ดีที่สุด เวชศาสตร์การแพทย์พลศึกษาและกี ⁇ า กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย0 ความคิดเห็น
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 286, เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ไทย

ผู้ชาย: คลินิกเวชศาสต​​ร์การกีฬา

ใกล้ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 ความคิดเห็น
คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 154 ถนน พระรามที่ ๑, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 1100

ผู้ชาย: แพทย์

ใกล้ คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา5 ความคิดเห็น
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ที่อยู่: 939 ถนน พระรามที่ ๑, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

ผู้ชาย: รัฐบาล

หน้าเว็บ: http://sportscience.dpe.go.th/

ใกล้ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล8 ความคิดเห็น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 441 4295

ผู้ชาย: วิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://ss.mahidol.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย3 ความคิดเห็น
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

ที่อยู่: 199, ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ 10280, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 15:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 703 8915

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

หน้าเว็บ: https://rehab.redcross.or.th/

ใกล้ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย18 ความคิดเห็น
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 154 ถนน พระรามที่ ๑, กรุงเทพมหานคร, จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 1032

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

ใกล้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์8 ความคิดเห็น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 906, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.pccms.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. Wongkarnpat Plus Media Co.,Ltd.Wongkarnpat Plus Media Co.,Ltd.

ที่อยู่: 71, 16 ถนน บรมราชชนนี, แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 435 8111

หน้าเว็บ: http://www.wongkarnpat.com/

ใกล้ Wongkarnpat Plus Media Co.,Ltd.:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย111 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มธ. เลขที่ 99 หมู๋18 คลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 986 9213 ext. 7683

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://allied.tu.ac.th/sport-science/

ใกล้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล240 ความคิดเห็น
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 888 ถนน บรมราชชนนี, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 849 6600

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://www.gj.mahidol.ac.th/main/

ใกล้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. โรงพยาบาลกรุงเทพ914 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลกรุงเทพ

ที่อยู่: 2 ซ. เพชรบุรี 47 แยก 10, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 310 3000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.bangkokhospital.com/

ใกล้ โรงพยาบาลกรุงเทพ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต11 ความคิดเห็น
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่: XH8P+V44, ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี, ปทุมธานี 12000, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต14 ความคิดเห็น
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ที่อยู่: 3JF7+22X, ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120, ไทย

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.allied.tu.ac.th/

ใกล้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย741 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 649 4000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ใกล้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์47 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่: 95 หมู่ 8, ถ. พหลโยธิน, ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 10120 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 926 9672

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.med.tu.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี630 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่: 126 ถ. ประชาอุทิศ, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 470 8000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.kmutt.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ เวชศาสตร์การแพทย์พลศึกษาและกี ⁇ า กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า