ดีที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวฤดูร้อน กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง สถานที่ท่องเที่ยว:

1. เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์45152 ความคิดเห็น
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

ที่อยู่: 2194 ถ. เจริญกรุง, แขวง วัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม, กรุงเทพมหานคร 10120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 11:00 น.

โทรศัพท์: +66 92 246 0812

ผู้ชาย: สถานที่ท่องเที่ยว

ใกล้ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. ตลาดน้ำตลิ่งชัน

1331 ความคิดเห็น
ตลาดน้ำตลิ่งชัน

ที่อยู่: 333 ถนน ชักพระ, แขวง คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:30 น. ส.

โทรศัพท์: +66 85 832 1918

ผู้ชาย: สถานที่ท่องเที่ยว

ใกล้ ตลาดน้ำตลิ่งชัน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)21952 ความคิดเห็น
วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

ที่อยู่: QF2V+M34, ถนน หน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 15:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 224 3290

ผู้ชาย: วัด

หน้าเว็บ: https://www.royalgrandpalace.th/en/home

ใกล้ วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. ล้ง 19196566 ความคิดเห็น
ล้ง 1919

ที่อยู่: 248 ถนน เชียงใหม่, แขวง คลองสาน เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

ผู้ชาย: สถานที่ท่องเที่ยว

หน้าเว็บ: http://www.facebook.com/lhong1919/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. ศาลท้าวมหาพรหม3313 ความคิดเห็น
ศาลท้าวมหาพรหม

ที่อยู่: 494 ถนน ราชดำริ, แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 23:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 252 8750

ผู้ชาย: สถานที่สักการะบูชา

ใกล้ ศาลท้าวมหาพรหม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. ป้อมพระสุเมรุ1450 ความคิดเห็น
ป้อมพระสุเมรุ

ที่อยู่: QF7W+H7W, ถนน พระอาทิตย์, แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 21:00 น.

ผู้ชาย: ป้อมปราการ

หน้าเว็บ: http://phra-sumen-fort.websy.me/

ใกล้ ป้อมพระสุเมรุ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. เสาชิงช้า864 ความคิดเห็น
เสาชิงช้า

ที่อยู่: 239 ถนน ดินสอ, แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

ผู้ชาย: สถานที่ท่องเที่ยว

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. ตึกคิงเพาเวอร์ มหานคร9247 ความคิดเห็น
ตึกคิงเพาเวอร์ มหานคร

ที่อยู่: 114, 1 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์, เเขวง สีลม เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 ไทย

กำหนดการ: ใกล้เปิดแล้ว ⋅ 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 677 8721

ผู้ชาย: สถานที่ท่องเที่ยว

หน้าเว็บ: http://www.kingpowermahanakhon.co.th/

ใกล้ ตึกคิงเพาเวอร์ มหานคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร4332 ความคิดเห็น
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ที่อยู่: 146 ถ. บำรุงเมือง, แขวง วัดราชบพิตร เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 21:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 622 2819

ผู้ชาย: วัด

ใกล้ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. ซาฟารีเวิลด์29382 ความคิดเห็น
ซาฟารีเวิลด์

ที่อยู่: 99 ถนน ปัญญาอินทรา, แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา, กรุงเทพมหานคร 10510, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น. อ.

โทรศัพท์: +66 2 518 1000

ผู้ชาย: สวนสัตว์

หน้าเว็บ: http://www.safariworld.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. สวนสันติภาพ2504 ความคิดเห็น
สวนสันติภาพ

ที่อยู่: QG7R+4HR, ถ. ราชวิถี, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 21:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 245 2461

ผู้ชาย: สวนสาธารณะของเมือง

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. เมืองโบราณ สมุทรปราการ9872 ความคิดเห็น
เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ที่อยู่: หมู่ที่ 7, 296/1, ถ. สุขุมวิท, ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 026 8800

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

หน้าเว็บ: http://www.muangboranmuseum.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. ตลาดน้ำขวัญเรียม4994 ความคิดเห็น
ตลาดน้ำขวัญเรียม

ที่อยู่: 45 ซอย รามคำแหง 185, มีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10510, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น. ส.

โทรศัพท์: +66 81 357 1545

ผู้ชาย: ตลาดน้ำ

หน้าเว็บ: http://www.kwanriamfloatingmarket.com/

ใกล้ ตลาดน้ำขวัญเรียม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. พระที่นั่งวิมานเมฆ695 ความคิดเห็น
พระที่นั่งวิมานเมฆ

ที่อยู่: 5, 1 ถ. ราชวิถี, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

ผู้ชาย: สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

ใกล้ พระที่นั่งวิมานเมฆ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร1583 ความคิดเห็น
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

ที่อยู่: 3 ถนน ท่าพระจันทร์, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 222 6011

ผู้ชาย: วัด

หน้าเว็บ: http://www.watmahathat.com/

ใกล้ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)2445 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)

ที่อยู่: 810 ถนน กำแพงเพชร 4, แขวง จตุจักร เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. อ.

โทรศัพท์: +66 2 272 4500

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์เด็ก

หน้าเว็บ: http://www.cdm-bangkok.com/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กรุงเทพ379 ความคิดเห็น
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กรุงเทพ

ที่อยู่: 50 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 940 6543

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

หน้าเว็บ: https://facebook.com/BkkAquariumcom/

ใกล้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กรุงเทพ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมาลัยบัววิคตอเรีย258 ความคิดเห็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมาลัยบัววิคตอเรีย

ที่อยู่: 66/1, Amphur Nontaburi, 1, ถนน บางบัวทอง - สุพรรณบุรี, ตำบล ละหาร อำเภอบางบัวทอง, นนทบุรี 11110 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 89 057 2289

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

ใกล้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมาลัยบัววิคตอเรีย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. ตลาดน้ำคลองลัดมะยม8324 ความคิดเห็น
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ที่อยู่: 30/1 หมู่ที่ 15 ถนน บางระมาด, แขวง บางระมาด เขตตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น. ส.

โทรศัพท์: +66 2 422 4270

ผู้ชาย: ตลาดน้ำ

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ93 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ที่อยู่: พระบรมมหาราชวัง, ถนน หน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 225 9430

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์

หน้าเว็บ: http://www.qsmtthailand.org/

ใกล้ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ สถานที่ท่องเที่ยวฤดูร้อน กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า