ดีที่สุด แพทย์ชีวเคมีคลินิก กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

แสดงความคิดเห็น
20 ความคิดเห็น
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: Wanglang Road, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 419 1700

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์ใกล้ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
111 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์


ทบทวน: "อาจารย์แพทย์ที่นี่เก่งและน่ารักกับผู้ป่วยค่ะ"


ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. Novavida Integrative Medical Center

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
Novavida Integrative Medical Center
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: Phothalai Golf Park, Floor 3rd, Room 303A-306A, 28/2 Soi Klong Lamchiak School Kwang Klongjan, เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 508 5100

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์


หน้าเว็บ: http://www.novavida.co.th/


ใกล้ Novavida Integrative Medical Center:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. สถาบันโรคผิวหนัง

แสดงความคิดเห็น
143 ความคิดเห็น
สถาบันโรคผิวหนัง
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.9
ราคา
4.8
ความสนใจ
4.8
สุขอนามัย
4.8
ทำความสะอาด
4.8

ที่อยู่: 420/7 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 12:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 354 5222

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: http://www.iod.go.th/

ทบทวน: "ประชาสัมพันธ์ พยาบาล แพทย์ ห้องยา สถานที่สะอาด ชื่นชมคะ"


ใกล้ สถาบันโรคผิวหนัง:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น
36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.7
ความสนใจ
4.6
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์


หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงชีวเคมีคลินิก


ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น
539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.6
ความสนใจ
4.7
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์


ทบทวน: "อาจารย์แพทย์ที่นี่เก่งมากๆ"


ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

แสดงความคิดเห็น
119 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.3
ราคา
4.2
ความสนใจ
4.2
สุขอนามัย
4.2
ทำความสะอาด
4.2

ที่อยู่: 420, 6 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 306 9199

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย


ทบทวน: "เวชศาสตร์เขตร้อนเปิดให้บริการคลินิกไข้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ"


ใกล้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center)

แสดงความคิดเห็น
หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center)
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ราคา
ความสนใจ
0
สุขอนามัย
0
ทำความสะอาด
0

ที่อยู่: สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center) ห้อง 310 ชั้น 3, ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 201 1638

ผู้ชาย: โรงพยาบาลใกล้ หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

9. Bangkok Cytogenetics Center Co.,Ltd.

แสดงความคิดเห็น
8 ความคิดเห็น
Bangkok Cytogenetics Center Co.,Ltd.
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.8
ราคา
4.8
ความสนใจ
4.9
สุขอนามัย
4.8
ทำความสะอาด
4.8

ที่อยู่: 65/18 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/6, ถนน วิภาวดีรังสิต, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 690 0063

ผู้ชาย: ห้องแล็บการแพทย์


หน้าเว็บ: http://www.bccgroup-thailand.com/


ใกล้ Bangkok Cytogenetics Center Co.,Ltd.:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. Siriraj Medical Library

แสดงความคิดเห็น
16 ความคิดเห็น
Siriraj Medical Library
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.5
ความสนใจ
4.5
สุขอนามัย
4.5
ทำความสะอาด
4.5

ที่อยู่: 2 ถนน วัดสุทธาวาส, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 22:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 419 8053

ผู้ชาย: ห้องสมุด


หน้าเว็บ: https://medlib.si.mahidol.ac.th/

ทบทวน: "โปรดแต่งกายให้เรียบร้อย และให้เข้าเฉพาะ นักศึกษาแพทย์ครับ"


11. บริษัท บางกอกอินเตอร์ เมดิคอล แลบ จำกัด

แสดงความคิดเห็น
บริษัท บางกอกอินเตอร์ เมดิคอล แลบ จำกัด
สิ่งอำนวยความสะดวก
0
ราคา
ความสนใจ
0
สุขอนามัย
0
ทำความสะอาด
0

ที่อยู่: 187, 19 ถนน พุทธบูชา, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 98 910 4911

ผู้ชาย: ศูนย์การแพทย์


หน้าเว็บ: https://bangkokintermedical.com/


ใกล้ บริษัท บางกอกอินเตอร์ เมดิคอล แลบ จำกัด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ

แสดงความคิดเห็น
5 ความคิดเห็น
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.7
ราคา
4.7
ความสนใจ
4.8
สุขอนามัย
4.7
ทำความสะอาด
4.7

ที่อยู่: 6 ซอย รามอินทรา 52/1, แขวง คันนายาว เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร 10230, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 948 5757

ผู้ชาย: แพทย์


หน้าเว็บ: http://www.amtt.org/


ใกล้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด (Medical Line Lab)

แสดงความคิดเห็น
32 ความคิดเห็น
บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด (Medical Line Lab)
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ราคา
4.1
ความสนใจ
4.1
สุขอนามัย
4.1
ทำความสะอาด
4.1

ที่อยู่: 2778 ศูนย์การค้าไดรฟ์อินซอย 3, 130 ลาดพร้าว, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 374 9604

ผู้ชาย: ห้องแล็บการแพทย์


หน้าเว็บ: https://www.medicallinelab.co.th/


ใกล้ บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด (Medical Line Lab):คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 1109, 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 11 ยูนิต, 1116 ถ. พญาไท, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 160 5372

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์


หน้าเว็บ: http://ihri.org/


ใกล้ พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. Center for Medical Genomics (ศูนย์จีโนมทางการแพทย์) Ramathibodi Hospital

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
Center for Medical Genomics (ศูนย์จีโนมทางการแพทย์) Ramathibodi Hospital
สิ่งอำนวยความสะดวก
0.9
ราคา
0.9
ความสนใจ
1
สุขอนามัย
0.9
ทำความสะอาด
0.9

ที่อยู่: แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 64 585 0928

ผู้ชาย: ห้องแล็บการแพทย์


ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงชีวเคมีคลินิก


ใกล้ Center for Medical Genomics (ศูนย์จีโนมทางการแพทย์) Ramathibodi Hospital:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. โรงพยาบาลรามาธิบดี

แสดงความคิดเห็น
713 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ราคา
4.1
ความสนใจ
4.1
สุขอนามัย
4.1
ทำความสะอาด
4.1

ที่อยู่: 270 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย


หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ทบทวน: เว็บไซต์ของธุรกิจนี้กล่าวถึงชีวเคมีคลินิกและแพทย์


ใกล้ โรงพยาบาลรามาธิบดี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270, ถ. พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 201 1618

ผู้ชาย: โรงพยาบาลใกล้ สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
สิ่งอำนวยความสะดวก
2.9
ราคา
2.9
ความสนใจ
3
สุขอนามัย
2.9
ทำความสะอาด
2.9

ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 419 7284

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยใกล้ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. สำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
สำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
ราคา
0
ความสนใจ
0
สุขอนามัย
0
ทำความสะอาด
0

ที่อยู่: QG9G+CCM, อาคาร ศูนย์วิจัย, ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: ปิดชั่วคราว

โทรศัพท์: +66 2 201 2625

ผู้ชาย: สำนักงานใกล้ สำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. โรงพยาบาลศิครินทร์

แสดงความคิดเห็น
4540 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลศิครินทร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.7
ความสนใจ
4.6
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 976 ถ. ลาซาล, แขวง บางนาใต้ เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 366 9900

ผู้ชาย: โรงพยาบาลเอกชน


หน้าเว็บ: http://www.sikarin.com/


ใกล้ โรงพยาบาลศิครินทร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ