ดีที่สุด ศูนย์คนพิการทางจิต กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น
188 ความคิดเห็น
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 420 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 8365

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.blind.or.th/


ใกล้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
54 ความคิดเห็น
ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: QGCH+34P, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 3388

ผู้ชาย: บริการเพื่อคนพิการและองค์กรให้การสนับสนุนใกล้ ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 47 หมู่ 4, โรงพยาบาลศรีธัญญา, ถ. ติวานนท์, อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 968 9667

ผู้ชาย: คลินิกสุขภาพจิต


หน้าเว็บ: http://www.amith.org/


ใกล้ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น
90 ความคิดเห็น
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ราคา
4.9
ความสนใจ
4.8
สุขอนามัย
4.8
ทำความสะอาด
4.8

ที่อยู่: 255, อาคาร 60 ปี กรม ประชาสงเคราะห์ ชั้น ถนน, 1 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 3388

ผู้ชาย: กระทรวงสังคมสงเคราะห์


หน้าเว็บ: http://dep.go.th/


ใกล้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
สิ่งอำนวยความสะดวก
2.9
ราคา
2.9
ความสนใจ
3
สุขอนามัย
2.9
ทำความสะอาด
2.9

ที่อยู่: QPX9+28F, ซอย รามคำแหง 172, มีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10150 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 136 7288

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://dep.go.th/


ใกล้ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Universal Foundation for Persons with Disabilities

แสดงความคิดเห็น
34 ความคิดเห็น
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Universal Foundation for Persons with Disabilities
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ราคา
4.6
ความสนใจ
4.6
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 27, 27/1-5 ถ. อรุณอมรินทร์, แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 886 1188

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://forallcenter.org/


ใกล้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Universal Foundation for Persons with Disabilities:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
39 ความคิดเห็น
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ราคา
4.3
ความสนใจ
4.2
สุขอนามัย
4.2
ทำความสะอาด
4.2

ที่อยู่: 85, 1-3 ซ. บุญอยู่, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 246 3835

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://tabgroup.tab.or.th/


ใกล้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
สิ่งอำนวยความสะดวก
2.9
ราคา
2.9
ความสนใจ
3
สุขอนามัย
2.9
ทำความสะอาด
2.9

ที่อยู่: 29 ถนน วิสุทธิกษัตริย์, แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 281 3019

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.tddf.or.th/


ใกล้ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

แสดงความคิดเห็น
26 ความคิดเห็น
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ราคา
4.6
ความสนใจ
4.6
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 546 ซอย ลาดพร้าว 47, แขวง สะพานสอง เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 539 2916

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://fcdthailand.org/


ใกล้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. Living Recovery Center

แสดงความคิดเห็น
8 ความคิดเห็น
Living Recovery Center
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ราคา
4.9
ความสนใจ
4.8
สุขอนามัย
4.8
ทำความสะอาด
4.8

ที่อยู่: 341 Bond Street, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 64 258 9358

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


หน้าเว็บ: http://www.livingth.org/


ใกล้ Living Recovery Center:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 255, อาคาร ศพอ. ห้อง 6-8, ถนนราชวิถี, แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร, 10400, 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 4260

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร


หน้าเว็บ: http://www.dth.or.th/


ใกล้ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. กลุ่มงานพัสดุ สถาบันราชานุกูล

แสดงความคิดเห็น
กลุ่มงานพัสดุ สถาบันราชานุกูล
สิ่งอำนวยความสะดวก
ราคา
0
ความสนใจ
0
สุขอนามัย
0
ทำความสะอาด
0

ที่อยู่: QH73+4JR, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 248 8900

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: https://th.rajanukul.go.th/


ใกล้ กลุ่มงานพัสดุ สถาบันราชานุกูล:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น
39 ความคิดเห็น
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ราคา
4.4
ความสนใจ
4.3
สุขอนามัย
4.3
ทำความสะอาด
4.3

ที่อยู่: 362 ถนน เพชรบุรี, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 215 0781

ผู้ชาย: มูลนิธิใกล้ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
27 ความคิดเห็น
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ราคา
4.7
ความสนใจ
4.8
สุขอนามัย
4.7
ทำความสะอาด
4.7

ที่อยู่: 49, 6 ซอย รามอินทรา 8, แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 971 9727

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: https://apidth.business.site/


ใกล้ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. Princess Sirindhorn Craniofacial Center

แสดงความคิดเห็น
Princess Sirindhorn Craniofacial Center
สิ่งอำนวยความสะดวก
ราคา
0
ความสนใจ
0
สุขอนามัย
0
ทำความสะอาด
0

ที่อยู่: 1873 Rama 4 road, Pathumwan, floor 14, Sor Gor building, King Chulalongkorn Memorial Hospital,, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 256 4330

ผู้ชาย: โรงพยาบาล


หน้าเว็บ: http://www.craniofacial.or.th/


ใกล้ Princess Sirindhorn Craniofacial Center:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร(สาขาสายไหม)

แสดงความคิดเห็น
5 ความคิดเห็น
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร(สาขาสายไหม)
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.3
ราคา
3.4
ความสนใจ
3.3
สุขอนามัย
3.3
ทำความสะอาด
3.3

ที่อยู่: WMG4+F5M, แขวง สายไหม เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

ผู้ชาย: สถานที่ราชการใกล้ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร(สาขาสายไหม):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

แสดงความคิดเห็น
9 ความคิดเห็น
ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.8
ราคา
3.8
ความสนใจ
3.9
สุขอนามัย
3.8
ทำความสะอาด
3.8

ที่อยู่: 85, 1-2 ซ. บุญอยู่, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 248 0555

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.tab.or.th/


ใกล้ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

แสดงความคิดเห็น
101 ความคิดเห็น
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ราคา
4.4
ความสนใจ
4.4
สุขอนามัย
4.4
ทำความสะอาด
4.4

ที่อยู่: 78/2 หมู่1, ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด 1, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 583 6518

ผู้ชาย: มูลนิธิ


หน้าเว็บ: http://www.blind.or.th/centre/contact/3


ใกล้ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร(ลาดกระบัง)

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร(ลาดกระบัง)
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ราคา
4.5
ความสนใจ
4.4
สุขอนามัย
4.4
ทำความสะอาด
4.4

ที่อยู่: 1 ซอย บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง, แขวง ทับยาว เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 364 7772

ผู้ชาย: บริการเพื่อคนพิการและองค์กรให้การสนับสนุนใกล้ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร(ลาดกระบัง):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.9
ราคา
3.9
ความสนใจ
4
สุขอนามัย
3.9
ทำความสะอาด
3.9

ที่อยู่: 349 ถนน เทอดดำริ, แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

ผู้ชาย: มูลนิธิใกล้ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ