ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญโรคจิตเภท กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

ผู้แต่งและการอ้างอิง

เรียงโดย:
ความเกี่ยวข้อง
เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. ศูนย์สุขภาพจิต

1 ความคิดเห็น
ศูนย์สุขภาพจิต
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: PHW2+HXR, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 066 8888

ผู้ชาย: บริการด้านสุขภาพจิต


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ศูนย์สุขภาพจิต:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

115 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 112 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา, แขวง คลองสาน เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 442 2500

ผู้ชาย: โรงพยาบาลจิตเวช


หน้าเว็บ: http://www.somdet.go.th/

ทบทวน: "มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง"

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

63 ความคิดเห็น
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 23 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 441 6100

ผู้ชาย: โรงพยาบาลจิตเวช


หน้าเว็บ: http://www.galya.go.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

5 ความคิดเห็น
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ราคา
4.6
ความสนใจ
4.2
สุขอนามัย
4
ทำความสะอาด
4.8

ที่อยู่: 112 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา, แขวง คลองสาน เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 442 2500

ผู้ชาย: โรงพยาบาลจิตเวช


หน้าเว็บ: http://www.somdet.go.th/public/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. กายใจคลินิก Body & Mind Clinic

4 ความคิดเห็น
กายใจคลินิก Body & Mind Clinic
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: Chamchuri Square Building, 2nd Floor 315, ถ. พญาไท, Pathumwan, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 13:00 น.

โทรศัพท์: +66 93 332 2511

ผู้ชาย: จิตแพทย์


หน้าเว็บ: http://www.bodyandmindclinicbkk.com/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ กายใจคลินิก Body & Mind Clinic:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. Srithanya Hospital

178 ความคิดเห็น
Srithanya Hospital
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.3
ความสนใจ
4.2
สุขอนามัย
4.7
ทำความสะอาด
4.2

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 528 7800

ผู้ชาย: คลินิกสุขภาพจิต


หน้าเว็บ: http://www.srithanya.go.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ Srithanya Hospital:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

1 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ราคา
5
ความสนใจ
4
สุขอนามัย
4.8
ทำความสะอาด
4.7

ที่อยู่: 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 640 4488

ผู้ชาย: วิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.rcpsycht.org/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

23 ความคิดเห็น
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ราคา
5
ความสนใจ
4.6
สุขอนามัย
4.5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 75, 1 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 248 8999

ผู้ชาย: คลินิกสุขภาพจิต


หน้าเว็บ: https://www.camri.go.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. โรงพยาบาลมนารมย์

114 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลมนารมย์
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.2
ความสนใจ
4.1
สุขอนามัย
4.3
ทำความสะอาด
4.9

ที่อยู่: 9 ซอย สุขุมวิท 70/3, แขวง บางนา เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 07:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 725 9595

ผู้ชาย: โรงพยาบาลจิตเวช


หน้าเว็บ: https://www.manarom.com/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ โรงพยาบาลมนารมย์:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านนิติจิตเวช

พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านนิติจิตเวช
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ราคา
4.3
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
4.2
ทำความสะอาด
4.5

ที่อยู่: 23 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 13:30 น.

ผู้ชาย: คลินิกสุขภาพจิต


หน้าเว็บ: http://www.galya.go.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านนิติจิตเวช:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. Chitiwet Clinic

Chitiwet Clinic
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
4.6
ความสนใจ
4.7
สุขอนามัย
4.8
ทำความสะอาด
4.8

ที่อยู่: 217, 2 ถนน อิสรภาพ, Baanchanglor, เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 412 1551

ผู้ชาย: คลินิกวอร์กอิน


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ Chitiwet Clinic:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. โรงพยาบาลเจ้าพระยา

138 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ราคา
4.5
ความสนใจ
4.7
สุขอนามัย
4.7
ทำความสะอาด
4.5

ที่อยู่: 113/44 ถนน บรมราชชนนี, แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 434 1111

ผู้ชาย: โรงพยาบาลเอกชน


หน้าเว็บ: http://www.chaophya.com/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ โรงพยาบาลเจ้าพระยา:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. รามา แชนแนล (Rama Channel)

3 ความคิดเห็น
รามา แชนแนล (Rama Channel)
สิ่งอำนวยความสะดวก
4
ราคา
4.8
ความสนใจ
4.1
สุขอนามัย
4.9
ทำความสะอาด
4.8

ที่อยู่: 270 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 0182

ผู้ชาย: สถานีโทรทัศน์


ไม่มีข้อเสนอ


14. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

52 ความคิดเห็น
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ราคา
4.9
ความสนใจ
4.8
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4.8

ที่อยู่: ดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 248 8900

ผู้ชาย: บริการด้านสุขภาพจิต


หน้าเว็บ: http://www.rajanukul.go.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

1492 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ราคา
4.8
ความสนใจ
4.2
สุขอนามัย
4.5
ทำความสะอาด
4.3

ที่อยู่: 33 ซอย สุขุมวิท 3, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 066 8888

ผู้ชาย: โรงพยาบาลเอกชน


หน้าเว็บ: https://www.bumrungrad.com/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. กรมสุขภาพจิต

5 ความคิดเห็น
กรมสุขภาพจิต
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.5
ราคา
4.8
ความสนใจ
4.4
สุขอนามัย
4
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: ถนนติวานนท์, อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000, 11000, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 08:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 280 4272

ผู้ชาย: สำนักงานว่าการสหพันธรัฐ


หน้าเว็บ: http://www.mhso.dmh.go.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ กรมสุขภาพจิต:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. โรงพยาบาลกรุงเทพ

914 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลกรุงเทพ
สิ่งอำนวยความสะดวก
4
ราคา
4
ความสนใจ
4.1
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4

ที่อยู่: 2 ซ. เพชรบุรี 47 แยก 10, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 310 3000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลเอกชน


หน้าเว็บ: http://www.bangkokhospital.com/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ โรงพยาบาลกรุงเทพ:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. โรงพยาบาลพญาไท 2

394 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลพญาไท 2
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ราคา
4.2
ความสนใจ
4.1
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 943 ถ. พหลโยธิน, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 271 6700

ผู้ชาย: โรงพยาบาลเอกชน


หน้าเว็บ: https://www.phyathai.com/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ โรงพยาบาลพญาไท 2:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

192 ความคิดเห็น
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.9
ราคา
4
ความสนใจ
4.9
สุขอนามัย
4.7
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 222 หมู่ที่ 1 ถ. ติวานนท์, ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด, นนทบุรี 11120, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 502 2345

ผู้ชาย: ศูนย์การแพทย์


หน้าเว็บ: http://pcmc.swu.ac.th/

ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

741 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.9
ความสนใจ
4.4
สุขอนามัย
4.7
ทำความสะอาด
4.5

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 649 4000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย


ไม่มีข้อเสนอ


ใกล้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย:

คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

ทุกสัปดาห์อัลกอริธึมของเราจะค้นหาไซต์ใหม่ๆ และเราแนะนำเพียง 20 อันดับแรก เท่านั้น อัปเดตครั้งต่อไปใน 713 นาที.


⭐️ หากคุณโปรโมตหรือเพิ่มธุรกิจของคุณ รายชื่อของคุณจะอยู่ในรายการนี้อย่างถาวร

เราช่วยคุณเลือก ผู้เชี่ยวชาญโรคจิตเภท กรุงเทพฯ

ยินดีต้อนรับสู่ For Bangkok Lovers! ที่นี่คุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองหลวงของเยอรมัน เราต้องการร่วมเดินทางไปกับคุณตลอดการเดินทางในเมือง ไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่นั่น ในวันหยุด แค่ไปเที่ยวสองสามวัน หรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นมือเก่าและต้องการเซอร์ไพรส์ เราจะแสดง ผู้เชี่ยวชาญโรคจิตเภท ให้คุณดู!
มีเมืองไม่กี่แห่งที่มีประวัติศาสตร์ล่าสุดที่สำคัญพอๆ กับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องศาลเจ้าอันวิจิตรงดงามและชีวิตบนท้องถนนที่มีชีวิตชีวา เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ในทุกหิน ทุกมุม และทุกถนน เราทุกคนต่างคุ้นเคยกับอดีตของเมืองนี้ และมีผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมทุกวัน
ความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพฯ ขึ้นอยู่กับอดีต และเพื่อให้คุณเข้าใจได้ 100% เราอยู่ที่นี่ พร้อมเสนอโพสต์มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเมือง เพื่อให้คุณมีเมืองนี้อยู่ในมือคุณ ดังนั้นใช้เราอย่างเต็มที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์นี้! ไม่รู้จะกินที่ไหน? เรามีรายชื่อร้านอาหารที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด ส่วนหนึ่งของแผนที่และคำแนะนำ เพื่อช่วยคุณให้รอดพ้นจากการหลงทาง นอกจากนี้เรายังแนะนำที่พักพร้อมข้อมูลที่ตั้งโรงแรม แพ็คเกจราคา และบทวิจารณ์
สิ่งที่ต้องทำ เยี่ยมชมอะไร และซื้อที่ไหน ... นั่นคือสิ่งที่คุณจะพบน้อยที่สุดในเว็บไซต์นี้เพราะทุกอย่างคือทุกอย่างและนั่นคือสิ่งที่เราจะเสนอให้คุณ สำหรับ Bangkok Lovers เราได้สร้างเว็บไซต์นี้ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของคุณในเมืองหลวง และเมื่อคุณออกจากที่นี่ คุณจะจากไปพร้อมกับรสชาติที่ดีที่สุดในปากของคุณ เพื่อให้คุณกลับมาอีกแน่นอน ด้วยวิธีนี้ คุณจะอยู่กับเรา เพลิดเพลินกับการอัปเดตและติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการพัฒนาของภาคการท่องเที่ยว การพาณิชย์และบริการใน กรุงเทพฯ
จากคนรัก เพื่อคนรัก!