ดีที่สุด ชมรมดนตรี กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

1. ชมรมดนตรีไทย - เขตบางซื่อ

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
0 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ชมรมดนตรีไทย
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: RGCH+RJ2, ซอยกรุงเทพนนท์ 27, แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800 ไทย

2. ชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี ดนตรีไพเราะเสนาะหู - เขตบางซื่อ

Verifiedตรวจสอบแล้วยืนยันโปรไฟล์โดยเจ้าของวันนี้
0 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 1518 ถ. พิบูลสงคราม, แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียน

3. ชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี มจพ. - เขตบางซื่อ

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
0 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 1518 ถ. พิบูลสงคราม, แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียน

4. ดนตรีไทย บ้านครูเก่ง Baankrukeng Thai Music - เขตวังทองหลาง

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
8 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ดนตรีไทย บ้านครูเก่ง Baankrukeng Thai Music
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 57 ซ. สังคมสังเคราะห์ 28, แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 83 884 4494

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี

5. ชมรมดนตรีสากลอิเล็คโทนเพื่อเยาวชน - เขตมีนบุรี

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
ชมรมดนตรีสากลอิเล็คโทนเพื่อเยาวชน
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 2475, ถนน สีหบุรานุกิจ, มีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10510 ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี

6. KU Band (ชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) - เขตจตุจักร

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
6 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
KU Band (ชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: RHX8+V46, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

ผู้ชาย: สโมสรพบปะสังสรรค์

7. ชมรมดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนอมรพันธ์ 9 - เขตจตุจักร

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
ชมรมดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนอมรพันธ์ 9
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 67 /381, ถนนพหลโยธิน, ม.11 หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ซอยเสนานิคม1 เขตลาดพร้าว กทม., 10230, 10230, ไทย

โทรศัพท์: +66 89 173 4298

8. ชมรมดุริยกวี และห้องสมุดดนตรีร่วมสมัย - แขวงรองเมือง

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
ชมรมดุริยกวี และห้องสมุดดนตรีร่วมสมัย
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 41/159 ซอย สุนทรพิมล, แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 15:00 น. พฤ.

โทรศัพท์: +66 89 113 9219

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี

9. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - เขตบางซื่อ

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
1 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 95/3 ประชาราษฎร์สาย 1 ถ. ประชาราษฎร์สาย1, แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร 10800, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. ส.

โทรศัพท์: +66 2 668 9780

ผู้ชาย: องค์กรศิลปะ

10. ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง - เขตลาดกระบัง

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
1 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 3 ถนน ฉลองกรุง, แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

โทรศัพท์: +66 94 326 9337

ผู้ชาย: โรงเรียน

11. สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย - เขตดุสิต

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
7 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: QGF4+MMM, ถนนสามเสน, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:30 น.

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร

12. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - เขตดุสิต

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
1 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 444/2 ถนน สามเสน, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ใกล้เปิดแล้ว ⋅ 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 668 9780

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

13. Ku Acousitc ชมรมดนตรีอคูสติก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เขตจตุจักร

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
4 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
Ku Acousitc ชมรมดนตรีอคูสติก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 50 ซอย ชูชาติกำภู, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 22:00 น.

14. ชมรมศิลปะวัฒนธรรม อ.9 - เขตลาดพร้าว

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
ชมรมศิลปะวัฒนธรรม อ.9
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 57 ซอย อมรพันธ์ 9, ถ. เสนานิคม 1, แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร 10230 ไทย

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี

15. CU Band || ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - แขวงวังใหม่

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
CU Band || ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: อาคารจามจุรี 9, ชั้น 6, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

16. ชมรมวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เขตจตุจักร

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
6 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ชมรมวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: RHW8+C95, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 579 4107

ผู้ชาย: สโมสรพบปะสังสรรค์

17. Intania Music Club - แขวงปทุมวัน

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
Intania Music Club
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: PGPM+MMP, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

ผู้ชาย: สถานที่แสดงดนตรีสด

18. Dojo Leather Craft Club - เขตจตุจักร

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
Dojo Leather Craft Club
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: RHF6+MW8, วิภาวดีรังสิต, แขวง จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

โทรศัพท์: +66 89 680 9396

ผู้ชาย: โรงเรียนศิลปะ

19. ชมรมคนรักษ์ดนตรีไทย นนทบุรี - ตำบลบางรักน้อย

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
6 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ชมรมคนรักษ์ดนตรีไทย นนทบุรี
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: VCFX+MM2, ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000, ไทย

โทรศัพท์: +66 90 224 4362

ผู้ชาย: โรงเรียนดนตรี

20. ชมรมเพลงรักข้ามขอบฟ้า - เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
ชมรมเพลงรักข้ามขอบฟ้า
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 115, 117 ซอย ประดู่, แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. อ.

โทรศัพท์: +66 2 623 2218

ผู้ชาย: สโมสรพบปะสังสรรค์


เข้าชมมากที่สุด

เพิ่มความคิดเห็น ของ ชมรมดนตรี กรุงเทพฯ

ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า