ดีที่สุด แพทย์โสตวิทยา กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา0 ความคิดเห็น
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ที่อยู่: QF5P+532, กรุงเทพมหานคร, จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 419 8040

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.si.mahidol.ac.th/ent/

ใกล้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

2 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 2 ซอย เพชรบุรี 47, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 716 6141

ผู้ชาย: แพทย์

หน้าเว็บ: http://www.rcst.or.th/

ใกล้ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. Assistant Songklot Aeumjaturapat0 ความคิดเห็น
Assistant Songklot Aeumjaturapat

ที่อยู่: 27, Saint Louis Hospital, South Sathorn Road, Yan Nawa, Khet Sathon, Bangkok, 10120, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 675 5000

ผู้ชาย: นักโสตสัมผัสวิทยา

ใกล้ Assistant Songklot Aeumjaturapat:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี1 ความคิดเห็น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่: 270 ถนน พระรามที่ ๖, ทุ่งพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 201 2425

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

ใกล้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. Mrs. Wandee BoonhaiMrs. Wandee Boonhai

ที่อยู่: 27, Saint Louis Hospital, South Sathorn Road, Yan Nawa, Khet Sathon, Bangkok, 10120, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 675 5000

ผู้ชาย: นักโสตสัมผัสวิทยา

ใกล้ Mrs. Wandee Boonhai:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล36 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 270 ถนน พระราม6, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. สถาบันประสาทวิทยา176 ความคิดเห็น
สถาบันประสาทวิทยา

ที่อยู่: แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 306 9899

ผู้ชาย: นักประสาทวิทยา

หน้าเว็บ: http://www.pni.go.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์8 ความคิดเห็น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 906, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

ผู้ชาย: มหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.pccms.ac.th/

ใกล้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. แพทย์แพทย์

ที่อยู่: เลขที่ 315 ถ. พญาไท, แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 86 777 7098

ผู้ชาย: แพทย์

ใกล้ แพทย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. Mrs. Kaneungnid LeehasateanMrs. Kaneungnid Leehasatean

ที่อยู่: 33, Soi Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Sukhumvit Road, Klontoeynuea, Khet Wattana, Bangkok, 10110, 10110, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 667 1000

ผู้ชาย: นักโสตสัมผัสวิทยา

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย111 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 1873 ถนนพระรามที่ ๔, แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 256 4000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล539 ความคิดเห็น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่: 2 ถนน วังหลัง, แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 419 7000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

ใกล้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์40 ความคิดเห็น
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ที่อยู่: 137 ถ. พระรามที่ ๕, แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 241 4738

ผู้ชาย: โรงเรียนสอนคนหูหนวก

หน้าเว็บ: http://www.setsatian.ac.th/

ใกล้ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี12 ความคิดเห็น
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่: 17/20 ถ. บางกรวย - ไทรน้อย, ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง, นนทบุรี 11110, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 571 3482

ผู้ชาย: โรงเรียน

ใกล้ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา32 ความคิดเห็น
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ที่อยู่: กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 เลขที่ 88, 19 ซอย สาธารณสุข 8, อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 590 1886

ผู้ชาย: สถานที่ราชการ

หน้าเว็บ: http://www.tmc.or.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. คลินิกสาธิกา การได้ยินคลินิกสาธิกา การได้ยิน

ที่อยู่: 1600, 110 ถนนท่าปรง, ตำบลมหาชัย เมือง, สมุทรสาคร 74000 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 90 989 1404

ผู้ชาย: นักโสตสัมผัสวิทยา

ใกล้ คลินิกสาธิกา การได้ยิน:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. ศูนย์หู คอ จมูก7 ความคิดเห็น
ศูนย์หู คอ จมูก

ที่อยู่: PHW2+HX7, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10110, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 667 1000

ผู้ชาย: แผนกในโรงพยาบาล

ใกล้ ศูนย์หู คอ จมูก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. โรงพยาบาลรามาธิบดี713 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่: 270 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 201 1000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บ: https://www.rama.mahidol.ac.th/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์38 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่อยู่: 906 ถนน กำแพงเพชร 6, แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 576 6000

ผู้ชาย: โรงเรียนการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.cra.ac.th/

ใกล้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

20. โรงพยาบาลกรุงเทพ914 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลกรุงเทพ

ที่อยู่: 2 ซ. เพชรบุรี 47 แยก 10, แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 310 3000

ผู้ชาย: โรงพยาบาลเอกชน

หน้าเว็บ: http://www.bangkokhospital.com/

ใกล้ โรงพยาบาลกรุงเทพ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ แพทย์โสตวิทยา กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า