ดีที่สุด แพทย์จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. ภาควิชาจุลชีววิทยา0 ความคิดเห็น
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ที่อยู่: QF5P+933, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10700, ไทย

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. ภาควิชาปรสิตวิทยา

1 ความคิดเห็น
ภาควิชาปรสิตวิทยา

ที่อยู่: ตึกอดุลยเดชวิกรม, 7th floor, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 419 6468

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย111 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า103 ความคิดเห็น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ที่อยู่: 317 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 354 7826

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.pcm.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย51 ความคิดเห็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 254 ถ. พญาไท, แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 215 3555

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.chula.ac.th/en/

ใกล้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน119 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ที่อยู่: 420, 6 ถ. ราชวิถี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 306 9199

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท167 ความคิดเห็น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ที่อยู่: 272 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 201 5000

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://science.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย64 ความคิดเห็น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 218 9773

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://www.vet.chula.ac.th/

ใกล้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย741 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 649 4000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ใกล้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. คณะวิทยาศาสตร์ (KMITL)29 ความคิดเห็น
คณะวิทยาศาสตร์ (KMITL)

ที่อยู่: 1 ซอย ฉลองกรุง 1, แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 329 8400

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.science.kmitl.ac.th/

ใกล้ คณะวิทยาศาสตร์ (KMITL):


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี7 ความคิดเห็น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่: 126 ถ. ประชาอุทิศ, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 470 8805

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

ใกล้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล642 ความคิดเห็น
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 6 ถนน โยธี, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 18:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 200 7555

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://dt.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล30 ความคิดเห็น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 25, อาคารบัณฑิตวิทยาลัย, 25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล, นครปฐม 73170 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 441 4125

ผู้ชาย: บัณฑิตวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://graduate.mahidol.ac.th/

ใกล้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1429 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่: 50 ถนน งามวงศ์วาน, แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 579 0113

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: https://www.ku.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี630 ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่: 126 ถ. ประชาอุทิศ, แขวง บางมด เขตทุ่งครุ, กรุงเทพมหานคร 10140, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 470 8000

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัยรัฐ

หน้าเว็บ: http://www.kmutt.ac.th/

ใกล้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ แพทย์จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า