ดีที่สุด แพทย์จิตเวชศาสตร์ กรุงเทพฯ ใกล้คุณ

เพิ่มธุรกิจของฉัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง:

1. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา115 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ที่อยู่: 112 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา, แขวง คลองสาน เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 442 2500

ผู้ชาย: โรงพยาบาลจิตเวช

หน้าเว็บ: http://www.somdet.go.th/

ใกล้ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

2. โรงพยาบาลมนารมย์

114 ความคิดเห็น
โรงพยาบาลมนารมย์

ที่อยู่: 9 ซอย สุขุมวิท 70/3, แขวง บางนา เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร 10260, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 20:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 725 9595

ผู้ชาย: โรงพยาบาลจิตเวช

หน้าเว็บ: https://www.manarom.com/

ใกล้ โรงพยาบาลมนารมย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

3. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์3 ความคิดเห็น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ที่อยู่: QF5P+489, จังหวัด กรุงเทพมหานคร, 10700, ไทย

ผู้ชาย: ภาควิชาในมหาวิทยาลัย

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

4. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา5 ความคิดเห็น
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ที่อยู่: 112 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา, แขวง คลองสาน เขตคลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 442 2500

ผู้ชาย: โรงพยาบาลจิตเวช

หน้าเว็บ: http://www.somdet.go.th/public/

ใกล้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

5. กายใจคลินิก Body & Mind Clinic4 ความคิดเห็น
กายใจคลินิก Body & Mind Clinic

ที่อยู่: Chamchuri Square Building, 2nd Floor 315, ถ. พญาไท, Pathumwan, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 13:00 น.

โทรศัพท์: +66 93 332 2511

ผู้ชาย: จิตแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.bodyandmindclinicbkk.com/

ใกล้ กายใจคลินิก Body & Mind Clinic:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

6. Chitiwet ClinicChitiwet Clinic

ที่อยู่: 217, 2 ถนน อิสรภาพ, Baanchanglor, เขตบางกอกน้อย, กรุงเทพมหานคร 10700 ไทย

โทรศัพท์: +66 2 412 1551

ผู้ชาย: คลินิกวอร์กอิน

ใกล้ Chitiwet Clinic:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

7. คลินิกแพทย์สมรักษ์ คลินิกจิตเวชคลินิกแพทย์สมรักษ์ คลินิกจิตเวช

ที่อยู่: 1158, 21 ซอย จันทน์ 37/1, แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร, กรุงเทพมหานคร 10120 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 17:00 น. พ.

โทรศัพท์: +66 93 808 2526

ผู้ชาย: โรงพยาบาลจิตเวช

ใกล้ คลินิกแพทย์สมรักษ์ คลินิกจิตเวช:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

8. ศูนย์สุขภาพจิต1 ความคิดเห็น
ศูนย์สุขภาพจิต

ที่อยู่: PHW2+HXR, แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 066 8888

ผู้ชาย: บริการด้านสุขภาพจิต

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

9. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย1 ความคิดเห็น
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 640 4488

ผู้ชาย: วิทยาลัย

หน้าเว็บ: http://www.rcpsycht.org/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

10. นายแพทย์ ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากรนายแพทย์ ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร

ที่อยู่: 943, โรงพยาบาลพญาไท 2, ถนนพหลโยธิน, แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, 10400, 10400, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 617 2444

ผู้ชาย: จิตแพทย์

ใกล้ นายแพทย์ ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

11. Krisakorn Clinic คลินิก นพ.กฤษกร สุขวัฒน์วิบูลย์3 ความคิดเห็น
Krisakorn Clinic คลินิก นพ.กฤษกร สุขวัฒน์วิบูลย์

ที่อยู่: ธนาคารกรุงเทพ, 2098 อาคาร เอ็มทาวเวอร์ (M Tower) ชั้น 1 (ติด, ถ. สุขุมวิท, บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 99 320 2222

ผู้ชาย: จิตแพทย์

หน้าเว็บ: https://krisakornclinic.com/

ใกล้ Krisakorn Clinic คลินิก นพ.กฤษกร สุขวัฒน์วิบูลย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

12. บริษัท คลินิค จิต-ประสาท จำกัด4 ความคิดเห็น
บริษัท คลินิค จิต-ประสาท จำกัด

ที่อยู่: 563 ตรอกวัดราชาธิวาส สามเสน, แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300, ไทย

กำหนดการ: เปิด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +66 2 668 9435

ผู้ชาย: โรงพยาบาลจิตเวช

หน้าเว็บ: http://www.psyclin.co.th/

ใกล้ บริษัท คลินิค จิต-ประสาท จำกัด:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

13. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์63 ความคิดเห็น
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ที่อยู่: 23 ถนน พุทธมณฑลสาย 4, แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพมหานคร 10170, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 441 6100

ผู้ชาย: โรงพยาบาลจิตเวช

หน้าเว็บ: http://www.galya.go.th/

ใกล้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

14. นายแพทย์ เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ1 ความคิดเห็น
นายแพทย์ เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ

ที่อยู่: 2, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร, 10310, 10310, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 310 3000

ผู้ชาย: จิตแพทย์

ใกล้ นายแพทย์ เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

15. นิพัทธิ์คลินิกแพทย์6 ความคิดเห็น
นิพัทธิ์คลินิกแพทย์

ที่อยู่: 2024/37 ถนน สุขุมวิท, Pra Khanong , 10110, เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110, ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 18:00 น.

โทรศัพท์: +66 2 331 0642

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์

ใกล้ นิพัทธิ์คลินิกแพทย์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

16. นายแพทย์ สเปญ อุ่นอนงค์นายแพทย์ สเปญ อุ่นอนงค์

ที่อยู่: 33, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท 3, แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110, 10110, ไทย

โทรศัพท์: +66 2 667 1000

ผู้ชาย: จิตแพทย์

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

17. Mind & Mood ClinicMind & Mood Clinic

ที่อยู่: 94 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน, จันทรเกษม จตุจัตร, กรุงเทพมหานคร 10900, ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 19:00 น.

โทรศัพท์: +66 61 401 2274

ผู้ชาย: บริการด้านสุขภาพจิต

หน้าเว็บ: http://mindandmood.clinic/

เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

18. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์23 ความคิดเห็น
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ที่อยู่: 75, 1 ถนน พระรามที่ ๖, แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400 ไทย

กำหนดการ: เปิด ⋅ ปิด 16:30 น.

โทรศัพท์: +66 2 248 8999

ผู้ชาย: คลินิกสุขภาพจิต

หน้าเว็บ: https://www.camri.go.th/

ใกล้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ

19. Sunshine Mind Clinic ซันชายน์มายด์ คลินิกจิตเวชเด็ก2 ความคิดเห็น
Sunshine Mind Clinic ซันชายน์มายด์ คลินิกจิตเวชเด็ก

ที่อยู่: 1-A8 แพลทินั่มเพลส, 21 ถ. วัชรพล, แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10220 ไทย

กำหนดการ: ปิดอยู่ ⋅ เปิด 17:00 น.

โทรศัพท์: +66 80 553 5215

ผู้ชาย: คลินิกการแพทย์

หน้าเว็บ: http://www.facebook.com/ADHDThailand

ใกล้ Sunshine Mind Clinic ซันชายน์มายด์ คลินิกจิตเวชเด็ก:


เป็นที่ 1 ในการจัดอันดับ
หน้าพิเศษ


เพิ่มความคิดเห็น ของ แพทย์จิตเวชศาสตร์ กรุงเทพฯ
ส่งความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว! เราจะตรวจสอบในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า