ
4.4
ที่ตั้ง
4.4
สถานประกอบการ
4.4

ที่อยู่: อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20, ถ. พหลโยธิน, จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 937 1000

ผู้ชาย: ผู้ผลิตงานเหล็ก


หน้าเว็บ: http://www.tatasteelthailand.com/


ใกล้ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ