ดีที่สุด แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: PHWP+G3F, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://www.thaifammed.org/


ใกล้ ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

2. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี

แสดงความคิดเห็น
98 ความคิดเห็น
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: อาคาร 4 ชั้น 2 โรง พยาบาล รามาธิบดี 270 แขวง ทุ่ง พญาไท เขต ราชเทวี, ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 201 1486

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัยใกล้ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

3. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 419 7284

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยใกล้ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

4. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น
3 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง, แขวง บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 6808

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร


หน้าเว็บ: http://www.rehabmed.or.th/


ใกล้ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ

5. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น
149 ความคิดเห็น
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ราคา
4.2
ความสนใจ
4.3
สุขอนามัย
4.2
ทำความสะอาด
4.2

ที่อยู่: อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี, 2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 314 4333

ผู้ชาย: ศูนย์ชุมชน


หน้าเว็บ: https://www.mat-thailand.org/


ใกล้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

  • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
  • หน้าพิเศษ