ดีที่สุด ศูนย์คนพิการทางจิต กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ - เขตราชเทวี

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
188 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 420 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 8365

ผู้ชาย: มูลนิธิ

2. ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร - เขตราชเทวี

Verifiedยืนยันโปรไฟล์โดยเจ้าของวันนี้
54 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: QGCH+34P, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 3388

ผู้ชาย: บริการเพื่อคนพิการและองค์กรให้การสนับสนุน

3. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต - ตำบลบางเขน

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
1 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 47 หมู่ 4, โรงพยาบาลศรีธัญญา, ถ. ติวานนท์, อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี 11000 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 968 9667

ผู้ชาย: คลินิกสุขภาพจิต

4. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - เขตราชเทวี

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
90 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 255, อาคาร 60 ปี กรม ประชาสงเคราะห์ ชั้น ถนน, 1 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 3388

ผู้ชาย: กระทรวงสังคมสงเคราะห์

5. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี - เขตมีนบุรี

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
2 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: QPX9+28F, ซอย รามคำแหง 172, มีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10150 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 136 7288

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

6. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Universal Foundation for Persons with Disabilities - เขตบางกอกน้อย

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
34 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Universal Foundation for Persons with Disabilities
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 27, 27/1-5 ถ. อรุณอมรินทร์, แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 886 1188

ผู้ชาย: มูลนิธิ

7. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย - เขตพญาไท

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
39 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 85, 1-3 ซ. บุญอยู่, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 246 3835

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร

8. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย - เขตพระนคร

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
2 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 29 ถนน วิสุทธิกษัตริย์, แขวง บางขุนพรหม เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 281 3019

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

9. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ - เขตวังทองหลาง

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
26 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 546 ซอย ลาดพร้าว 47, แขวง สะพานสอง เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 539 2916

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

10. Living Recovery Center - ตำบลบ้านใหม่

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
8 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
Living Recovery Center
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 341 Bond Street, Bang Phut, Pak Kret, Nonthaburi 11120, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 09:00 น.

โทรศัพท์: +66 64 258 9358

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร

11. สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย - เขตราชเทวี

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
2 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 255, อาคาร ศพอ. ห้อง 6-8, ถนนราชวิถี, แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร, 10400, 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 4260

ผู้ชาย: องค์กรไม่แสวงผลกำไร

12. กลุ่มงานพัสดุ สถาบันราชานุกูล - เขตดินแดง

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
กลุ่มงานพัสดุ สถาบันราชานุกูล
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: QH73+4JR, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 248 8900

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

13. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ - เขตราชเทวี

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
39 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 362 ถนน เพชรบุรี, แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 215 0781

ผู้ชาย: มูลนิธิ

14. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย - เขตบางเขน

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
27 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 49, 6 ซอย รามอินทรา 8, แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 971 9727

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร

15. Princess Sirindhorn Craniofacial Center - แขวงปทุมวัน

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
รีวิวใหม่
Princess Sirindhorn Craniofacial Center
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 1873 Rama 4 road, Pathumwan, floor 14, Sor Gor building, King Chulalongkorn Memorial Hospital,, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 256 4330

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

16. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร(สาขาสายไหม) - เขตสายไหม

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
5 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร(สาขาสายไหม)
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: WMG4+F5M, แขวง สายไหม เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

17. ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ - เขตพญาไท

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
9 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 85, 1-2 ซ. บุญอยู่, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 248 0555

ผู้ชาย: มูลนิธิ

18. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด - ตำบลบางตลาด

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
101 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 78/2 หมู่1, ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด 1, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 583 6518

ผู้ชาย: มูลนิธิ

19. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร(ลาดกระบัง) - เขตลาดกระบัง

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
6 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร(ลาดกระบัง)
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 1 ซอย บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง, แขวง ทับยาว เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 364 7772

ผู้ชาย: บริการเพื่อคนพิการและองค์กรให้การสนับสนุน

20. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ - เขตดุสิต

Not verifiedไม่ได้รับการยืนยันไม่มีการอ้างสิทธิ์ธุรกิจนี้ เจ้าของที่อ้างสิทธิ์ในธุรกิจของตนสามารถอัปเดตรายละเอียดโปรไฟล์ เพิ่มรูปภาพ ตอบรีวิว และอื่นๆ

ขอโปรไฟล์ฟรีของคุณตอนนี้
1 ความคิดเห็น
รีวิวใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

ที่อยู่: 349 ถนน เทอดดำริ, แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

ผู้ชาย: มูลนิธิ


เข้าชมมากที่สุด

เพิ่มความคิดเห็น ของ ศูนย์คนพิการทางจิต กรุงเทพฯ

ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า