ดีที่สุด แพทย์ชีวเคมีคลินิก กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง คลินิกการแพทย์:

1. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช20 ความคิดเห็น
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

ที่อยู่: Wanglang Road, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 419 1700

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์

ใกล้ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

111 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. Novavida Integrative Medical Center1 ความคิดเห็น
Novavida Integrative Medical Center

ที่อยู่: Phothalai Golf Park, Floor 3rd, Room 303A-306A, 28/2 Soi Klong Lamchiak School Kwang Klongjan, เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 508 5100

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.novavida.co.th/

ใกล้ Novavida Integrative Medical Center:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. สถาบันโรคผิวหนัง143 ความคิดเห็น
สถาบันโรคผิวหนัง

ที่อยู่: 420/7 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 12:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 5222

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.iod.go.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน119 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ที่อยู่: 420, 6 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 306 9199

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center)หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center)

ที่อยู่: สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center) ห้อง 310 ชั้น 3, ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 201 1638

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

ใกล้ หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. Bangkok Cytogenetics Center Co.,Ltd.8 ความคิดเห็น
Bangkok Cytogenetics Center Co.,Ltd.

ที่อยู่: 65/18 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/6, ถนน วิภาวดีรังสิต, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 690 0063

ผู้ชาย: ห้องแล็บการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.bccgroup-thailand.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. Siriraj Medical Library16 ความคิดเห็น
Siriraj Medical Library

ที่อยู่: 2 ถนน วัดสุทธาวาส, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 22:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 419 8053

ผู้ชาย: ห้องสมุด

หน้าเว็บ: https://medlib.si.mahidol.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. บริษัท บางกอกอินเตอร์ เมดิคอล แลบ จำกัดบริษัท บางกอกอินเตอร์ เมดิคอล แลบ จำกัด

ที่อยู่: 187, 19 ถนน พุทธบูชา, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 98 910 4911

ผู้ชาย: ศูนย์การแพทย์

หน้าเว็บ: https://bangkokintermedical.com/

ใกล้ บริษัท บางกอกอินเตอร์ เมดิคอล แลบ จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ5 ความคิดเห็น
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ

ที่อยู่: 6 ซอย รามอินทรา 52/1, แขวง คันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 948 5757

ผู้ชาย: แพทย์

หน้าเว็บ: http://www.amtt.org/

ใกล้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด (Medical Line Lab)32 ความคิดเห็น
บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด (Medical Line Lab)

ที่อยู่: 2778 ศูนย์การค้าไดรฟ์อินซอย 3, 130 ลาดพร้าว, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 374 9604

ผู้ชาย: ห้องแล็บการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.medicallinelab.co.th/

ใกล้ บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด (Medical Line Lab):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก1 ความคิดเห็น
พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก

ที่อยู่: 1109, 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 11 ยูนิต, 1116 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 160 5372

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์

หน้าเว็บ: http://ihri.org/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. Center for Medical Genomics (ศูนย์จีโนมทางการแพทย์) Ramathibodi Hospital1 ความคิดเห็น
Center for Medical Genomics (ศูนย์จีโนมทางการแพทย์) Ramathibodi Hospital

ที่อยู่: แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 64 585 0928

ผู้ชาย: ห้องแล็บการแพทย์

ใกล้ Center for Medical Genomics (ศูนย์จีโนมทางการแพทย์) Ramathibodi Hospital:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. โรงพยาบาลรามาธิบดี713 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่: 270 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี2 ความคิดเห็น
สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่: อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270, ถ. พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 201 1618

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

ใกล้ สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม1 ความคิดเห็น
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 419 7284

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. สำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์สำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์

ที่อยู่: QG9G+CCM, อาคาร ศูนย์วิจัย, ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 201 2625

ผู้ชาย: สำนักงาน

ใกล้ สำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. โรงพยาบาลศิครินทร์4540 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลศิครินทร์

ที่อยู่: 976 ถ. ลาซาล, แขวง บางนาใต้ เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 366 9900

ผู้ชาย: โรงพยาบาลเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.sikarin.com/

ใกล้ โรงพยาบาลศิครินทร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ แพทย์ชีวเคมีคลินิก กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า