ดีที่สุด การแพทย์นิติเวชและนิติเวช กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

1. สถาบันนิติเวชวิทยา

แสดงความคิดเห็น
24 ความคิดเห็น
สถาบันนิติเวชวิทยา
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 492, 1 ถ. อังรีดูนังต์, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 207 6115

ผู้ชาย: Forensic consultant


หน้าเว็บ: http://www.ifm.go.th/


ใกล้ สถาบันนิติเวชวิทยา:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

2. ห้องตรวจนิติเวชคลิกนิก

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
ห้องตรวจนิติเวชคลิกนิก
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: WJ58+9XX, แขวง คลองถนน เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร 10220, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 12:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 534 7806

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์ใกล้ ห้องตรวจนิติเวชคลิกนิก:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

3. ภาควิชานิติเวชศาสตร์

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 681 ถนน สามเสน, แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 244 3206

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัยใกล้ ภาควิชานิติเวชศาสตร์:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

4. พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์ นิยมเสน

แสดงความคิดเห็น
3 ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์ นิยมเสน
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: ตึกอดุลยเดชวิกรม, 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 10:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 2 419 6363

ผู้ชาย: พิพิธภัณฑ์ใกล้ พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์ นิยมเสน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

5. คลินิกผาติเวชพหลโยธิน

แสดงความคิดเห็น
13 ความคิดเห็น
คลินิกผาติเวชพหลโยธิน
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1
ราคา
4.1
ความสนใจ
4.2
สุขอนามัย
4.1
ทำความสะอาด
4.1

ที่อยู่: 2 ซอย พหลโยธิน 11, ถ. พหลโยธิน, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 279 3746

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์


หน้าเว็บ: https://www.pativejclinic.com/


ใกล้ คลินิกผาติเวชพหลโยธิน:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

6. นิติพลคลินิก สาขาสยาม

แสดงความคิดเห็น
นิติพลคลินิก สาขาสยาม
สิ่งอำนวยความสะดวก
ราคา
0
ความสนใจ
0
สุขอนามัย
0
ทำความสะอาด
0

ที่อยู่: 208,210 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน, (ล็อก 1 ก หมอน 1-3) สยามแควร์ซอย 1, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 658 4835

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์


หน้าเว็บ: http://www.nitiponclinic.com/


ใกล้ นิติพลคลินิก สาขาสยาม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

7. นิติพลคลินิก สาขาสีลม

แสดงความคิดเห็น
4 ความคิดเห็น
นิติพลคลินิก สาขาสีลม
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.2
ราคา
4.3
ความสนใจ
4.2
สุขอนามัย
4.2
ทำความสะอาด
4.2

ที่อยู่: 24-26 ถนน สีลม, แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 11:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 632 8942

ผู้ชาย: คลินิกดูแลรักษาด้านผิวพรรณ


หน้าเว็บ: http://www.nitiponclinic.com/


ใกล้ นิติพลคลินิก สาขาสีลม:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

8. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

แสดงความคิดเห็น
257 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
สิ่งอำนวยความสะดวก
4
ราคา
4
ความสนใจ
4.1
สุขอนามัย
4
ทำความสะอาด
4

ที่อยู่: 337 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน, แขวง สำเหร่ เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 438 9000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลเอกชน


หน้าเว็บ: https://www.samitivejthonburi.com/


9. นิติพลคลินิก สาขาเอสพลานาด

แสดงความคิดเห็น
4 ความคิดเห็น
นิติพลคลินิก สาขาเอสพลานาด
สิ่งอำนวยความสะดวก
4
ราคา
3.9
ความสนใจ
3.9
สุขอนามัย
3.9
ทำความสะอาด
3.9

ที่อยู่: 302 ซอย รัชดาภิเษก 3, แขวง ดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 22:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 642 2113

ผู้ชาย: คลินิกดูแลรักษาด้านผิวพรรณ


หน้าเว็บ: http://www.nitiponclinic.com/


ใกล้ นิติพลคลินิก สาขาเอสพลานาด:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

10. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น
539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.7
ความสนใจ
4.6
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

11. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 514 ถ. มหาจักร, แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร 10100, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 224 2954

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ


หน้าเว็บ: http://www.msdbangkok.go.th/


ใกล้ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

12. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น
82 ความคิดเห็น
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.4
ราคา
4.3
ความสนใจ
4.3
สุขอนามัย
4.3
ทำความสะอาด
4.3

ที่อยู่: เทพทวาราวดี, 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 218 2017

ผู้ชาย: โรงเรียนกฎหมาย


หน้าเว็บ: http://www.law.chula.ac.th/


ใกล้ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

13. Ticha Clinic ธิชา คลินิค

แสดงความคิดเห็น
4 ความคิดเห็น
Ticha Clinic ธิชา คลินิค
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: ลาดพร้าว ซอย 3 อาคาร พร้อม พันธุ์ 3 ชั้น 3, แขวง จอมพล เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 11:30 น. พฤ.

โทรศัพท์: +66 80 569 6154

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์


หน้าเว็บ: http://www.tichaclinic.com/


ใกล้ Ticha Clinic ธิชา คลินิค:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

14. SVJ Clinic เอสวีเจ คลินิก สาขา Siam Square One ชั้น 6

แสดงความคิดเห็น
2 ความคิดเห็น
SVJ Clinic เอสวีเจ คลินิก สาขา Siam Square One ชั้น 6
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.9
ราคา
3.9
ความสนใจ
4
สุขอนามัย
3.9
ทำความสะอาด
3.9

ที่อยู่: Siam Square One ชั้น 6, 388 ถนน พระรามที่ ๑, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 12:00 น.

โทรศัพท์: +66 83 725 0777

ผู้ชาย: คลินิกดูแลรักษาด้านผิวพรรณ


หน้าเว็บ: http://www.svjclinic.com/


ใกล้ SVJ Clinic เอสวีเจ คลินิก สาขา Siam Square One ชั้น 6:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

15. นิติพลคลินิก สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ

แสดงความคิดเห็น
4 ความคิดเห็น
นิติพลคลินิก สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ
สิ่งอำนวยความสะดวก
4
ราคา
3.9
ความสนใจ
3.9
สุขอนามัย
3.9
ทำความสะอาด
3.9

ที่อยู่: เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตากสิน, แขวง บุคคโล เขตธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 477 9349

ผู้ชาย: คลินิกศัลยกรรมความงาม


หน้าเว็บ: http://www.nitiponclinic.com/


ใกล้ นิติพลคลินิก สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

16. วันใหม่คลินิก (Onemai clinic) ศัลยกรรมตกแต่ง

แสดงความคิดเห็น
15 ความคิดเห็น
วันใหม่คลินิก (Onemai clinic) ศัลยกรรมตกแต่ง
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 176 ถนน ศรีนครินทร์, แขวง หนองบอน เขต ประเวศ, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 61 114 4616

ผู้ชาย: คลินิกศัลยกรรมความงาม


หน้าเว็บ: http://www.onemaiclinic.com/


ใกล้ วันใหม่คลินิก (Onemai clinic) ศัลยกรรมตกแต่ง:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

17. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

แสดงความคิดเห็น
3106 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.6
ความสนใจ
4.7
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 133 สุขุมวิท 49, แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 022 2222

ผู้ชาย: โรงพยาบาลเอกชน


หน้าเว็บ: http://www.samitivejhospitals.com/


ใกล้ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

18. งานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แสดงความคิดเห็น
1 ความคิดเห็น
งานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สิ่งอำนวยความสะดวก
5
ราคา
5
ความสนใจ
5
สุขอนามัย
5
ทำความสะอาด
5

ที่อยู่: 95 หมู่ 8, ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

ผู้ชาย: โรงพยาบาล


หน้าเว็บ: https://mdunittuh.wixsite.com/main


ใกล้ งานตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

19. นิติพลคลินิก สาขารามคำแหง

แสดงความคิดเห็น
6 ความคิดเห็น
นิติพลคลินิก สาขารามคำแหง
สิ่งอำนวยความสะดวก
3.4
ราคา
3.5
ความสนใจ
3.4
สุขอนามัย
3.4
ทำความสะอาด
3.4

ที่อยู่: 395, 397 ถนน รามคำแหง, แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 11:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 318 0577

ผู้ชาย: คลินิกดูแลรักษาด้านผิวพรรณ


หน้าเว็บ: http://www.nitiponclinic.com/


ใกล้ นิติพลคลินิก สาขารามคำแหง:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ

20. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความคิดเห็น
36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งอำนวยความสะดวก
4.6
ราคา
4.6
ความสนใจ
4.7
สุขอนามัย
4.6
ทำความสะอาด
4.6

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์


หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/


ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:คุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่? ส่งเสริมมัน!

 • เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
 • หน้าพิเศษ