ดีที่สุด แพทย์อายุรศาสตร์ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนการแพทย์:

1. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย8 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 2 ซอย เพชรบุรี 47, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10320, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 6744

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.rcpt.org/

ใกล้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. ภาควิชาอายุรศาสตร์

1 ความคิดเห็น
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ที่อยู่: 681 ถนน สามเสน, แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 244 3461

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://www.vajiramed.org/

ใกล้ ภาควิชาอายุรศาสตร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช10 ความคิดเห็น
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ที่อยู่: 171 อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพล, อดุลยเดช, แขวง คลองถนน เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 534 7322

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. ห้องพักแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์รามาธิบดี0 ความคิดเห็น
ห้องพักแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์รามาธิบดี

ที่อยู่: สถานีจิตรลดา, แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

ใกล้ ห้องพักแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์รามาธิบดี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. Major Clinical medicineMajor Clinical medicine

ที่อยู่: 1466, 1468, Phaholyothin Road, Chankasem, Khet Chatuchak, Bangkok, 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 930 1948

ผู้ชาย: คลินิกวอร์กอิน

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. ภาควิชาอายุรศาสตร์2 ความคิดเห็น
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ที่อยู่: QF4P+M7Q, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10700, ไทย

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

ใกล้ ภาควิชาอายุรศาสตร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. แผนกรูมาติก กองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า2 ความคิดเห็น
แผนกรูมาติก กองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า

ที่อยู่: 315 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 12:00 น. ⋅ เปิดอีกครั้ง 13:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 763 9300

ผู้ชาย: แผนกในโรงพยาบาล

หน้าเว็บ: https://rheumaticpmk.business.site/

ใกล้ แผนกรูมาติก กองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. Kaewtha Eye Clinical medicineKaewtha Eye Clinical medicine

ที่อยู่: 262, Chokchai 4 Road, Wang Thong Lang, Khet Wang Thong Lang, Bangkok, 10310, 10310, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 933 3470

ผู้ชาย: คลินิกวอร์กอิน

ใกล้ Kaewtha Eye Clinical medicine:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. Nephro Chula Excellence Center1 ความคิดเห็น
Nephro Chula Excellence Center

ที่อยู่: 1873 ถนน ราชดำริ, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: แพทย์

หน้าเว็บ: http://www.nephrochula.com/

ใกล้ Nephro Chula Excellence Center:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. อายุรวัฒน์คลินิกเวชกรรม6 ความคิดเห็น
อายุรวัฒน์คลินิกเวชกรรม

ที่อยู่: 773, 76-77 ถ. ประชาราษฎร์บำเพ็ญ, แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 691 6814

ผู้ชาย: คลินิกแพทย์

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร6 ความคิดเห็น
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 514 ถ. มหาจักร, แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 224 2954

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.msdbangkok.go.th/

ใกล้ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย111 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์22 ความคิดเห็น
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ที่อยู่: 270 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1091

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ใกล้ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์149 ความคิดเห็น
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่: อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี, 2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 314 4333

ผู้ชาย: ศูนย์ชุมชน

หน้าเว็บ: https://www.mat-thailand.org/

ใกล้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต4 ความคิดเห็น
หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต

ที่อยู่: 49/9 ถ. เลียบวารี, แขวง โคกแฝด เขต หนองจอก, กรุงเทพมหานคร 10530, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 95 250 8787

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

ใกล้ หนองจอกคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า103 ความคิดเห็น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่อยู่: 317 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 7826

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.pcm.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. แพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย1 ความคิดเห็น
แพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10320, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 6857

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

ใกล้ แพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. สถาบันประสาทวิทยา176 ความคิดเห็น
สถาบันประสาทวิทยา

ที่อยู่: แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 306 9899

ผู้ชาย: นักประสาทวิทยา

หน้าเว็บ: http://www.pni.go.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ แพทย์อายุรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า