ดีที่สุด มะเร็งวิทยาทางการแพทย์ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. สถานวิทยามะเร็งศิริราช2 ความคิดเห็น
สถานวิทยามะเร็งศิริราช

ที่อยู่: แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 419 4471

ผู้ชาย: ศูนย์การรักษาโรคมะเร็ง

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

11 ความคิดเห็น
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

ผู้ชาย: แพทย์

หน้าเว็บ: http://www.chulacancer.net/

ใกล้ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์1 ความคิดเห็น
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

ที่อยู่: แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

ผู้ชาย: ศูนย์การแพทย์

ใกล้ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ144 ความคิดเห็น
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ที่อยู่: 6, 268/1 ถ. พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 202 6800

ผู้ชาย: ศูนย์การรักษาโรคมะเร็ง

หน้าเว็บ: http://www.nci.go.th/

ใกล้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน3 ความคิดเห็น
ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

ที่อยู่: PHW2+HX7, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10110, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 667 1000

ผู้ชาย: แผนกในโรงพยาบาล

ใกล้ ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ11 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

ที่อยู่: PHXM+82W, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 310 3000

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

ใกล้ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ46 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ

ที่อยู่: 44 ซอย อารีย์ 1, แขวง สามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 278 5716

ผู้ชาย: ศูนย์การรักษาโรคมะเร็ง

หน้าเว็บ: http://www.bkkcs.com/

ใกล้ โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. Modern Cancer Hospital Guangzhou, China9 ความคิดเห็น
Modern Cancer Hospital Guangzhou, China

ที่อยู่: Ratchadaphisek Road 90 CW Tower 29th Floor (Tower B, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:30 น.

โทรศัพท์: +66 82 799 2888

ผู้ชาย: โรงพยาบาล

หน้าเว็บ: http://moderncancerthai.com/

ใกล้ Modern Cancer Hospital Guangzhou, China:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย2 ความคิดเห็น
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

ที่อยู่: ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ, 10310, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 716 6441

ผู้ชาย: สมาคมหรือองค์กร

หน้าเว็บ: http://www.tgcsthai.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. Siriraj Radiation Oncology รังสีรักษาศิริราชSiriraj Radiation Oncology รังสีรักษาศิริราช

ที่อยู่: สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2, ถ. พรานนก, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 419 7082

ผู้ชาย: ศูนย์การแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.sirirajradonco.org/

ใกล้ Siriraj Radiation Oncology รังสีรักษาศิริราช:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์1 ความคิดเห็น
ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 54 หมุ่ 4, แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร, 10210, 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 191 5512

ผู้ชาย: ศูนย์การรักษาโรคมะเร็ง

ใกล้ ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์259 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 54 ถนน กำแพงเพชร 6, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 576 6000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลทั่วไป

หน้าเว็บ: https://www.chulabhornhospital.com/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช2 ความคิดเห็น
มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

ที่อยู่: อาคารมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 419 9117

ผู้ชาย: มูลนิธิ

ใกล้ มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย111 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์8 ความคิดเห็น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 906, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.pccms.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย2 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 2 ซอย เพชรบุรี 47, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 716 6141

ผู้ชาย: แพทย์

หน้าเว็บ: http://www.rcst.or.th/

ใกล้ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์38 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 906 ถนน กำแพงเพชร 6, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 576 6000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.cra.ac.th/

ใกล้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์6 ความคิดเห็น
ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 906 ถนน กำแพงเพชร 6, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 574 3355

ผู้ชาย: ศูนย์การถ่ายภาพเพื่อวินิจฉัยทางการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.chulabhornhospital.com/

ใกล้ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ มะเร็งวิทยาทางการแพทย์ กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า