ดีที่สุด การวิเคราะห์เซรุ่มวิทยา กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

ผู้แต่งและการอ้างอิง

เรียงโดย:
ความเกี่ยวข้อง
เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1429 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 0113

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ


หน้าเว็บ: https://www.ku.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงเซรุ่มวิทยาและวิทยา การวิเคราะห์

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

34 ความคิดเห็น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 75/7 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 201 7000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.dss.go.th/

ทบทวน: "เป็นหน่วยงานที่มีทั้งการวิเคราะห์ทดสอบ ..."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

111 ความคิดเห็น
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 1871 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 252 0167

ผู้ชาย: กระทรวงสาธารณสุข


หน้าเว็บ: http://www.saovabha.com/

ทบทวน: "มีการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ กรุณาตรวจสอบก่อนมาฉีดวัคซีนครับ"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

973 ความคิดเห็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.2
ความสนใจ
4.1
สุขอนามัย
4.7
ทำความสะอาด
4.3

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 215 3555

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ


หน้าเว็บ: https://www.chula.ac.th/

ทบทวน: "ดีครับ เป้นการจัดสถานที่ และการต้อนรับที่ดี เป้นหน้าตาประเทศ"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. สถาบันชีววัตถุ

5 ความคิดเห็น
สถาบันชีววัตถุ
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ราคา
5
ความสนใจ
4.8
สุขอนามัย
4.1
ทำความสะอาด
4.3

ที่อยู่: 88/7 ถนน ติวานนท์, ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 591 5448

ผู้ชาย: ห้องแล็บการแพทย์


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สถาบันชีววัตถุ:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

39 ความคิดเห็น
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1
ราคา
4.7
ความสนใจ
4.5
สุขอนามัย
4.9
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 196 ถ. พหลโยธิน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 579 1370

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://www.nrct.go.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.):

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

1 ความคิดเห็น
สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ราคา
4
ความสนใจ
4.8
สุขอนามัย
4.9
ทำความสะอาด
4.1

ที่อยู่: 315 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 7579

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://aip.rta.mi.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

325 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ราคา
4
ความสนใจ
4.6
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
4.4

ที่อยู่: 31 ถนน หน้าพระลาน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.su.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ):

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1076 ความคิดเห็น
สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1
ราคา
4
ความสนใจ
4.9
สุขอนามัย
4.5
ทำความสะอาด
4.5

ที่อยู่: 1871 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 252 0161

ผู้ชาย: ศูนย์การเรียนรู้


หน้าเว็บ: https://www.saovabha.org/

ทบทวน: "ชอบดูงู เป็นแหล่งศึกษาเซรุ่ม"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

30 ความคิดเห็น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.3
ความสนใจ
4.3
สุขอนามัย
4.8
ทำความสะอาด
4.5

ที่อยู่: 25, อาคารบัณฑิตวิทยาลัย, 25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 441 4125

ผู้ชาย: บัณฑิตวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://graduate.mahidol.ac.th/

ทบทวน: "สามารถติดต่อสอบถามการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท, เอก บริการดี ..."

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตคลองหนึ่ง

268 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตคลองหนึ่ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ราคา
5
ความสนใจ
4.3
สุขอนามัย
4
ทำความสะอาด
4.3

ที่อยู่: 1 หมู่ที่ 20 ถ. พหลโยธิน, ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 529 0674

ผู้ชาย: โรงเรียน


หน้าเว็บ: http://www.vru.ac.th/

ทบทวน: "... มีการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่ไปเยอะมาก สวยขึ้น ดีขึ้น บริการดี"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตคลองหนึ่ง:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. องค์การเภสัชกรรม

61 ความคิดเห็น
องค์การเภสัชกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ราคา
4.3
ความสนใจ
4.8
สุขอนามัย
4.1
ทำความสะอาด
4.5

ที่อยู่: 75/1 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 203 8000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.gpo.or.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ องค์การเภสัชกรรม:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. กรมควบคุมโรค

66 ความคิดเห็น
กรมควบคุมโรค
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.9
ราคา
4.4
ความสนใจ
4.3
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: ฝ, 88 21 ถ. ติวานนท์, อำเภอเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 590 3000

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.ddc.moph.go.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ กรมควบคุมโรค:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

6 ความคิดเห็น
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
4.9
สุขอนามัย
4.5
ทำความสะอาด
4.3

ที่อยู่: 50 ซอย สุวรรณวาจกกสิกิจ, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 8540

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.doa.go.th/plprotect

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงเซรุ่มวิทยา

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

ทุกสัปดาห์อัลกอริธึมของเราจะค้นหาไซต์ใหม่ๆ และเราแนะนำเพียง 20 อันดับแรก เท่านั้น อัปเดตครั้งต่อไปใน 829 นาที.


⭐️ หากคุณโปรโมตหรือเพิ่มธุรกิจของคุณ รายชื่อของคุณจะอยู่ในรายการนี้อย่างถาวร

เราช่วยคุณเลือก การวิเคราะห์เซรุ่มวิทยา กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับสู่ For Bangkok Lovers! ที่นี่คุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองหลวงของเยอรมัน เราต้องการร่วมเดินทางไปกับคุณตลอดการเดินทางในเมือง ไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่นั่น ในวันหยุด แค่ไปเที่ยวสองสามวัน หรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นมือเก่าและต้องการเซอร์ไพรส์ เราจะแสดง การวิเคราะห์เซรุ่มวิทยา ให้คุณดู!
มีเมืองไม่กี่แห่งที่มีประวัติศาสตร์ล่าสุดที่สำคัญพอๆ กับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องศาลเจ้าอันวิจิตรงดงามและชีวิตบนท้องถนนที่มีชีวิตชีวา เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ในทุกหิน ทุกมุม และทุกถนน เราทุกคนต่างคุ้นเคยกับอดีตของเมืองนี้ และมีผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมทุกวัน
ความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพฯ ขึ้นอยู่กับอดีต และเพื่อให้คุณเข้าใจได้ 100% เราอยู่ที่นี่ พร้อมเสนอโพสต์มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเมือง เพื่อให้คุณมีเมืองนี้อยู่ในมือคุณ ดังนั้นใช้เราอย่างเต็มที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์นี้! ไม่รู้จะกินที่ไหน? เรามีรายชื่อร้านอาหารที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด ส่วนหนึ่งของแผนที่และคำแนะนำ เพื่อช่วยคุณให้รอดพ้นจากการหลงทาง นอกจากนี้เรายังแนะนำที่พักพร้อมข้อมูลที่ตั้งโรงแรม แพ็คเกจราคา และบทวิจารณ์
สิ่งที่ต้องทำ เยี่ยมชมอะไร และซื้อที่ไหน ... นั่นคือสิ่งที่คุณจะพบน้อยที่สุดในเว็บไซต์นี้เพราะทุกอย่างคือทุกอย่างและนั่นคือสิ่งที่เราจะเสนอให้คุณ สำหรับ Bangkok Lovers เราได้สร้างเว็บไซต์นี้ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของคุณในเมืองหลวง และเมื่อคุณออกจากที่นี่ คุณจะจากไปพร้อมกับรสชาติที่ดีที่สุดในปากของคุณ เพื่อให้คุณกลับมาอีกแน่นอน ด้วยวิธีนี้ คุณจะอยู่กับเรา เพลิดเพลินกับการอัปเดตและติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการพัฒนาของภาคการท่องเที่ยว การพาณิชย์และบริการใน กรุงเทพฯ
จากคนรัก เพื่อคนรัก!